ඔබගේ රට හෝ කලාපය තෝරන්න.

Close
පුරන්න ලියාපදිංචි වන්න විද්යුත් තැපෑල:Info@infinity-electronic.com
0 Item(s)

Mica සහ PTFE ස්පන්දක

නිර්දේශිත නිෂ්පාදකයන්

Cornell Dubilier ElectronicsCornell Dubilier Electronics
- Cornell Dubilier ඔබේ යෙදුම් සාර්ථක ප්රකාශයන් බවට පරිවර්තනය කරන ධාරිත්රක ප්රභවයකි. එය ඇලුමිනියම් ඉලෙක්ට්රෝටික, මයිකා, මෝටර් ධාවන සහ AC සහ DC ප්ලාස්ටික් චිත්රපට ධාරිතාවයෙන් ව...විස්තර
  • MC12ED180J-F MC12ED180J-F Cornell Dubilier Electronics විස්තර:CAP MICA 18PF 5% 500V 1210
  • CD19FD221JO3F CD19FD221JO3F Cornell Dubilier Electronics විස්තර:CAP MICA 220PF 5% 500V RADIAL
  • CD5CC150JO3F CD5CC150JO3F Cornell Dubilier Electronics විස්තර:CAP MICA 15PF 5% 300V RADIAL
  • MIN02-002DC360J-F MIN02-002DC360J-F Cornell Dubilier Electronics විස්තර:CAP MICA 36PF 5% 300V SMD
9,015 related products
MC12ED180J-F
MC12ED180J-F
නිෂ්පාදකයින්: Cornell Dubilier Electronics
විස්තර: CAP MICA 18PF 5% 500V 1210
ගබඩාවේ ඇත: 27999 pcs
බාගත: MC12ED180J-F.pdf
RFQ
CD19FD221JO3F
CD19FD221JO3F
නිෂ්පාදකයින්: Cornell Dubilier Electronics
විස්තර: CAP MICA 220PF 5% 500V RADIAL
ගබඩාවේ ඇත: 26448 pcs
බාගත:
RFQ
CD5CC150JO3F
CD5CC150JO3F
නිෂ්පාදකයින්: Cornell Dubilier Electronics
විස්තර: CAP MICA 15PF 5% 300V RADIAL
ගබඩාවේ ඇත: 35914 pcs
බාගත: CD5CC150JO3F.pdf
RFQ
MIN02-002DC360J-F
MIN02-002DC360J-F
නිෂ්පාදකයින්: Cornell Dubilier Electronics
විස්තර: CAP MICA 36PF 5% 300V SMD
ගබඩාවේ ඇත: 28909 pcs
බාගත: MIN02-002DC360J-F.pdf
RFQ
MC12ED300J-F
MC12ED300J-F
නිෂ්පාදකයින්: Cornell Dubilier Electronics
විස්තර: CAP MICA 30PF 5% 500V 1210
ගබඩාවේ ඇත: 30383 pcs
බාගත: MC12ED300J-F.pdf
RFQ
CDV19CF100JO3F
CDV19CF100JO3F
නිෂ්පාදකයින්: Cornell Dubilier Electronics
විස්තර: CAP MICA 10PF 5% 1KV RADIAL
ගබඩාවේ ඇත: 31996 pcs
බාගත: CDV19CF100JO3F.pdf
RFQ
CDV19FF222JO3
CDV19FF222JO3
නිෂ්පාදකයින්: Cornell Dubilier Electronics
විස්තර: CAP MICA 2200PF 5% 1KV RADIAL
ගබඩාවේ ඇත: 13008 pcs
බාගත: CDV19FF222JO3.pdf
RFQ
CD15FD101GO3
CD15FD101GO3
නිෂ්පාදකයින්: Cornell Dubilier Electronics
විස්තර: CAP MICA 100PF 2% 500V RADIAL
ගබඩාවේ ඇත: 36968 pcs
බාගත: CD15FD101GO3.pdf
RFQ
CD10ED680JO3
CD10ED680JO3
නිෂ්පාදකයින්: Cornell Dubilier Electronics
විස්තර: CAP MICA 68PF 5% 500V RADIAL
ගබඩාවේ ඇත: 26402 pcs
බාගත: CD10ED680JO3.pdf
RFQ
CD15CD120JO3
CD15CD120JO3
නිෂ්පාදකයින්: Cornell Dubilier Electronics
විස්තර: CAP MICA 12PF 5% 500V RADIAL
ගබඩාවේ ඇත: 53537 pcs
බාගත: CD15CD120JO3.pdf
RFQ
CD5EC300JO3F
CD5EC300JO3F
නිෂ්පාදකයින්: Cornell Dubilier Electronics
විස්තර: CAP MICA 30PF 5% 300V RADIAL
ගබඩාවේ ඇත: 31867 pcs
බාගත: CD5EC300JO3F.pdf
RFQ
CD5CC020DO3F
CD5CC020DO3F
නිෂ්පාදකයින්: Cornell Dubilier Electronics
විස්තර: CAP MICA 2PF 0.5PF 300V RADIAL
ගබඩාවේ ඇත: 34155 pcs
බාගත: CD5CC020DO3F.pdf
RFQ
CD19FC682JO3F
CD19FC682JO3F
නිෂ්පාදකයින්: Cornell Dubilier Electronics
විස්තර: CAP MICA 6800PF 5% 300V RADIAL
ගබඩාවේ ඇත: 9880 pcs
බාගත:
RFQ
CD15ED750JO3
CD15ED750JO3
නිෂ්පාදකයින්: Cornell Dubilier Electronics
විස්තර: CAP MICA 75PF 5% 500V RADIAL
ගබඩාවේ ඇත: 44597 pcs
බාගත: CD15ED750JO3.pdf
RFQ
CD19FD621JO3F
CD19FD621JO3F
නිෂ්පාදකයින්: Cornell Dubilier Electronics
විස්තර: CAP MICA 620PF 5% 500V RADIAL
ගබඩාවේ ඇත: 22163 pcs
බාගත:
RFQ
CDV16FF151JO3F
CDV16FF151JO3F
නිෂ්පාදකයින්: Cornell Dubilier Electronics
විස්තර: CAP MICA 150PF 5% 1KV RADIAL
ගබඩාවේ ඇත: 47813 pcs
බාගත: CDV16FF151JO3F.pdf
RFQ
CD19FD152JO3
CD19FD152JO3
නිෂ්පාදකයින්: Cornell Dubilier Electronics
විස්තර: CAP MICA 1500PF 5% 500V RADIAL
ගබඩාවේ ඇත: 20427 pcs
බාගත: CD19FD152JO3.pdf
RFQ
MC12FD820J-F
MC12FD820J-F
නිෂ්පාදකයින්: Cornell Dubilier Electronics
විස්තර: CAP MICA 82PF 5% 500V 1210
ගබඩාවේ ඇත: 31190 pcs
බාගත: MC12FD820J-F.pdf
RFQ
CD15ED510JO3
CD15ED510JO3
නිෂ්පාදකයින්: Cornell Dubilier Electronics
විස්තර: CAP MICA 51PF 5% 500V RADIAL
ගබඩාවේ ඇත: 52714 pcs
බාගත: CD15ED510JO3.pdf
RFQ
CD15CD040DO3F
CD15CD040DO3F
නිෂ්පාදකයින්: Cornell Dubilier Electronics
විස්තර: CAP MICA 4PF 0.5PF 500V RADIAL
ගබඩාවේ ඇත: 45037 pcs
බාගත: CD15CD040DO3F.pdf
RFQ
CD19FD331JO3
CD19FD331JO3
නිෂ්පාදකයින්: Cornell Dubilier Electronics
විස්තර: CAP MICA 330PF 5% 500V RADIAL
ගබඩාවේ ඇත: 32097 pcs
බාගත: CD19FD331JO3.pdf
RFQ
CD16FD221JO3F
CD16FD221JO3F
නිෂ්පාදකයින්: Cornell Dubilier Electronics
විස්තර: CAP MICA 220PF 5% 500V RADIAL
ගබඩාවේ ඇත: 41983 pcs
බාගත: CD16FD221JO3F.pdf
RFQ
CD15CD120JO3F
CD15CD120JO3F
නිෂ්පාදකයින්: Cornell Dubilier Electronics
විස්තර: CAP MICA 12PF 5% 500V RADIAL
ගබඩාවේ ඇත: 52329 pcs
බාගත: CD15CD120JO3F.pdf
RFQ
CDV19FF391JO3F
CDV19FF391JO3F
නිෂ්පාදකයින්: Cornell Dubilier Electronics
විස්තර: CAP MICA 390PF 5% 1KV RADIAL
ගබඩාවේ ඇත: 21387 pcs
බාගත: CDV19FF391JO3F.pdf
RFQ
CD15FA122FO3F
CD15FA122FO3F
නිෂ්පාදකයින්: Cornell Dubilier Electronics
විස්තර: CAP MICA 1200PF 1% 100V RADIAL
ගබඩාවේ ඇත: 13265 pcs
බාගත: CD15FA122FO3F.pdf
RFQ
CDV16FF241JO3F
CDV16FF241JO3F
නිෂ්පාදකයින්: Cornell Dubilier Electronics
විස්තර: CAP MICA 240PF 5% 1KV RADIAL
ගබඩාවේ ඇත: 44566 pcs
බාගත: CDV16FF241JO3F.pdf
RFQ
CD15CD100DO3
CD15CD100DO3
නිෂ්පාදකයින්: Cornell Dubilier Electronics
විස්තර: CAP MICA 10PF 0.5PF 500V RADIAL
ගබඩාවේ ඇත: 53199 pcs
බාගත: CD15CD100DO3.pdf
RFQ
CD17FD421JO3F
CD17FD421JO3F
නිෂ්පාදකයින්: Cornell Dubilier Electronics
විස්තර: CAP MICA 420PF 5% 500V RADIAL
ගබඩාවේ ඇත: 20472 pcs
බාගත: CD17FD421JO3F.pdf
RFQ
CD10ED510JO3F
CD10ED510JO3F
නිෂ්පාදකයින්: Cornell Dubilier Electronics
විස්තර: CAP MICA 51PF 5% 500V RADIAL
ගබඩාවේ ඇත: 32400 pcs
බාගත: CD10ED510JO3F.pdf
RFQ
CDV19FF821JO3F
CDV19FF821JO3F
නිෂ්පාදකයින්: Cornell Dubilier Electronics
විස්තර: CAP MICA 820PF 5% 1KV RADIAL
ගබඩාවේ ඇත: 22747 pcs
බාගත: CDV19FF821JO3F.pdf
RFQ
MCM01-009ED102J-F
MCM01-009ED102J-F
නිෂ්පාදකයින්: Cornell Dubilier Electronics
විස්තර: CAP MICA 1000PF 5% 500V SMD
ගබඩාවේ ඇත: 10696 pcs
බාගත: MCM01-009ED102J-F.pdf
RFQ
MCM01-009D4R7D-F
MCM01-009D4R7D-F
නිෂ්පාදකයින්: Cornell Dubilier Electronics
විස්තර: CAP PTFE 4.7PF 0.5PF 500V SMD
ගබඩාවේ ඇත: 22375 pcs
බාගත: MCM01-009D4R7D-F.pdf
RFQ
CD15ED500JO3F
CD15ED500JO3F
නිෂ්පාදකයින්: Cornell Dubilier Electronics
විස්තර: CAP MICA 50PF 5% 500V RADIAL
ගබඩාවේ ඇත: 41940 pcs
බාගත: CD15ED500JO3F.pdf
RFQ
CD18FD501JO3F
CD18FD501JO3F
නිෂ්පාදකයින්: Cornell Dubilier Electronics
විස්තර: CAP MICA 500PF 5% 500V RADIAL
ගබඩාවේ ඇත: 19914 pcs
බාගත: CD18FD501JO3F.pdf
RFQ
MC08EA220J-F
MC08EA220J-F
නිෂ්පාදකයින්: Cornell Dubilier Electronics
විස්තර: CAP MICA 22PF 5% 100V 0805
ගබඩාවේ ඇත: 39302 pcs
බාගත: MC08EA220J-F.pdf
RFQ
CD5EC510JO3
CD5EC510JO3
නිෂ්පාදකයින්: Cornell Dubilier Electronics
විස්තර: CAP MICA 51PF 5% 300V RADIAL
ගබඩාවේ ඇත: 33343 pcs
බාගත: CD5EC510JO3.pdf
RFQ
CD15FA122JO3
CD15FA122JO3
නිෂ්පාදකයින්: Cornell Dubilier Electronics
විස්තර: CAP MICA 1200PF 5% 100V RADIAL
ගබඩාවේ ඇත: 14090 pcs
බාගත: CD15FA122JO3.pdf
RFQ
CD19FD112JO3
CD19FD112JO3
නිෂ්පාදකයින්: Cornell Dubilier Electronics
විස්තර: CAP MICA 1100PF 5% 500V RADIAL
ගබඩාවේ ඇත: 22171 pcs
බාගත: CD19FD112JO3.pdf
RFQ
CD10ED470JO3
CD10ED470JO3
නිෂ්පාදකයින්: Cornell Dubilier Electronics
විස්තර: CAP MICA 47PF 5% 500V RADIAL
ගබඩාවේ ඇත: 28203 pcs
බාගත: CD10ED470JO3.pdf
RFQ
CD10FD201JO3F
CD10FD201JO3F
නිෂ්පාදකයින්: Cornell Dubilier Electronics
විස්තර: CAP MICA 200PF 5% 500V RADIAL
ගබඩාවේ ඇත: 19763 pcs
බාගත: CD10FD201JO3F.pdf
RFQ
MC18FD221J-F
MC18FD221J-F
නිෂ්පාදකයින්: Cornell Dubilier Electronics
විස්තර: CAP MICA 220PF 5% 500V 1812
ගබඩාවේ ඇත: 28798 pcs
බාගත: MC18FD221J-F.pdf
RFQ
MC12FF470J-F
MC12FF470J-F
නිෂ්පාදකයින්: Cornell Dubilier Electronics
විස්තර: CAP MICA 47PF 5% 1KV 1210
ගබඩාවේ ඇත: 23691 pcs
බාගත: MC12FF470J-F.pdf
RFQ
MC18FA471J-F
MC18FA471J-F
නිෂ්පාදකයින්: Cornell Dubilier Electronics
විස්තර: CAP MICA 470PF 5% 100V 1812
ගබඩාවේ ඇත: 26539 pcs
බාගත: MC18FA471J-F.pdf
RFQ
CD19FD502JO3
CD19FD502JO3
නිෂ්පාදකයින්: Cornell Dubilier Electronics
විස්තර: CAP MICA 5000PF 5% 500V RADIAL
ගබඩාවේ ඇත: 8516 pcs
බාගත: CD19FD502JO3.pdf
RFQ
CD5FA151JO3F
CD5FA151JO3F
නිෂ්පාදකයින්: Cornell Dubilier Electronics
විස්තර: CAP MICA 150PF 5% 100V RADIAL
ගබඩාවේ ඇත: 22218 pcs
බාගත: CD5FA151JO3F.pdf
RFQ
CD19FD821JO3
CD19FD821JO3
නිෂ්පාදකයින්: Cornell Dubilier Electronics
විස්තර: CAP MICA 820PF 5% 500V RADIAL
ගබඩාවේ ඇත: 29696 pcs
බාගත: CD19FD821JO3.pdf
RFQ
CD15ED360JO3
CD15ED360JO3
නිෂ්පාදකයින්: Cornell Dubilier Electronics
විස්තර: CAP MICA 36PF 5% 500V RADIAL
ගබඩාවේ ඇත: 42966 pcs
බාගත: CD15ED360JO3.pdf
RFQ
MC12FA241J-F
MC12FA241J-F
නිෂ්පාදකයින්: Cornell Dubilier Electronics
විස්තර: CAP MICA 240PF 5% 100V 1210
ගබඩාවේ ඇත: 29847 pcs
බාගත: MC12FA241J-F.pdf
RFQ
9,015 related products