ඔබගේ රට හෝ කලාපය තෝරන්න.

Close
පුරන්න ලියාපදිංචි වන්න විද්යුත් තැපෑල:Info@infinity-electronic.com
0 Item(s)

නියෝබියම් ඔක්සයිඩ් ධාරා

නිර්දේශිත නිෂ්පාදකයන්

AVX CorporationAVX Corporation
AVX Corporation යනු ගෝලීය නිෂ්ක්රීය ඉලෙක්ට්රෝනික උපාංග සහ අන්තර් සම්බන්ධතා නිෂ්පාදන කර්මාන්තයේ පිළිගත් ප්රමුඛයා වේ. සෑම වසරකම AVX Corporation විසින් නිර්මාණකරුවන්ට නිර්මාණශීලී...විස්තර
  • NOJV687M004RWJ NOJV687M004RWJ AVX Corporation විස්තර:CAP NIOB OXIDE 680UF 20% 4V 2924
  • NPVV477M004R0003 NPVV477M004R0003 AVX Corporation විස්තර:CAP NIOB OXIDE 470UF 20% 4V 2924
  • NOSD227M006R0100 NOSD227M006R0100 AVX Corporation විස්තර:CAP NIOB OXI 220UF 20% 6.3V 2917
  • NOSC107M006R0150 NOSC107M006R0150 AVX Corporation විස්තර:CAP NIOB OXIDE 100UF 6.3V 2312
274 related products
NOJV687M004RWJ
NOJV687M004RWJ
නිෂ්පාදකයින්: AVX Corporation
විස්තර: CAP NIOB OXIDE 680UF 20% 4V 2924
ගබඩාවේ ඇත: 38519 pcs
බාගත: NOJV687M004RWJ.pdf
RFQ
NPVV477M004R0003
NPVV477M004R0003
නිෂ්පාදකයින්: AVX Corporation
විස්තර: CAP NIOB OXIDE 470UF 20% 4V 2924
ගබඩාවේ ඇත: 6613 pcs
බාගත: NPVV477M004R0003.pdf
RFQ
NOSD227M006R0100
NOSD227M006R0100
නිෂ්පාදකයින්: AVX Corporation
විස්තර: CAP NIOB OXI 220UF 20% 6.3V 2917
ගබඩාවේ ඇත: 29527 pcs
බාගත: NOSD227M006R0100.pdf
RFQ
NOSC107M006R0150
NOSC107M006R0150
නිෂ්පාදකයින්: AVX Corporation
විස්තර: CAP NIOB OXIDE 100UF 6.3V 2312
ගබඩාවේ ඇත: 45344 pcs
බාගත: NOSC107M006R0150.pdf
RFQ
NOSV477M006R0075
NOSV477M006R0075
නිෂ්පාදකයින්: AVX Corporation
විස්තර: CAP NIOB OXI 470UF 20% 6.3V 2924
ගබඩාවේ ඇත: 14394 pcs
බාගත: NOSV477M006R0075.pdf
RFQ
NOSC107M004R0070
NOSC107M004R0070
නිෂ්පාදකයින්: AVX Corporation
විස්තර: CAP NIOB OXIDE 100UF 20% 4V 2312
ගබඩාවේ ඇත: 44158 pcs
බාගත: NOSC107M004R0070.pdf
RFQ
NOSD227M004R0060
NOSD227M004R0060
නිෂ්පාදකයින්: AVX Corporation
විස්තර: CAP NIOB OXIDE 220UF 20% 4V 2917
ගබඩාවේ ඇත: 166514 pcs
බාගත: NOSD227M004R0060.pdf
RFQ
NOSD477M002R0100
NOSD477M002R0100
නිෂ්පාදකයින්: AVX Corporation
විස්තර: CAP NIOB OXI 470UF 20% 2.5V 2917
ගබඩාවේ ඇත: 51434 pcs
බාගත: NOSD477M002R0100.pdf
RFQ
NOJE687M002RWJ
NOJE687M002RWJ
නිෂ්පාදකයින්: AVX Corporation
විස්තර: CAP NIOB OXI 680UF 20% 2.5V 2917
ගබඩාවේ ඇත: 34838 pcs
බාගත: NOJE687M002RWJ.pdf
RFQ
NOJV108M002RWJ
NOJV108M002RWJ
නිෂ්පාදකයින්: AVX Corporation
විස්තර: CAP NIOB OXIDE 1000UF 2.5V 2924
ගබඩාවේ ඇත: 35088 pcs
බාගත: NOJV108M002RWJ.pdf
RFQ
NOJT226M002RWJ
NOJT226M002RWJ
නිෂ්පාදකයින්: AVX Corporation
විස්තර: CAP NIOB OXID 22UF 20% 2.5V 1210
ගබඩාවේ ඇත: 304501 pcs
බාගත: NOJT226M002RWJ.pdf
RFQ
NPVV337M004R0003
NPVV337M004R0003
නිෂ්පාදකයින්: AVX Corporation
විස්තර: CAP NIOB OXIDE 330UF 20% 4V 2924
ගබඩාවේ ඇත: 11168 pcs
බාගත: NPVV337M004R0003.pdf
RFQ
NOJD337M006RWJ
NOJD337M006RWJ
නිෂ්පාදකයින්: AVX Corporation
විස්තර: CAP NIOB OXI 330UF 20% 6.3V 2917
ගබඩාවේ ඇත: 47893 pcs
බාගත: NOJD337M006RWJ.pdf
RFQ
NOSC227M002R0080
NOSC227M002R0080
නිෂ්පාදකයින්: AVX Corporation
විස්තර: CAP NIOB OXI 220UF 20% 2.5V 2312
ගබඩාවේ ඇත: 107447 pcs
බාගත: NOSC227M002R0080.pdf
RFQ
NOSE227M006R0100
NOSE227M006R0100
නිෂ්පාදකයින්: AVX Corporation
විස්තර: CAP NIOB OXI 220UF 20% 6.3V 2917
ගබඩාවේ ඇත: 36172 pcs
බාගත: NOSE227M006R0100.pdf
RFQ
NOJY686M006RWJ
NOJY686M006RWJ
නිෂ්පාදකයින්: AVX Corporation
විස්තර: CAP NIOB OXID 68UF 20% 6.3V 2917
ගබඩාවේ ඇත: 124738 pcs
බාගත: NOJY686M006RWJ.pdf
RFQ
NOJC686M010RWJ
NOJC686M010RWJ
නිෂ්පාදකයින්: AVX Corporation
විස්තර: CAP NIOB OXIDE 68UF 20% 10V 2312
ගබඩාවේ ඇත: 186877 pcs
බාගත: NOJC686M010RWJ.pdf
RFQ
NOJC157M002SWJ
NOJC157M002SWJ
නිෂ්පාදකයින්: AVX Corporation
විස්තර: CAP NIOB OXI 150UF 20% 2.5V 2312
ගබඩාවේ ඇත: 182962 pcs
බාගත: NOJC157M002SWJ.pdf
RFQ
NOJC337M002RWJ
NOJC337M002RWJ
නිෂ්පාදකයින්: AVX Corporation
විස්තර: CAP NIOB OXI 330UF 20% 2.5V 2312
ගබඩාවේ ඇත: 177490 pcs
බාගත: NOJC337M002RWJ.pdf
RFQ
NOJC476M004RWJ
NOJC476M004RWJ
නිෂ්පාදකයින්: AVX Corporation
විස්තර: CAP NIOB OXIDE 47UF 20% 4V 2312
ගබඩාවේ ඇත: 387692 pcs
බාගත: NOJC476M004RWJ.pdf
RFQ
NOSX227M001R0100
NOSX227M001R0100
නිෂ්පාදකයින්: AVX Corporation
විස්තර: CAP NIOB OXI 220UF 20% 1.8V 2917
ගබඩාවේ ඇත: 61590 pcs
බාගත: NOSX227M001R0100.pdf
RFQ
NOJS156M001RWJ
NOJS156M001RWJ
නිෂ්පාදකයින්: AVX Corporation
විස්තර: CAP NIOB OXID 15UF 20% 1.8V 1206
ගබඩාවේ ඇත: 245111 pcs
බාගත: NOJS156M001RWJ.pdf
RFQ
NOJS106M002RWJ
NOJS106M002RWJ
නිෂ්පාදකයින්: AVX Corporation
විස්තර: CAP NIOB OXID 10UF 20% 2.5V 1206
ගබඩාවේ ඇත: 290248 pcs
බාගත: NOJS106M002RWJ.pdf
RFQ
NOSA106M008R2200V
NOSA106M008R2200V
නිෂ්පාදකයින්: AVX Corporation
විස්තර: CAP NIOB OXID 10UF 20% 8V 1206
ගබඩාවේ ඇත: 578470 pcs
බාගත: NOSA106M008R2200V.pdf
RFQ
NOME337M006R0035
NOME337M006R0035
නිෂ්පාදකයින්: AVX Corporation
විස්තර: CAP NIOB OXI 330UF 20% 6.3V 2917
ගබඩාවේ ඇත: 23011 pcs
බාගත: NOME337M006R0035.pdf
RFQ
NOJS475M006RWJ
NOJS475M006RWJ
නිෂ්පාදකයින්: AVX Corporation
විස්තර: CAP NIOB OXI 4.7UF 20% 6.3V 1206
ගබඩාවේ ඇත: 372516 pcs
බාගත: NOJS475M006RWJ.pdf
RFQ
NOJA226M002RWJ
NOJA226M002RWJ
නිෂ්පාදකයින්: AVX Corporation
විස්තර: CAP NIOB OXID 22UF 20% 2.5V 1206
ගබඩාවේ ඇත: 635254 pcs
බාගත: NOJA226M002RWJ.pdf
RFQ
NOSE687M002R0060
NOSE687M002R0060
නිෂ්පාදකයින්: AVX Corporation
විස්තර: CAP NIOB OXI 680UF 20% 2.5V 2917
ගබඩාවේ ඇත: 32620 pcs
බාගත: NOSE687M002R0060.pdf
RFQ
NOJA156M006RWJ
NOJA156M006RWJ
නිෂ්පාදකයින්: AVX Corporation
විස්තර: CAP NIOB OXID 15UF 20% 6.3V 1206
ගබඩාවේ ඇත: 710097 pcs
බාගත: NOJA156M006RWJ.pdf
RFQ
NOSC157M004R0150
NOSC157M004R0150
නිෂ්පාදකයින්: AVX Corporation
විස්තර: CAP NIOB OXIDE 150UF 20% 4V 2312
ගබඩාවේ ඇත: 114408 pcs
බාගත: NOSC157M004R0150.pdf
RFQ
NOJW107M004RWJ
NOJW107M004RWJ
නිෂ්පාදකයින්: AVX Corporation
විස්තර: CAP NIOB OXIDE 100UF 20% 4V 2312
ගබඩාවේ ඇත: 177630 pcs
බාගත: NOJW107M004RWJ.pdf
RFQ
NOJY157M006RWJ
NOJY157M006RWJ
නිෂ්පාදකයින්: AVX Corporation
විස්තර: CAP NIOB OXI 150UF 20% 6.3V 2917
ගබඩාවේ ඇත: 129498 pcs
බාගත: NOJY157M006RWJ.pdf
RFQ
NOJE227M006RWJ
NOJE227M006RWJ
නිෂ්පාදකයින්: AVX Corporation
විස්තර: CAP NIOB OXI 220UF 20% 6.3V 2917
ගබඩාවේ ඇත: 39122 pcs
බාගත: NOJE227M006RWJ.pdf
RFQ
NOJC337M001RWJ
NOJC337M001RWJ
නිෂ්පාදකයින්: AVX Corporation
විස්තර: CAP NIOB OXI 330UF 20% 1.8V 2312
ගබඩාවේ ඇත: 126864 pcs
බාගත: NOJC337M001RWJ.pdf
RFQ
NOJA476M001RWJ
NOJA476M001RWJ
නිෂ්පාදකයින්: AVX Corporation
විස්තර: CAP NIOB OXID 47UF 20% 1.8V 1206
ගබඩාවේ ඇත: 412946 pcs
බාගත: NOJA476M001RWJ.pdf
RFQ
NOSB476M004R0500
NOSB476M004R0500
නිෂ්පාදකයින්: AVX Corporation
විස්තර: CAP NIOB OXIDE 47UF 20% 4V 1210
ගබඩාවේ ඇත: 251106 pcs
බාගත: NOSB476M004R0500.pdf
RFQ
NOSX686M006R0100
NOSX686M006R0100
නිෂ්පාදකයින්: AVX Corporation
විස්තර: CAP NIOB OXID 68UF 20% 6.3V 2917
ගබඩාවේ ඇත: 53568 pcs
බාගත: NOSX686M006R0100.pdf
RFQ
NOSC476M006R0300
NOSC476M006R0300
නිෂ්පාදකයින්: AVX Corporation
විස්තර: CAP NIOB OXID 47UF 20% 6.3V 2312
ගබඩාවේ ඇත: 158266 pcs
බාගත: NOSC476M006R0300.pdf
RFQ
NOSV687M004R0075
NOSV687M004R0075
නිෂ්පාදකයින්: AVX Corporation
විස්තර: CAP NIOB OXIDE 680UF 20% 4V 2924
ගබඩාවේ ඇත: 27355 pcs
බාගත: NOSV687M004R0075.pdf
RFQ
NOJA685M010RWJ
NOJA685M010RWJ
නිෂ්පාදකයින්: AVX Corporation
විස්තර: CAP NIOB OXID 6.8UF 20% 10V 1206
ගබඩාවේ ඇත: 544200 pcs
බාගත: NOJA685M010RWJ.pdf
RFQ
NOJP106M006RWJ
NOJP106M006RWJ
නිෂ්පාදකයින්: AVX Corporation
විස්තර: CAP NIOB OXID 10UF 20% 6.3V 0805
ගබඩාවේ ඇත: 263460 pcs
බාගත: NOJP106M006RWJ.pdf
RFQ
NOJY227M002RWJ
NOJY227M002RWJ
නිෂ්පාදකයින්: AVX Corporation
විස්තර: CAP NIOB OXI 220UF 20% 2.5V 2917
ගබඩාවේ ඇත: 131104 pcs
බාගත: NOJY227M002RWJ.pdf
RFQ
NOJC157M006RWJ
NOJC157M006RWJ
නිෂ්පාදකයින්: AVX Corporation
විස්තර: CAP NIOB OXI 150UF 20% 6.3V 2312
ගබඩාවේ ඇත: 128269 pcs
බාගත: NOJC157M006RWJ.pdf
RFQ
NOSD157M006R0050
NOSD157M006R0050
නිෂ්පාදකයින්: AVX Corporation
විස්තර: CAP NIOB OXI 150UF 20% 6.3V 2917
ගබඩාවේ ඇත: 28786 pcs
බාගත: NOSD157M006R0050.pdf
RFQ
NOJT336M004RWJ
NOJT336M004RWJ
නිෂ්පාදකයින්: AVX Corporation
විස්තර: CAP NIOB OXIDE 33UF 20% 4V 1210
ගබඩාවේ ඇත: 214913 pcs
බාගත: NOJT336M004RWJ.pdf
RFQ
NOSY227M004R0100
NOSY227M004R0100
නිෂ්පාදකයින්: AVX Corporation
විස්තර: CAP NIOB OXIDE 220UF 20% 4V 2917
ගබඩාවේ ඇත: 62262 pcs
බාගත: NOSY227M004R0100.pdf
RFQ
NOJP225M010RWJ
NOJP225M010RWJ
නිෂ්පාදකයින්: AVX Corporation
විස්තර: CAP NIOB OXID 2.2UF 20% 10V 0805
ගබඩාවේ ඇත: 307814 pcs
බාගත: NOJP225M010RWJ.pdf
RFQ
NOME687M001R0023
NOME687M001R0023
නිෂ්පාදකයින්: AVX Corporation
විස්තර: CAP NIOB OXI 680UF 20% 1.8V 2917
ගබඩාවේ ඇත: 21996 pcs
බාගත: NOME687M001R0023.pdf
RFQ
274 related products