ඔබගේ රට හෝ කලාපය තෝරන්න.

Close
පුරන්න ලියාපදිංචි වන්න විද්යුත් තැපෑල:Info@infinity-electronic.com
0 Item(s)

VCOs (Voltage Controlled Oscillators)

නිර්දේශිත නිෂ්පාදකයන්

Crystek Corporation
- 1958 දී ආරම්භ කරන ලද Crystek Corporation යනු RF මයික්රෝවේව් සහ සංඛ්යාත පාලන කර්මාන්තයේ ඉහළ කාර්යසාධන තාක්ෂණික ලොව ප්රමුඛයා වේ. Crystek Corporation හි පුළුල් පරාසයක නිෂ්පාදිතයන් රැහැන් ...විස්තර
ADI (Analog Devices, Inc.)
- Analog Devices Inc. (NASDAQ: ADI) සංඥා සැකසීමෙහි නවෝත්පාදනය සහ විශිෂ්ටත්වය නිර්වචනය කරයි. ADI's analogue, mixed-signal, සහ ඩිජිටල් සංඥා පරිපථ (DSP) සංයුක්ත පරිපථ (IC) විදුලි ආලෝකය වෙත ආලෝකය, ශබ්දය...විස්තර
  • HMC511LP5ETR HMC511LP5ETR ADI (Analog Devices, Inc.) විස්තර:VCO 4.8GHZ, 9.6GHZ
  • HMC511LP5E HMC511LP5E ADI (Analog Devices, Inc.) විස්තර:VCO 4.8GHZ, 9.6GHZ
  • HMC513LP5E HMC513LP5E ADI (Analog Devices, Inc.) විස්තර:VCO 5.4725GHZ, 10.945GHZ
  • HMC1162LP5E HMC1162LP5E ADI (Analog Devices, Inc.) විස්තර:IC MMIC MIXER DBL-BAL 32LFCSP
658 related products
CVCO33BE-2400-2500
CVCO33BE-2400-2500
නිෂ්පාදකයින්: Crystek Corporation
විස්තර: VCO 2400-2500
ගබඩාවේ ඇත: 4816 pcs
බාගත: CVCO33BE-2400-2500.pdf
RFQ
CVCO55CL-0490-0540
CVCO55CL-0490-0540
නිෂ්පාදකයින්: Crystek Corporation
විස්තර: OSC VCO 490-540MHZ SMD .5X.5"
ගබඩාවේ ඇත: 3372 pcs
බාගත: CVCO55CL-0490-0540.pdf
RFQ
CVCO55CC-1435-1491
CVCO55CC-1435-1491
නිෂ්පාදකයින්: Crystek Corporation
විස්තර: OSC CRO 1435-1491 MHZ SMD .5X.5"
ගබඩාවේ ඇත: 3021 pcs
බාගත: CVCO55CC-1435-1491.pdf
RFQ
CVCO55CC-1920-2120
CVCO55CC-1920-2120
නිෂ්පාදකයින්: Crystek Corporation
විස්තර: OSC CRO 1920-2120 MHZ SMD .5X.5"
ගබඩාවේ ඇත: 3060 pcs
බාගත: CVCO55CC-1920-2120.pdf
RFQ
CVCO33CL-0125-0200
CVCO33CL-0125-0200
නිෂ්පාදකයින්: Crystek Corporation
විස්තර: OSC VCO 125-200MHZ SMD .3X.3"
ගබඩාවේ ඇත: 3803 pcs
බාගත: CVCO33CL-0125-0200.pdf
RFQ
CVCO55CL-0370-0450
CVCO55CL-0370-0450
නිෂ්පාදකයින්: Crystek Corporation
විස්තර: OSC VCO 370-450MHZ SMD .5X.5"
ගබඩාවේ ඇත: 4043 pcs
බාගත: CVCO55CL-0370-0450.pdf
RFQ
CVCO55CC-1912-2114
CVCO55CC-1912-2114
නිෂ්පාදකයින්: Crystek Corporation
විස්තර: OSC CRO 1912-2114 MHZ SMD .5X.5"
ගබඩාවේ ඇත: 2918 pcs
බාගත: CVCO55CC-1912-2114.pdf
RFQ
CVCO55BE-1000-2000
CVCO55BE-1000-2000
නිෂ්පාදකයින්: Crystek Corporation
විස්තර: OSC VCO 1000-2000MHZ SMD .5X.5"
ගබඩාවේ ඇත: 3961 pcs
බාගත: CVCO55BE-1000-2000.pdf
RFQ
CVCO55BE-1400-1624
CVCO55BE-1400-1624
නිෂ්පාදකයින්: Crystek Corporation
විස්තර: OSC VCO 1400-1624MHZ SMD .5X.5"
ගබඩාවේ ඇත: 3599 pcs
බාගත: CVCO55BE-1400-1624.pdf
RFQ
CVCO55BE-0800-1600
CVCO55BE-0800-1600
නිෂ්පාදකයින්: Crystek Corporation
විස්තර: OSC VCO 800-1600MHZ SMD .5X.5"
ගබඩාවේ ඇත: 3961 pcs
බාගත: CVCO55BE-0800-1600.pdf
RFQ
CVCO55BE-2130-2360
CVCO55BE-2130-2360
නිෂ්පාදකයින්: Crystek Corporation
විස්තර: OSC VCO 2130-2360MHZ SMD .5X.5"
ගබඩාවේ ඇත: 3734 pcs
බාගත: CVCO55BE-2130-2360.pdf
RFQ
CVCO55CC-2032-2032
CVCO55CC-2032-2032
නිෂ්පාදකයින්: Crystek Corporation
විස්තර: OSC CRO 2032-2032 MHZ SMD .5X.5"
ගබඩාවේ ඇත: 2541 pcs
බාගත: CVCO55CC-2032-2032.pdf
RFQ
HMC511LP5ETR
HMC511LP5ETR
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: VCO 4.8GHZ, 9.6GHZ
ගබඩාවේ ඇත: 3677 pcs
බාගත: HMC511LP5ETR.pdf
RFQ
CVCO55CC-0860-0960
CVCO55CC-0860-0960
නිෂ්පාදකයින්: Crystek Corporation
විස්තර: OSC CRO 0860-0960 MHZ SMD .5X.5"
ගබඩාවේ ඇත: 2732 pcs
බාගත: CVCO55CC-0860-0960.pdf
RFQ
HMC511LP5E
HMC511LP5E
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: VCO 4.8GHZ, 9.6GHZ
ගබඩාවේ ඇත: 2683 pcs
බාගත: HMC511LP5E.pdf
RFQ
CVCO55CC-2580-2650
CVCO55CC-2580-2650
නිෂ්පාදකයින්: Crystek Corporation
විස්තර: OSC CRO 2580-2650 MHZ SMD .5X.5"
ගබඩාවේ ඇත: 3163 pcs
බාගත: CVCO55CC-2580-2650.pdf
RFQ
CVCO55CC-0430-0480
CVCO55CC-0430-0480
නිෂ්පාදකයින්: Crystek Corporation
විස්තර: OSC CRO 0430-0480 MHZ SMD .5X.5"
ගබඩාවේ ඇත: 2529 pcs
බාගත: CVCO55CC-0430-0480.pdf
RFQ
CVCO55CC-2300-2450
CVCO55CC-2300-2450
නිෂ්පාදකයින්: Crystek Corporation
විස්තර: OSC CRO 2300-2450 MHZ SMD .5X.5"
ගබඩාවේ ඇත: 3160 pcs
බාගත: CVCO55CC-2300-2450.pdf
RFQ
CVCO55CC-3500-3700
CVCO55CC-3500-3700
නිෂ්පාදකයින්: Crystek Corporation
විස්තර: OSC CRO 3500-3700 MHZ SMD .5X.5"
ගබඩාවේ ඇත: 2615 pcs
බාගත: CVCO55CC-3500-3700.pdf
RFQ
CVCO55CC-2300-2400
CVCO55CC-2300-2400
නිෂ්පාදකයින්: Crystek Corporation
විස්තර: OSC CRO 2300-2400 MHZ SMD .5X.5"
ගබඩාවේ ඇත: 2660 pcs
බාගත: CVCO55CC-2300-2400.pdf
RFQ
CVCO55CC-1420-1480
CVCO55CC-1420-1480
නිෂ්පාදකයින්: Crystek Corporation
විස්තර: OSC CRO 1420-1480 MHZ SMD .5X.5"
ගබඩාවේ ඇත: 3241 pcs
බාගත: CVCO55CC-1420-1480.pdf
RFQ
CVCO55CC-2380-2380
CVCO55CC-2380-2380
නිෂ්පාදකයින්: Crystek Corporation
විස්තර: OSC CRO 2380-2380 MHZ SMD .5X.5"
ගබඩාවේ ඇත: 2841 pcs
බාගත: CVCO55CC-2380-2380.pdf
RFQ
CVCO55BE-1600-2700
CVCO55BE-1600-2700
නිෂ්පාදකයින්: Crystek Corporation
විස්තර: OSC VCO 1600-2700MHZ SMD .5X.5"
ගබඩාවේ ඇත: 3477 pcs
බාගත: CVCO55BE-1600-2700.pdf
RFQ
CVCO55CC-2770-2920
CVCO55CC-2770-2920
නිෂ්පාදකයින්: Crystek Corporation
විස්තර: OSC CRO 2770-2920 MHZ SMD .5X.5"
ගබඩාවේ ඇත: 2878 pcs
බාගත: CVCO55CC-2770-2920.pdf
RFQ
CVCO55CC-2200-2400
CVCO55CC-2200-2400
නිෂ්පාදකයින්: Crystek Corporation
විස්තර: OSC CRO 2200-2400 MHZ SMD .5X.5"
ගබඩාවේ ඇත: 3128 pcs
බාගත: CVCO55CC-2200-2400.pdf
RFQ
CVCO55CC-2140-2140
CVCO55CC-2140-2140
නිෂ්පාදකයින්: Crystek Corporation
විස්තර: OSC CRO 2140-2140 MHZ SMD .5X.5"
ගබඩාවේ ඇත: 3146 pcs
බාගත: CVCO55CC-2140-2140.pdf
RFQ
CVCO55CL-0805-0900
CVCO55CL-0805-0900
නිෂ්පාදකයින්: Crystek Corporation
විස්තර: OSC VCO 805-900MHZ SMD .5X.5"
ගබඩාවේ ඇත: 3755 pcs
බාගත: CVCO55CL-0805-0900.pdf
RFQ
CVCO55CC-3901-4101
CVCO55CC-3901-4101
නිෂ්පාදකයින්: Crystek Corporation
විස්තර: OSC CRO 3901-4101 MHZ SMD .5X.5"
ගබඩාවේ ඇත: 2592 pcs
බාගත: CVCO55CC-3901-4101.pdf
RFQ
CVCO55CC-0787-0805
CVCO55CC-0787-0805
නිෂ්පාදකයින්: Crystek Corporation
විස්තර: OSC CRO 0787-0805 MHZ SMD .5X.5"
ගබඩාවේ ඇත: 2861 pcs
බාගත: CVCO55CC-0787-0805.pdf
RFQ
HMC513LP5E
HMC513LP5E
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: VCO 5.4725GHZ, 10.945GHZ
ගබඩාවේ ඇත: 2325 pcs
බාගත: HMC513LP5E.pdf
RFQ
CVCO55BE-1750-2150
CVCO55BE-1750-2150
නිෂ්පාදකයින්: Crystek Corporation
විස්තර: OSC VCO 1750-2150MHZ SMD .5X.5"
ගබඩාවේ ඇත: 3771 pcs
බාගත: CVCO55BE-1750-2150.pdf
RFQ
CVCO55CC-2122-2242
CVCO55CC-2122-2242
නිෂ්පාදකයින්: Crystek Corporation
විස්තර: OSC CRO 2122-2242 MHZ SMD .5X.5"
ගබඩාවේ ඇත: 3206 pcs
බාගත: CVCO55CC-2122-2242.pdf
RFQ
CVCO33CL-0110-0150
CVCO33CL-0110-0150
නිෂ්පාදකයින්: Crystek Corporation
විස්තර: OSC VCO 110-150MHZ SMD .3X.3"
ගබඩාවේ ඇත: 4154 pcs
බාගත: CVCO33CL-0110-0150.pdf
RFQ
CVCO55CC-1370-1400
CVCO55CC-1370-1400
නිෂ්පාදකයින්: Crystek Corporation
විස්තර: OSC CRO 1370-1400 MHZ SMD .5X.5"
ගබඩාවේ ඇත: 2569 pcs
බාගත: CVCO55CC-1370-1400.pdf
RFQ
CVCO55CC-2620-2710
CVCO55CC-2620-2710
නිෂ්පාදකයින්: Crystek Corporation
විස්තර: OSC CRO 2620-2710 MHZ SMD .5X.5"
ගබඩාවේ ඇත: 3188 pcs
බාගත: CVCO55CC-2620-2710.pdf
RFQ
CVCO55BE-0400-0800
CVCO55BE-0400-0800
නිෂ්පාදකයින්: Crystek Corporation
විස්තර: OSC VCO 400-800MHZ SMD .5X.5"
ගබඩාවේ ඇත: 4189 pcs
බාගත: CVCO55BE-0400-0800.pdf
RFQ
CVCO55CL-0434-0452
CVCO55CL-0434-0452
නිෂ්පාදකයින්: Crystek Corporation
විස්තර: OSC VCO 434-452MHZ SMD .5X.5"
ගබඩාවේ ඇත: 5111 pcs
බාගත: CVCO55CL-0434-0452.pdf
RFQ
HMC1162LP5E
HMC1162LP5E
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC MMIC MIXER DBL-BAL 32LFCSP
ගබඩාවේ ඇත: 2518 pcs
බාගත: HMC1162LP5E.pdf
RFQ
CVCO55CW-0400-0800
CVCO55CW-0400-0800
නිෂ්පාදකයින්: Crystek Corporation
විස්තර: OSC VCO 400-800MHZ SMD .5X.5"
ගබඩාවේ ඇත: 4068 pcs
බාගත: CVCO55CW-0400-0800.pdf
RFQ
CVCO55CL-0150-0200
CVCO55CL-0150-0200
නිෂ්පාදකයින්: Crystek Corporation
විස්තර: OSC VCO 150-200MHZ SMD .5X.5"
ගබඩාවේ ඇත: 3646 pcs
බාගත: CVCO55CL-0150-0200.pdf
RFQ
CVCO45CL-0100-0140
CVCO45CL-0100-0140
නිෂ්පාදකයින්: Crystek Corporation
විස්තර: OSC VCO 100-140MHZ SMD .4X.49"
ගබඩාවේ ඇත: 4727 pcs
බාගත: CVCO45CL-0100-0140.pdf
RFQ
CVCO55CC-2380-2580
CVCO55CC-2380-2580
නිෂ්පාදකයින්: Crystek Corporation
විස්තර: OSC CRO 2380-2580 MHZ SMD .5X.5"
ගබඩාවේ ඇත: 3232 pcs
බාගත: CVCO55CC-2380-2580.pdf
RFQ
CVCO55CC-2275-2290
CVCO55CC-2275-2290
නිෂ්පාදකයින්: Crystek Corporation
විස්තර: OSC CRO 2275-2290 MHZ SMD .5X.5"
ගබඩාවේ ඇත: 2669 pcs
බාගත: CVCO55CC-2275-2290.pdf
RFQ
CVCO55CC-1623-1678
CVCO55CC-1623-1678
නිෂ්පාදකයින්: Crystek Corporation
විස්තර: OSC CRO 1623-1678 MHZ SMD .5X.5"
ගබඩාවේ ඇත: 2557 pcs
බාගත: CVCO55CC-1623-1678.pdf
RFQ
CVCO55CC-2496-2704
CVCO55CC-2496-2704
නිෂ්පාදකයින්: Crystek Corporation
විස්තර: OSC CRO 2496-2704 MHZ SMD .5X.5"
ගබඩාවේ ඇත: 3189 pcs
බාගත: CVCO55CC-2496-2704.pdf
RFQ
CVCO55CL-0902-0928
CVCO55CL-0902-0928
නිෂ්පාදකයින්: Crystek Corporation
විස්තර: OSC VCO 902-928MHZ SMD .5X.5"
ගබඩාවේ ඇත: 3886 pcs
බාගත: CVCO55CL-0902-0928.pdf
RFQ
CVCO55BH-4100-4300
CVCO55BH-4100-4300
නිෂ්පාදකයින්: Crystek Corporation
විස්තර: OSC VCO 4100-4300MHZ SMD .5X.5"
ගබඩාවේ ඇත: 2689 pcs
බාගත: CVCO55BH-4100-4300.pdf
RFQ
HMC1169LP5E
HMC1169LP5E
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: MMIC VCO HALF FREQ 32-LFCSP
ගබඩාවේ ඇත: 2984 pcs
බාගත: HMC1169LP5E.pdf
RFQ
658 related products