ඔබගේ රට හෝ කලාපය තෝරන්න.

Close
පුරන්න ලියාපදිංචි වන්න විද්යුත් තැපෑල:Info@infinity-electronic.com
0 Item(s)

Embedded - PLDs (Programmable Logical Device)

නිර්දේශිත නිෂ්පාදකයන්

Micrel / Microchip Technology
- මයික්රොචිපොප් ටෙක්නොලොජි ඉන්කෝපරේෂන් යනු ක්ෂුද්ර පාලක සහ ඇනලොග් අර්ධ සන්නායකවල ප්රමුඛතම සැපයුම්කරුවෙකු වන අතර, අඩු අවදානම් නිෂ්පාදන පෙළක්, අඩු පිරිවැයක් සහිත මු...විස්තර
  • ATF16V8B-15SU ATF16V8B-15SU Micrel / Microchip Technology විස්තර:IC PLD 8MC 15NS 20SOIC
  • ATF16V8CZ-15SU ATF16V8CZ-15SU Micrel / Microchip Technology විස්තර:IC PLD 8MC 15NS 20SOIC
  • ATF22LV10CZ-25SC ATF22LV10CZ-25SC Micrel / Microchip Technology විස්තර:IC PLD 10MC 25NS 24SOIC
  • ATF16LV8C-10XU ATF16LV8C-10XU Micrel / Microchip Technology විස්තර:IC PLD 8MC 10NS 20TSSOP
N/A
විස්තර
314 related products
ATF16V8B-15SU
ATF16V8B-15SU
නිෂ්පාදකයින්: Micrel / Microchip Technology
විස්තර: IC PLD 8MC 15NS 20SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 105011 pcs
බාගත: ATF16V8B-15SU.pdf
RFQ
ATF16V8CZ-15SU
ATF16V8CZ-15SU
නිෂ්පාදකයින්: Micrel / Microchip Technology
විස්තර: IC PLD 8MC 15NS 20SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 63599 pcs
බාගත: ATF16V8CZ-15SU.pdf
RFQ
ATF22LV10CZ-25SC
ATF22LV10CZ-25SC
නිෂ්පාදකයින්: Micrel / Microchip Technology
විස්තර: IC PLD 10MC 25NS 24SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 18764 pcs
බාගත: ATF22LV10CZ-25SC.pdf
RFQ
ATF16LV8C-10XU
ATF16LV8C-10XU
නිෂ්පාදකයින්: Micrel / Microchip Technology
විස්තර: IC PLD 8MC 10NS 20TSSOP
ගබඩාවේ ඇත: 58657 pcs
බාගත: ATF16LV8C-10XU.pdf
RFQ
ATF22V10C-10GM/883
ATF22V10C-10GM/883
නිෂ්පාදකයින්: Micrel / Microchip Technology
විස්තර: IC PLD 10MC 10NS 24CDIP
ගබඩාවේ ඇත: 2390 pcs
බාගත: ATF22V10C-10GM/883.pdf
RFQ
ATF22V10C-7PX
ATF22V10C-7PX
නිෂ්පාදකයින්: Micrel / Microchip Technology
විස්තර: IC PLD 10MC 7.5NS 24DIP
ගබඩාවේ ඇත: 45413 pcs
බාගත: ATF22V10C-7PX.pdf
RFQ
ATF22V10C-7JU
ATF22V10C-7JU
නිෂ්පාදකයින්: Micrel / Microchip Technology
විස්තර: IC PLD 10MC 7.5NS 28PLCC
ගබඩාවේ ඇත: 32955 pcs
බාගත: ATF22V10C-7JU.pdf
RFQ
ATF22V10C-15JU
ATF22V10C-15JU
නිෂ්පාදකයින්: Micrel / Microchip Technology
විස්තර: IC PLD 10MC 15NS 28PLCC
ගබඩාවේ ඇත: 60258 pcs
බාගත: ATF22V10C-15JU.pdf
RFQ
ATF22LV10C-10PU
ATF22LV10C-10PU
නිෂ්පාදකයින්: Micrel / Microchip Technology
විස්තර: IC PLD 10MC 10NS 24DIP
ගබඩාවේ ඇත: 49100 pcs
බාගත: ATF22LV10C-10PU.pdf
RFQ
ATF22V10C-10XU
ATF22V10C-10XU
නිෂ්පාදකයින්: Micrel / Microchip Technology
විස්තර: IC PLD 10MC 10NS 24TSSOP
ගබඩාවේ ඇත: 42509 pcs
බාගත: ATF22V10C-10XU.pdf
RFQ
ATF22V10C-7SX
ATF22V10C-7SX
නිෂ්පාදකයින්: Micrel / Microchip Technology
විස්තර: IC PLD 10MC 7.5NS 24SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 41910 pcs
බාගත: ATF22V10C-7SX.pdf
RFQ
ATF22V10C-10SU
ATF22V10C-10SU
නිෂ්පාදකයින්: Micrel / Microchip Technology
විස්තර: IC PLD 10MC 10NS 24SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 56127 pcs
බාගත: ATF22V10C-10SU.pdf
RFQ
ATF22LV10CQZ-30JU
ATF22LV10CQZ-30JU
නිෂ්පාදකයින්: Micrel / Microchip Technology
විස්තර: IC PLD 10MC 30NS 28PLCC
ගබඩාවේ ඇත: 45659 pcs
බාගත: ATF22LV10CQZ-30JU.pdf
RFQ
ATF16V8CZ-15XU
ATF16V8CZ-15XU
නිෂ්පාදකයින්: Micrel / Microchip Technology
විස්තර: IC PLD 8MC 15NS 20TSSOP
ගබඩාවේ ඇත: 46885 pcs
බාගත: ATF16V8CZ-15XU.pdf
RFQ
ATF22LV10CQZ-30XU
ATF22LV10CQZ-30XU
නිෂ්පාදකයින්: Micrel / Microchip Technology
විස්තර: IC PLD 10MC 30NS 24TSSOP
ගබඩාවේ ඇත: 45246 pcs
බාගත: ATF22LV10CQZ-30XU.pdf
RFQ
ATF16V8C-7JU
ATF16V8C-7JU
නිෂ්පාදකයින්: Micrel / Microchip Technology
විස්තර: IC PLD 8MC 7.5NS 20PLCC
ගබඩාවේ ඇත: 43859 pcs
බාගත: ATF16V8C-7JU.pdf
RFQ
ATF22V10CQZ-20SU
ATF22V10CQZ-20SU
නිෂ්පාදකයින්: Micrel / Microchip Technology
විස්තර: IC PLD 10MC 20NS 24SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 36726 pcs
බාගත: ATF22V10CQZ-20SU.pdf
RFQ
ATF16V8CZ-15JU
ATF16V8CZ-15JU
නිෂ්පාදකයින්: Micrel / Microchip Technology
විස්තර: IC PLD 8MC 15NS 20PLCC
ගබඩාවේ ඇත: 60956 pcs
බාගත: ATF16V8CZ-15JU.pdf
RFQ
ATF22V10CQZ-20PU
ATF22V10CQZ-20PU
නිෂ්පාදකයින්: Micrel / Microchip Technology
විස්තර: IC PLD 10MC 20NS 24DIP
ගබඩාවේ ඇත: 45724 pcs
බාගත: ATF22V10CQZ-20PU.pdf
RFQ
ATF22V10C-15NM/883
ATF22V10C-15NM/883
නිෂ්පාදකයින්: Micrel / Microchip Technology
විස්තර: IC PLD 10MC 15NS 28LCC
ගබඩාවේ ඇත: 2473 pcs
බාගත: ATF22V10C-15NM/883.pdf
RFQ
ATF16V8BQL-15XU
ATF16V8BQL-15XU
නිෂ්පාදකයින්: Micrel / Microchip Technology
විස්තර: IC PLD 8MC 15NS 20TSSOP
ගබඩාවේ ඇත: 78055 pcs
බාගත: ATF16V8BQL-15XU.pdf
RFQ
ATF22V10C-5JX
ATF22V10C-5JX
නිෂ්පාදකයින්: Micrel / Microchip Technology
විස්තර: IC PLD 10MC 5NS 28PLCC
ගබඩාවේ ඇත: 21983 pcs
බාගත: ATF22V10C-5JX.pdf
RFQ
ATF22V10C-15GM/883
ATF22V10C-15GM/883
නිෂ්පාදකයින්: Micrel / Microchip Technology
විස්තර: IC PLD 10MC 15NS 24CDIP
ගබඩාවේ ඇත: 2835 pcs
බාගත: ATF22V10C-15GM/883.pdf
RFQ
ATF22V10C-15PU
ATF22V10C-15PU
නිෂ්පාදකයින්: Micrel / Microchip Technology
විස්තර: IC PLD 10MC 15NS 24DIP
ගබඩාවේ ඇත: 63711 pcs
බාගත: ATF22V10C-15PU.pdf
RFQ
ATF16V8BQL-15SU
ATF16V8BQL-15SU
නිෂ්පාදකයින්: Micrel / Microchip Technology
විස්තර: IC PLD 8MC 15NS 20SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 92661 pcs
බාගත: ATF16V8BQL-15SU.pdf
RFQ
ATF22LV10C-10SU
ATF22LV10C-10SU
නිෂ්පාදකයින්: Micrel / Microchip Technology
විස්තර: IC PLD 10MC 10NS 24SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 60891 pcs
බාගත: ATF22LV10C-10SU.pdf
RFQ
ATF16V8B-10JU
ATF16V8B-10JU
නිෂ්පාදකයින්: Micrel / Microchip Technology
විස්තර: IC PLD 8MC 10NS 20PLCC
ගබඩාවේ ඇත: 84510 pcs
බාගත: ATF16V8B-10JU.pdf
RFQ
ATF16LV8C-10JU
ATF16LV8C-10JU
නිෂ්පාදකයින්: Micrel / Microchip Technology
විස්තර: IC PLD 8MC 10NS 20PLCC
ගබඩාවේ ඇත: 56659 pcs
බාගත: ATF16LV8C-10JU.pdf
RFQ
ATF22LV10CQZ-30SU
ATF22LV10CQZ-30SU
නිෂ්පාදකයින්: Micrel / Microchip Technology
විස්තර: IC PLD 10MC 30NS 24SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 35395 pcs
බාගත: ATF22LV10CQZ-30SU.pdf
RFQ
ATF16V8B-15JU
ATF16V8B-15JU
නිෂ්පාදකයින්: Micrel / Microchip Technology
විස්තර: IC PLD 8MC 15NS 20PLCC
ගබඩාවේ ඇත: 117484 pcs
බාගත: ATF16V8B-15JU.pdf
RFQ
ATF16V8CZ-15PU
ATF16V8CZ-15PU
නිෂ්පාදකයින්: Micrel / Microchip Technology
විස්තර: IC PLD 8MC 15NS 20DIP
ගබඩාවේ ඇත: 57463 pcs
බාගත: ATF16V8CZ-15PU.pdf
RFQ
ATF22LV10CQZ-30PU
ATF22LV10CQZ-30PU
නිෂ්පාදකයින්: Micrel / Microchip Technology
විස්තර: IC PLD 10MC 30NS 24DIP
ගබඩාවේ ඇත: 39037 pcs
බාගත: ATF22LV10CQZ-30PU.pdf
RFQ
ATF22V10B-15GM/883
ATF22V10B-15GM/883
නිෂ්පාදකයින්: Micrel / Microchip Technology
විස්තර: IC PLD 10MC 15NS 24CDIP
ගබඩාවේ ඇත: 1844 pcs
බාගත: ATF22V10B-15GM/883.pdf
RFQ
ATF22V10CQZ-20JU
ATF22V10CQZ-20JU
නිෂ්පාදකයින්: Micrel / Microchip Technology
විස්තර: IC PLD 10MC 20NS 28PLCC
ගබඩාවේ ඇත: 39150 pcs
බාගත: ATF22V10CQZ-20JU.pdf
RFQ
ATF22V10CQ-15JU
ATF22V10CQ-15JU
නිෂ්පාදකයින්: Micrel / Microchip Technology
විස්තර: IC PLD 10MC 15NS 28PLCC
ගබඩාවේ ඇත: 64882 pcs
බාගත: ATF22V10CQ-15JU.pdf
RFQ
ATF16V8B-15PU
ATF16V8B-15PU
නිෂ්පාදකයින්: Micrel / Microchip Technology
විස්තර: IC PLD 8MC 15NS 20DIP
ගබඩාවේ ඇත: 104939 pcs
බාගත: ATF16V8B-15PU.pdf
RFQ
ATF16V8BQL-15JU
ATF16V8BQL-15JU
නිෂ්පාදකයින්: Micrel / Microchip Technology
විස්තර: IC PLD 8MC 15NS 20PLCC
ගබඩාවේ ඇත: 84850 pcs
බාගත: ATF16V8BQL-15JU.pdf
RFQ
ATF22LV10C-10XU
ATF22LV10C-10XU
නිෂ්පාදකයින්: Micrel / Microchip Technology
විස්තර: IC PLD 10MC 10NS 24TSSOP
ගබඩාවේ ඇත: 45224 pcs
බාගත: ATF22LV10C-10XU.pdf
RFQ
ATF22V10C-10JU
ATF22V10C-10JU
නිෂ්පාදකයින්: Micrel / Microchip Technology
විස්තර: IC PLD 10MC 10NS 28PLCC
ගබඩාවේ ඇත: 52623 pcs
බාගත: ATF22V10C-10JU.pdf
RFQ
ATF22V10C-10PU
ATF22V10C-10PU
නිෂ්පාදකයින්: Micrel / Microchip Technology
විස්තර: IC PLD 10MC 10NS 24DIP
ගබඩාවේ ඇත: 49596 pcs
බාගත: ATF22V10C-10PU.pdf
RFQ
ATF16V8C-7PU
ATF16V8C-7PU
නිෂ්පාදකයින්: Micrel / Microchip Technology
විස්තර: IC PLD 8MC 7.5NS 20DIP
ගබඩාවේ ඇත: 46862 pcs
බාගත: ATF16V8C-7PU.pdf
RFQ
ATF16V8BQL-15PU
ATF16V8BQL-15PU
නිෂ්පාදකයින්: Micrel / Microchip Technology
විස්තර: IC PLD 8MC 15NS 20DIP
ගබඩාවේ ඇත: 99594 pcs
බාගත: ATF16V8BQL-15PU.pdf
RFQ
ATF22LV10C-10JU
ATF22LV10C-10JU
නිෂ්පාදකයින්: Micrel / Microchip Technology
විස්තර: IC PLD 10MC 10NS 28PLCC
ගබඩාවේ ඇත: 59263 pcs
බාගත: ATF22LV10C-10JU.pdf
RFQ
ATF22V10CQZ-20XU
ATF22V10CQZ-20XU
නිෂ්පාදකයින්: Micrel / Microchip Technology
විස්තර: IC PLD 10MC 20NS 24TSSOP
ගබඩාවේ ඇත: 36375 pcs
බාගත: ATF22V10CQZ-20XU.pdf
RFQ
PAL22V10Z-25CJTL
PAL22V10Z-25CJTL
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC PLD 10MC 25NS 24CDIP
ගබඩාවේ ඇත: 5097 pcs
බාගත:
RFQ
ATF22V10B-15NM/883
ATF22V10B-15NM/883
නිෂ්පාදකයින්: Micrel / Microchip Technology
විස්තර: IC PLD 10MC 15NS 28LCC
ගබඩාවේ ඇත: 1741 pcs
බාගත: ATF22V10B-15NM/883.pdf
RFQ
ATF22V10C-10NM/883
ATF22V10C-10NM/883
නිෂ්පාදකයින්: Micrel / Microchip Technology
විස්තර: IC PLD 10MC 10NS 28LCC
ගබඩාවේ ඇත: 2018 pcs
බාගත: ATF22V10C-10NM/883.pdf
RFQ
ATF16V8C-5JX
ATF16V8C-5JX
නිෂ්පාදකයින්: Micrel / Microchip Technology
විස්තර: IC PLD 8MC 5NS 20PLCC
ගබඩාවේ ඇත: 52292 pcs
බාගත: ATF16V8C-5JX.pdf
RFQ
314 related products