ඔබගේ රට හෝ කලාපය තෝරන්න.

Close
පුරන්න ලියාපදිංචි වන්න විද්යුත් තැපෑල:Info@infinity-electronic.com
0 Item(s)

අතුරුමුහුණත - UARTs (Universal Asynchronous Receiv

නිර්දේශිත නිෂ්පාදකයන්

Exar Corporation
- එක්සර් කෝපරේෂන් කාර්මික, දත්ත සහ ගබඩා කිරීමේ යෙදීම් සඳහා බෙහෙවින් විවිධාකාර සිලිකන්, මෘදුකාංග සහ උප පද්ධති විසඳුම් සපයයි. වසර 40 කට ආසන්න කාලයක් තිස්සේ, අවසානයේ භාව...විස්තර
 • XR16M570IL24TR-F XR16M570IL24TR-F Exar Corporation විස්තර:IC UART FIFO 16B 24QFN
 • ST16C650ACQ48-F ST16C650ACQ48-F Exar Corporation විස්තර:IC UART FIFO 32B 48TQFP
 • XR16L784IV-F XR16L784IV-F Exar Corporation විස්තර:IC UART 8B 3.3V QUAD 64LQFP
 • XR88C681CJ-F XR88C681CJ-F Exar Corporation විස්තර:IC UART CMOS DUAL 44PLCC
N/A
විස්තර
 • TL16C450FN TL16C450FN N/A විස්තර:IC ASYNC COMM ELEMENT 44-PLCC
 • TL16C2752FN TL16C2752FN N/A විස්තර:IC DUAL UART 64BYTE FIFO 44-PLCC
 • TL16C554AFNG4 TL16C554AFNG4 N/A විස්තර:IC ASYNC COMM ELEMENT 68-PLCC
 • TL28L92IFR TL28L92IFR N/A විස්තර:IC RCVR/TX ASYNC DUAL 44QFP
NXP Semiconductors / Freescale
විස්තර
 • SC28L92A1A,518 SC28L92A1A,518 NXP Semiconductors / Freescale විස්තර:IC UART DUAL W/FIFO 44-PLCC
 • SC16C754BIB80,557 SC16C754BIB80,557 NXP Semiconductors / Freescale විස්තර:IC UART QUAD W/FIFO 80-LQFP
 • SC26C92A1A,512 SC26C92A1A,512 NXP Semiconductors / Freescale විස්තර:IC UART DUAL W/FIFO 44-PLCC
 • SC28L194A1A,529 SC28L194A1A,529 NXP Semiconductors / Freescale විස්තර:IC UART QUAD 68PLCC
1,057 related products
XR16M570IL24TR-F
XR16M570IL24TR-F
නිෂ්පාදකයින්: Exar Corporation
විස්තර: IC UART FIFO 16B 24QFN
ගබඩාවේ ඇත: 21839 pcs
බාගත: XR16M570IL24TR-F.pdf
RFQ
TL16C450FN
TL16C450FN
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC ASYNC COMM ELEMENT 44-PLCC
ගබඩාවේ ඇත: 18717 pcs
බාගත:
RFQ
ST16C650ACQ48-F
ST16C650ACQ48-F
නිෂ්පාදකයින්: Exar Corporation
විස්තර: IC UART FIFO 32B 48TQFP
ගබඩාවේ ඇත: 13827 pcs
බාගත: ST16C650ACQ48-F.pdf
RFQ
SC28L92A1A,518
SC28L92A1A,518
නිෂ්පාදකයින්: NXP Semiconductors / Freescale
විස්තර: IC UART DUAL W/FIFO 44-PLCC
ගබඩාවේ ඇත: 9464 pcs
බාගත:
RFQ
TL16C2752FN
TL16C2752FN
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC DUAL UART 64BYTE FIFO 44-PLCC
ගබඩාවේ ඇත: 9561 pcs
බාගත:
RFQ
XR16L784IV-F
XR16L784IV-F
නිෂ්පාදකයින්: Exar Corporation
විස්තර: IC UART 8B 3.3V QUAD 64LQFP
ගබඩාවේ ඇත: 4291 pcs
බාගත: XR16L784IV-F.pdf
RFQ
XR88C681CJ-F
XR88C681CJ-F
නිෂ්පාදකයින්: Exar Corporation
විස්තර: IC UART CMOS DUAL 44PLCC
ගබඩාවේ ඇත: 10173 pcs
බාගත: XR88C681CJ-F.pdf
RFQ
TL16C554AFNG4
TL16C554AFNG4
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC ASYNC COMM ELEMENT 68-PLCC
ගබඩාවේ ඇත: 8717 pcs
බාගත:
RFQ
XR16C854IV-F
XR16C854IV-F
නිෂ්පාදකයින්: Exar Corporation
විස්තර: IC UART FIFO 128B QUAD 64LQFP
ගබඩාවේ ඇත: 4814 pcs
බාගත: XR16C854IV-F.pdf
RFQ
TL28L92IFR
TL28L92IFR
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC RCVR/TX ASYNC DUAL 44QFP
ගබඩාවේ ඇත: 8540 pcs
බාගත:
RFQ
XR68C192CV-F
XR68C192CV-F
නිෂ්පාදකයින්: Exar Corporation
විස්තර: IC UART FIFI DUAL 44LQFP
ගබඩාවේ ඇත: 6624 pcs
බාගත: XR68C192CV-F.pdf
RFQ
ST16C2550CQ48-F
ST16C2550CQ48-F
නිෂ්පාදකයින්: Exar Corporation
විස්තර: IC DUART FIFO 16B 48TQFP
ගබඩාවේ ඇත: 15933 pcs
බාගත: ST16C2550CQ48-F.pdf
RFQ
TL16C550CIPT
TL16C550CIPT
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC ASYNC COMM ELEMENT 48-LQFP
ගබඩාවේ ඇත: 17792 pcs
බාගත:
RFQ
XR16M752IM48-F
XR16M752IM48-F
නිෂ්පාදකයින්: Exar Corporation
විස්තර: IC UART FIFO 34B DUAL 48TQFP
ගබඩාවේ ඇත: 16537 pcs
බාගත: XR16M752IM48-F.pdf
RFQ
XR17V354IB176-F
XR17V354IB176-F
නිෂ්පාදකයින්: Exar Corporation
විස්තර: IC UART PCIE 256B QUAD 176FBGA
ගබඩාවේ ඇත: 7677 pcs
බාගත: XR17V354IB176-F.pdf
RFQ
TL16C750IPM
TL16C750IPM
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC UART W/64-BYTE FIFO 64-LQFP
ගබඩාවේ ඇත: 10011 pcs
බාගත:
RFQ
XR16C850IM-F
XR16C850IM-F
නිෂ්පාදකයින්: Exar Corporation
විස්තර: IC UART FIFO 128B 48TQFP
ගබඩාවේ ඇත: 7024 pcs
බාගත: XR16C850IM-F.pdf
RFQ
TL16C554FN
TL16C554FN
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC ASYNC COMM ELEMENT 68-PLCC
ගබඩාවේ ඇත: 6132 pcs
බාගත:
RFQ
XR17D158IV-F
XR17D158IV-F
නිෂ්පාදකයින්: Exar Corporation
විස්තර: IC UART PCI BUS OCTAL 144LQFP
ගබඩාවේ ඇත: 2970 pcs
බාගත: XR17D158IV-F.pdf
RFQ
TL16C450FNR
TL16C450FNR
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC ASYNC COMM ELEMENT 44-PLCC
ගබඩාවේ ඇත: 35550 pcs
බාගත:
RFQ
XR17D152CM-F
XR17D152CM-F
නිෂ්පාදකයින්: Exar Corporation
විස්තර: IC UART PCI BUS DUAL 100TQFP
ගබඩාවේ ඇත: 6449 pcs
බාගත: XR17D152CM-F.pdf
RFQ
ST16C552CJ68-F
ST16C552CJ68-F
නිෂ්පාදකයින්: Exar Corporation
විස්තර: IC UART FIFO PAR 16B DUAL 68PLCC
ගබඩාවේ ඇත: 12398 pcs
බාගත: ST16C552CJ68-F.pdf
RFQ
XR16C854CQ-F
XR16C854CQ-F
නිෂ්පාදකයින්: Exar Corporation
විස්තර: IC UART FIFO 128B QUAD 100QFP
ගබඩාවේ ඇත: 4327 pcs
බාගත: XR16C854CQ-F.pdf
RFQ
SC16C754BIB80,557
SC16C754BIB80,557
නිෂ්පාදකයින්: NXP Semiconductors / Freescale
විස්තර: IC UART QUAD W/FIFO 80-LQFP
ගබඩාවේ ඇත: 9514 pcs
බාගත:
RFQ
ST16C1550IJ28-F
ST16C1550IJ28-F
නිෂ්පාදකයින්: Exar Corporation
විස්තර: IC UART FIFO 16B 28PLCC
ගබඩාවේ ඇත: 16447 pcs
බාගත: ST16C1550IJ28-F.pdf
RFQ
TL16C550CIFN
TL16C550CIFN
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC ASYNC COMM ELEMENT 44-PLCC
ගබඩාවේ ඇත: 14795 pcs
බාගත:
RFQ
XR16C854IJ-F
XR16C854IJ-F
නිෂ්පාදකයින්: Exar Corporation
විස්තර: IC UART FIFO 128B QUAD 68PLCC
ගබඩාවේ ඇත: 4724 pcs
බාගත: XR16C854IJ-F.pdf
RFQ
NS16C2552TVA/NOPB
NS16C2552TVA/NOPB
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC UART DUAL 16BYTE 44-PLCC
ගබඩාවේ ඇත: 8564 pcs
බාගත:
RFQ
TL16CP554AIPM
TL16CP554AIPM
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC UART FIFO 16BIT QUAD 64LQFP
ගබඩාවේ ඇත: 7558 pcs
බාගත:
RFQ
ST16C654DIQ64-F
ST16C654DIQ64-F
නිෂ්පාදකයින්: Exar Corporation
විස්තර: IC UART FIFO 64B QUAD 64LQFP
ගබඩාවේ ඇත: 5784 pcs
බාගත: ST16C654DIQ64-F.pdf
RFQ
XR68C681CJ-F
XR68C681CJ-F
නිෂ්පාදකයින්: Exar Corporation
විස්තර: IC UART CMOS DUAL 44PLCC
ගබඩාවේ ඇත: 11032 pcs
බාගත: XR68C681CJ-F.pdf
RFQ
TL16C2550RHB
TL16C2550RHB
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC DUAL UART 1.8-5V FIFO 32-VQFN
ගබඩාවේ ඇත: 15884 pcs
බාගත:
RFQ
SC26C92A1A,512
SC26C92A1A,512
නිෂ්පාදකයින්: NXP Semiconductors / Freescale
විස්තර: IC UART DUAL W/FIFO 44-PLCC
ගබඩාවේ ඇත: 9374 pcs
බාගත:
RFQ
SC28L194A1A,529
SC28L194A1A,529
නිෂ්පාදකයින්: NXP Semiconductors / Freescale
විස්තර: IC UART QUAD 68PLCC
ගබඩාවේ ඇත: 3940 pcs
බාගත:
RFQ
TL28L92FR
TL28L92FR
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC DUAL UNIV ASYNC RCPT/TX 44QFP
ගබඩාවේ ඇත: 6838 pcs
බාගත:
RFQ
TL16CP554APM
TL16CP554APM
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC UART FIFO 16BIT QUAD 64LQFP
ගබඩාවේ ඇත: 8526 pcs
බාගත:
RFQ
SC26C92C1B,551
SC26C92C1B,551
නිෂ්පාදකයින්: NXP Semiconductors / Freescale
විස්තර: IC UART DUAL W/FIFO 44QFP
ගබඩාවේ ඇත: 13822 pcs
බාගත:
RFQ
TL16C2550PFB
TL16C2550PFB
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC DUAL UART 1.8-5V FIFO 48-TQFP
ගබඩාවේ ඇත: 15013 pcs
බාගත:
RFQ
ST16C654DCQ64-F
ST16C654DCQ64-F
නිෂ්පාදකයින්: Exar Corporation
විස්තර: IC UART FIFO 64B QUAD 64LQFP
ගබඩාවේ ඇත: 5919 pcs
බාගත: ST16C654DCQ64-F.pdf
RFQ
TL16C554AIPN
TL16C554AIPN
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC ASYNC COMM ELEMENT 80-LQFP
ගබඩාවේ ඇත: 9131 pcs
බාගත:
RFQ
XR16C864CQ-F
XR16C864CQ-F
නිෂ්පාදකයින්: Exar Corporation
විස්තර: IC UART FIFO 128B QUAD 100QFP
ගබඩාවේ ඇත: 4137 pcs
බාගත: XR16C864CQ-F.pdf
RFQ
ST16C554DCQ64-F
ST16C554DCQ64-F
නිෂ්පාදකයින්: Exar Corporation
විස්තර: IC UART FIFO 16B QUAD 64LQFP
ගබඩාවේ ඇත: 8417 pcs
බාගත: ST16C554DCQ64-F.pdf
RFQ
TL16C554AFN
TL16C554AFN
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC QUAD UART W/FIFO 68-PLCC
ගබඩාවේ ඇත: 7443 pcs
බාගත:
RFQ
SC28L92A1B,557
SC28L92A1B,557
නිෂ්පාදකයින්: NXP Semiconductors / Freescale
විස්තර: IC UART DUAL W/FIFO 44QFP
ගබඩාවේ ඇත: 9067 pcs
බාගත:
RFQ
SCC2698BC1A84,512
SCC2698BC1A84,512
නිෂ්පාදකයින්: NXP Semiconductors / Freescale
විස්තර: IC UART OCTAL ENHANCED 84-PLCC
ගබඩාවේ ඇත: 2657 pcs
බාගත:
RFQ
SC16C850IBS/Q900,5
SC16C850IBS/Q900,5
නිෂ්පාදකයින්: NXP Semiconductors / Freescale
විස්තර: IC UART SGL UNIV ASYNC 32HVQFN
ගබඩාවේ ඇත: 22843 pcs
බාගත:
RFQ
IS82C52Z
IS82C52Z
නිෂ්පාදකයින්: Intersil
විස්තර: IC CONTROLLER UART 28-PLCC
ගබඩාවේ ඇත: 935 pcs
බාගත: IS82C52Z.pdf
RFQ
PC16550DV/NOPB
PC16550DV/NOPB
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC UART WITH FIFO 44-PLCC
ගබඩාවේ ඇත: 10648 pcs
බාගත:
RFQ
1,057 related products