ඔබගේ රට හෝ කලාපය තෝරන්න.

Close
පුරන්න ලියාපදිංචි වන්න විද්යුත් තැපෑල:Info@infinity-electronic.com
0 Item(s)

අතුරුමුහුණත - හඬ නඩත්තු කිරීම සහ නැවත ධාවනය කිරීම

නිර්දේශිත නිෂ්පාදකයන්

Nuvoton Technology Corporation AmericaNuvoton Technology Corporation America
- නුවෝටොන් ටෙක්නොලොජීස් කෝපරේෂන් යනු අනාගත නව්යකරණයෙන් නව යුගයක් නිර්මානය කිරීම සඳහා අනාගතයේ අපේක්ෂාව මත පදනම් විය. නිව්ටෝටන් ටෙක්නොලොජීස් කෝපරේෂන් 2008 ජූලි මාසයේද...විස්තර
  • ISD1964SYI01 ISD1964SYI01 Nuvoton Technology Corporation America විස්තර:IC VOICE REC/PLAY 128SEC 28-SOIC
  • ISD2115AYYI ISD2115AYYI Nuvoton Technology Corporation America විස්තර:IC AUDIO PLAYBACK 15SEC 20QFN
  • ISD17240SY ISD17240SY Nuvoton Technology Corporation America විස්තර:IC VOICE REC/PLAY 240SEC 28-SOIC
  • ISD5116PY ISD5116PY Nuvoton Technology Corporation America විස්තර:IC VOICE REC/PLAY 8-16MN 28-DIP
540 related products
ISD1964SYI01
ISD1964SYI01
නිෂ්පාදකයින්: Nuvoton Technology Corporation America
විස්තර: IC VOICE REC/PLAY 128SEC 28-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 16416 pcs
බාගත: ISD1964SYI01.pdf
RFQ
ISD2115AYYI
ISD2115AYYI
නිෂ්පාදකයින්: Nuvoton Technology Corporation America
විස්තර: IC AUDIO PLAYBACK 15SEC 20QFN
ගබඩාවේ ඇත: 42341 pcs
බාගත:
RFQ
ISD17240SY
ISD17240SY
නිෂ්පාදකයින්: Nuvoton Technology Corporation America
විස්තර: IC VOICE REC/PLAY 240SEC 28-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 9087 pcs
බාගත: ISD17240SY.pdf
RFQ
ISD5116PY
ISD5116PY
නිෂ්පාදකයින්: Nuvoton Technology Corporation America
විස්තර: IC VOICE REC/PLAY 8-16MN 28-DIP
ගබඩාවේ ඇත: 6439 pcs
බාගත: ISD5116PY.pdf
RFQ
ISD4002-240PY
ISD4002-240PY
නිෂ්පාදකයින්: Nuvoton Technology Corporation America
විස්තර: IC VOICE REC/PLAY 240S 28-DIP
ගබඩාවේ ඇත: 9963 pcs
බාගත: ISD4002-240PY.pdf
RFQ
ISD4002-120PY
ISD4002-120PY
නිෂ්පාදකයින්: Nuvoton Technology Corporation America
විස්තර: IC VOICE REC/PLAY 120SEC 28-DIP
ගබඩාවේ ඇත: 11022 pcs
බාගත: ISD4002-120PY.pdf
RFQ
ISD1760PY
ISD1760PY
නිෂ්පාදකයින්: Nuvoton Technology Corporation America
විස්තර: IC VOICE REC/PLAY 60-SEC 28-DIP
ගබඩාවේ ඇත: 16440 pcs
බාගත: ISD1760PY.pdf
RFQ
ISD1964SYI
ISD1964SYI
නිෂ්පාදකයින්: Nuvoton Technology Corporation America
විස්තර: IC VOICE REC/PLAY 128SEC 28-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 15706 pcs
බාගත: ISD1964SYI.pdf
RFQ
ISD1750PY
ISD1750PY
නිෂ්පාදකයින්: Nuvoton Technology Corporation America
විස්තර: IC VOICE REC/PLAY 50-SEC 28-DIP
ගබඩාවේ ඇත: 14800 pcs
බාගත: ISD1750PY.pdf
RFQ
ISD1790PY
ISD1790PY
නිෂ්පාදකයින්: Nuvoton Technology Corporation America
විස්තර: IC VOICE REC/PLAY 90-SEC 28-DIP
ගබඩාවේ ඇත: 13085 pcs
බාගත: ISD1790PY.pdf
RFQ
ISD3900FYI
ISD3900FYI
නිෂ්පාදකයින්: Nuvoton Technology Corporation America
විස්තර: IC CHIPCORDER AUDIO 48LQFP
ගබඩාවේ ඇත: 28355 pcs
බාගත: ISD3900FYI.pdf
RFQ
ISD5116SY
ISD5116SY
නිෂ්පාදකයින්: Nuvoton Technology Corporation America
විස්තර: IC VOICE REC/PLAY 8-16MN 28-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 6459 pcs
බාගත: ISD5116SY.pdf
RFQ
ISD1790SY
ISD1790SY
නිෂ්පාදකයින්: Nuvoton Technology Corporation America
විස්තර: IC VOICE REC/PLAY 90-SEC 28-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 13152 pcs
බාගත: ISD1790SY.pdf
RFQ
ISD4003-04MSY
ISD4003-04MSY
නිෂ්පාදකයින්: Nuvoton Technology Corporation America
විස්තර: IC VOICE REC/PLAY 4MIN 28-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 9743 pcs
බාගත: ISD4003-04MSY.pdf
RFQ
ISD17180PY
ISD17180PY
නිෂ්පාදකයින්: Nuvoton Technology Corporation America
විස්තර: IC VOICE REC/PLAY 180SEC 28-DIP
ගබඩාවේ ඇත: 9488 pcs
බාගත: ISD17180PY.pdf
RFQ
ISD17150PY
ISD17150PY
නිෂ්පාදකයින්: Nuvoton Technology Corporation America
විස්තර: IC VOICE REC/PLAY 150SEC 28-DIP
ගබඩාවේ ඇත: 11454 pcs
බාගත: ISD17150PY.pdf
RFQ
ISD4004-08MPY
ISD4004-08MPY
නිෂ්පාදකයින්: Nuvoton Technology Corporation America
විස්තර: IC VOICE REC/PLAY 8MIN 28-DIP
ගබඩාවේ ඇත: 7197 pcs
බාගත: ISD4004-08MPY.pdf
RFQ
ISD17240PY
ISD17240PY
නිෂ්පාදකයින්: Nuvoton Technology Corporation America
විස්තර: IC VOICE REC/PLAY 240SEC 28-DIP
ගබඩාවේ ඇත: 7953 pcs
බාගත: ISD17240PY.pdf
RFQ
ISD17120PY
ISD17120PY
නිෂ්පාදකයින්: Nuvoton Technology Corporation America
විස්තර: IC VOICE REC/PLAY 120SEC 28-DIP
ගබඩාවේ ඇත: 13481 pcs
බාගත: ISD17120PY.pdf
RFQ
ISD4004-08MSY
ISD4004-08MSY
නිෂ්පාදකයින්: Nuvoton Technology Corporation America
විස්තර: IC VOICE REC/PLAY 8MIN 28-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 5734 pcs
බාගත: ISD4004-08MSY.pdf
RFQ
ISD4004-16MPY
ISD4004-16MPY
නිෂ්පාදකයින්: Nuvoton Technology Corporation America
විස්තර: IC VOICE REC/PLAY 16MIN 28-DIP
ගබඩාවේ ඇත: 6960 pcs
බාගත: ISD4004-16MPY.pdf
RFQ
ISD1610BSYI
ISD1610BSYI
නිෂ්පාදකයින්: Nuvoton Technology Corporation America
විස්තර: IC VOICE REC/PLAY 10SEC 16-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 24177 pcs
බාගත: ISD1610BSYI.pdf
RFQ
ISD1740SY
ISD1740SY
නිෂ්පාදකයින්: Nuvoton Technology Corporation America
විස්තර: IC VOICE REC/PLAY 40-SEC 28-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 17731 pcs
බාගත: ISD1740SY.pdf
RFQ
ISD4004-12MPY
ISD4004-12MPY
නිෂ්පාදකයින්: Nuvoton Technology Corporation America
විස්තර: IC VOICE REC/PLAY 12MIN 28-DIP
ගබඩාවේ ඇත: 6856 pcs
බාගත: ISD4004-12MPY.pdf
RFQ
ISD4002-180SY
ISD4002-180SY
නිෂ්පාදකයින්: Nuvoton Technology Corporation America
විස්තර: IC VOICE REC/PLAY 180SEC 28-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 10337 pcs
බාගත: ISD4002-180SY.pdf
RFQ
ISD4004-12MSY
ISD4004-12MSY
නිෂ්පාදකයින්: Nuvoton Technology Corporation America
විස්තර: IC VOICE REC/PLAY 12MIN 28-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 6496 pcs
බාගත: ISD4004-12MSY.pdf
RFQ
ISD5104SYR
ISD5104SYR
නිෂ්පාදකයින්: Nuvoton Technology Corporation America
විස්තර: IC VOICE REC/PLAY 2-4MN 28-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 12665 pcs
බාගත: ISD5104SYR.pdf
RFQ
ISD1790SYR
ISD1790SYR
නිෂ්පාදකයින්: Nuvoton Technology Corporation America
විස්තර: IC VOICE REC/PLAY 90SEC 28-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 19941 pcs
බාගත: ISD1790SYR.pdf
RFQ
ISD2360YYI
ISD2360YYI
නිෂ්පාදකයින්: Nuvoton Technology Corporation America
විස්තර: IC DIGITAL CHIPCORDER 32QFN
ගබඩාවේ ඇත: 34298 pcs
බාගත: ISD2360YYI.pdf
RFQ
ISD1616BSYI
ISD1616BSYI
නිෂ්පාදකයින්: Nuvoton Technology Corporation America
විස්තර: IC VOICE REC/PLAY 16SEC 16-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 21854 pcs
බාගත: ISD1616BSYI.pdf
RFQ
ISD1730SYI
ISD1730SYI
නිෂ්පාදකයින්: Nuvoton Technology Corporation America
විස්තර: IC VOICE REC/PLAY 30SEC 28-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 18851 pcs
බාගත: ISD1730SYI.pdf
RFQ
ISD1620BSYR
ISD1620BSYR
නිෂ්පාදකයින්: Nuvoton Technology Corporation America
විස්තර: IC VOICE REC/PLAY 20SEC 16-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 22039 pcs
බාගත: ISD1620BSYR.pdf
RFQ
ISD2115AYYIR
ISD2115AYYIR
නිෂ්පාදකයින්: Nuvoton Technology Corporation America
විස්තර: IC DGTL CHIPCORDER 20QFN
ගබඩාවේ ඇත: 64496 pcs
බාගත: ISD2115AYYIR.pdf
RFQ
ISD1616BSYIR
ISD1616BSYIR
නිෂ්පාදකයින්: Nuvoton Technology Corporation America
විස්තර: IC VOICE REC/PLAY 16SEC 16-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 27678 pcs
බාගත: ISD1616BSYIR.pdf
RFQ
ISD17240PYI
ISD17240PYI
නිෂ්පාදකයින්: Nuvoton Technology Corporation America
විස්තර: IC VOICE REC/PLAY 240SEC 28-DIP
ගබඩාවේ ඇත: 8387 pcs
බාගත: ISD17240PYI.pdf
RFQ
ISD1760PYI
ISD1760PYI
නිෂ්පාදකයින්: Nuvoton Technology Corporation America
විස්තර: IC VOICE REC/PLAY 60-SEC 28-DIP
ගබඩාවේ ඇත: 16621 pcs
බාගත: ISD1760PYI.pdf
RFQ
ISD4003-05MPY
ISD4003-05MPY
නිෂ්පාදකයින්: Nuvoton Technology Corporation America
විස්තර: IC VOICE REC/PLAY 5MIN 28-DIP
ගබඩාවේ ඇත: 8879 pcs
බාගත: ISD4003-05MPY.pdf
RFQ
ISD4003-06MSY
ISD4003-06MSY
නිෂ්පාදකයින්: Nuvoton Technology Corporation America
විස්තර: IC VOICE REC/PLAY 6MIN 28-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 8652 pcs
බාගත: ISD4003-06MSY.pdf
RFQ
ISD9140FI
ISD9140FI
නිෂ්පාදකයින්: Nuvoton Technology Corporation America
විස්තර: IC SOC CHIPCORDER 48LQFP
ගබඩාවේ ඇත: 45215 pcs
බාගත: ISD9140FI.pdf
RFQ
ISD1790SYIR
ISD1790SYIR
නිෂ්පාදකයින්: Nuvoton Technology Corporation America
විස්තර: IC VOICE REC/PLAY 90SEC 28-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 15258 pcs
බාගත: ISD1790SYIR.pdf
RFQ
ISD15108FYI
ISD15108FYI
නිෂ්පාදකයින්: Nuvoton Technology Corporation America
විස්තර: IC VOICE REC/PLAY 3V 8MIN 48LQFP
ගබඩාවේ ඇත: 7836 pcs
බාගත: ISD15108FYI.pdf
RFQ
ISD1932SYI01
ISD1932SYI01
නිෂ්පාදකයින්: Nuvoton Technology Corporation America
විස්තර: IC VOICE REC/PLAY 64SEC 28-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 20997 pcs
බාගත: ISD1932SYI01.pdf
RFQ
ISD17120SY
ISD17120SY
නිෂ්පාදකයින්: Nuvoton Technology Corporation America
විස්තර: IC VOICE REC/PLAY 120SEC 28-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 11880 pcs
බාගත: ISD17120SY.pdf
RFQ
ISD4003-06MSYI
ISD4003-06MSYI
නිෂ්පාදකයින්: Nuvoton Technology Corporation America
විස්තර: IC VOICE REC/PLAY 6MIN 28-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 8567 pcs
බාගත: ISD4003-06MSYI.pdf
RFQ
ISD1610BSY
ISD1610BSY
නිෂ්පාදකයින්: Nuvoton Technology Corporation America
විස්තර: IC VOICE REC/PLAY 10SEC 16-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 24848 pcs
බාගත: ISD1610BSY.pdf
RFQ
ISD1620BSYIR
ISD1620BSYIR
නිෂ්පාදකයින්: Nuvoton Technology Corporation America
විස්තර: IC VOICE REC/PLAY 20SEC 16-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 21139 pcs
බාගත: ISD1620BSYIR.pdf
RFQ
ISD1620BSY
ISD1620BSY
නිෂ්පාදකයින්: Nuvoton Technology Corporation America
විස්තර: IC VOICE REC/PLAY 20SEC 16-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 17261 pcs
බාගත: ISD1620BSY.pdf
RFQ
ISD4004-12MSYI
ISD4004-12MSYI
නිෂ්පාදකයින්: Nuvoton Technology Corporation America
විස්තර: IC VOICE REC/PLAY 12MIN 28-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 6142 pcs
බාගත: ISD4004-12MSYI.pdf
RFQ
540 related products