ඔබගේ රට හෝ කලාපය තෝරන්න.

Close
පුරන්න ලියාපදිංචි වන්න විද්යුත් තැපෑල:Info@infinity-electronic.com
0 Item(s)

රේඛීය - අනුයාත බහුකාරකය, බෙදී යාම

නිර්දේශිත නිෂ්පාදකයන්

N/A
විස්තර
  • MPY634KP MPY634KP N/A විස්තර:IC ANALOG MULTIPLIER 14 DIP
  • MPY100AG MPY100AG N/A විස්තර:IC ANALOG MULT-DIV 14 CDIP
  • MPY634KPG4 MPY634KPG4 N/A විස්තර:IC ANALOG MULTIPLIER 14-DIP
ADI (Analog Devices, Inc.)
- Analog Devices Inc. (NASDAQ: ADI) සංඥා සැකසීමෙහි නවෝත්පාදනය සහ විශිෂ්ටත්වය නිර්වචනය කරයි. ADI's analogue, mixed-signal, සහ ඩිජිටල් සංඥා පරිපථ (DSP) සංයුක්ත පරිපථ (IC) විදුලි ආලෝකය වෙත ආලෝකය, ශබ්දය...විස්තර
  • AD534TD/883B AD534TD/883B ADI (Analog Devices, Inc.) විස්තර:IC MULTIPLIER/DIVIDER 14CDIP
  • AD835ANZ AD835ANZ ADI (Analog Devices, Inc.) විස්තර:IC MULTIPLIER 4-QUADRANT 8-DIP
  • AD534JHZ AD534JHZ ADI (Analog Devices, Inc.) විස්තර:IC MULT DIV LASER TRIM TO100-10
  • AD835ARZ-REEL7 AD835ARZ-REEL7 ADI (Analog Devices, Inc.) විස්තර:IC MULTIPLIER 4-QUADRANT 8-SOIC
Intersil
- ඉහළ කාර්ය සාධනයක් සහිත ඇනෙලො අර්ධ සන්නායක සැලසුම් කිරීම හා නිෂ්පාදනය කිරීමේ ප්රමුඛයා වන ඉන්ටර්සල් කෝපරේෂන් සමාගම. සමාගමෙහි නිෂ්පාදනයන් විසින් වේගයෙන් වර්ධනය වන ව...විස්තර
  • HA9P2556-9Z HA9P2556-9Z Intersil විස්තර:IC MUX ANALOG 57MHZ MONO 16-SOIC
110 related products
MPY634KP
MPY634KP
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC ANALOG MULTIPLIER 14 DIP
ගබඩාවේ ඇත: 3614 pcs
බාගත:
RFQ
AD534TD/883B
AD534TD/883B
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC MULTIPLIER/DIVIDER 14CDIP
ගබඩාවේ ඇත: 423 pcs
බාගත: AD534TD/883B.pdf
RFQ
AD835ANZ
AD835ANZ
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC MULTIPLIER 4-QUADRANT 8-DIP
ගබඩාවේ ඇත: 3927 pcs
බාගත: AD835ANZ.pdf
RFQ
AD534JHZ
AD534JHZ
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC MULT DIV LASER TRIM TO100-10
ගබඩාවේ ඇත: 2379 pcs
බාගත: AD534JHZ.pdf
RFQ
AD835ARZ-REEL7
AD835ARZ-REEL7
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC MULTIPLIER 4-QUADRANT 8-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 6957 pcs
බාගත: AD835ARZ-REEL7.pdf
RFQ
AD534KHZ
AD534KHZ
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC MULT DIV LASER TRIM TO100-10
ගබඩාවේ ඇත: 854 pcs
බාගත: AD534KHZ.pdf
RFQ
AD532SH
AD532SH
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC MULTIPLIER 10V TO-100-10
ගබඩාවේ ඇත: 705 pcs
බාගත: AD532SH.pdf
RFQ
AD632ADZ
AD632ADZ
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC MULTIPLIER MONO PREC 14-CDIP
ගබඩාවේ ඇත: 2074 pcs
බාගත: AD632ADZ.pdf
RFQ
HA9P2556-9Z
HA9P2556-9Z
නිෂ්පාදකයින්: Intersil
විස්තර: IC MUX ANALOG 57MHZ MONO 16-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 2456 pcs
බාගත: HA9P2556-9Z.pdf
RFQ
AD632AHZ
AD632AHZ
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC PREC MULTIPLIER MONO TO100-10
ගබඩාවේ ඇත: 3983 pcs
බාගත: AD632AHZ.pdf
RFQ
AD633JRZ-RL
AD633JRZ-RL
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC MULTIPLIER ANALOG 8-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 9937 pcs
බාගත: AD633JRZ-RL.pdf
RFQ
AD834JNZ
AD834JNZ
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC MULTIPLIER QUADRANT 8DIP
ගබඩාවේ ඇත: 2347 pcs
බාගත: AD834JNZ.pdf
RFQ
AD534TD
AD534TD
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC PREC MULTIPLIER 14-CDIP
ගබඩාවේ ඇත: 348 pcs
බාගත: AD534TD.pdf
RFQ
AD539KNZ
AD539KNZ
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC MULT/DIV DUAL CH LIN 16-DIP
ගබඩාවේ ඇත: 1526 pcs
බාගත: AD539KNZ.pdf
RFQ
AD633TRZ-EP
AD633TRZ-EP
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: BIPOLAR MULTIPLIER 4QUAD
ගබඩාවේ ඇත: 6065 pcs
බාගත: AD633TRZ-EP.pdf
RFQ
AD532JDZ
AD532JDZ
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC MULTIPLIER 10V 14-CDIP
ගබඩාවේ ඇත: 1205 pcs
බාගත: AD532JDZ.pdf
RFQ
AD632TH
AD632TH
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC PREC MULTIPLIER MONO TO100-10
ගබඩාවේ ඇත: 1206 pcs
බාගත: AD632TH.pdf
RFQ
AD539JNZ
AD539JNZ
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC MULT/DIV DUAL CH LIN 16-DIP
ගබඩාවේ ඇත: 2111 pcs
බාගත: AD539JNZ.pdf
RFQ
AD538BDZ
AD538BDZ
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC MULT/DIV REALTIME ACU 18-CDIP
ගබඩාවේ ඇත: 1407 pcs
බාගත: AD538BDZ.pdf
RFQ
AD532JHZ
AD532JHZ
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC MULTIPLIER 10V TO-100-10 CAN
ගබඩාවේ ඇත: 1568 pcs
බාගත: AD532JHZ.pdf
RFQ
AD834JRZ
AD834JRZ
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC MULTIPLIER 4-QUADRANT 8-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 2838 pcs
බාගත: AD834JRZ.pdf
RFQ
AD532KHZ
AD532KHZ
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC MULTIPLIER TRIMMED TO-100-10
ගබඩාවේ ඇත: 1488 pcs
බාගත: AD532KHZ.pdf
RFQ
AD534JDZ
AD534JDZ
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC MULTIPLIER PREC TRIM 14-CDIP
ගබඩාවේ ඇත: 1791 pcs
බාගත: AD534JDZ.pdf
RFQ
AD534LDZ
AD534LDZ
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC PREC MULTIPLIER 14-CDIP
ගබඩාවේ ඇත: 605 pcs
බාගත: AD534LDZ.pdf
RFQ
AD834AQ
AD834AQ
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC MULTIPLIER 4-QUADRANT 8-CDIP
ගබඩාවේ ඇත: 1624 pcs
බාගත: AD834AQ.pdf
RFQ
AD632SH
AD632SH
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC PREC MULTIPLIER MONO TO100-10
ගබඩාවේ ඇත: 1124 pcs
බාගත: AD632SH.pdf
RFQ
AD633ANZ
AD633ANZ
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC ANALOG MULTIPLIER 8-DIP
ගබඩාවේ ඇත: 8551 pcs
බාගත: AD633ANZ.pdf
RFQ
AD834ARZ
AD834ARZ
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC MULTIPLIER 4-QUADRANT 8-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 2562 pcs
බාගත: AD834ARZ.pdf
RFQ
AD538ADZ
AD538ADZ
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC REALTIME ACU UNIT 18-CDIP
ගබඩාවේ ඇත: 1544 pcs
බාගත: AD538ADZ.pdf
RFQ
AD538AD
AD538AD
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC MULT/DIV REALTIME ACU 18-CDIP
ගබඩාවේ ඇත: 1059 pcs
බාගත: AD538AD.pdf
RFQ
AD734BNZ
AD734BNZ
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC MULT/DIV 4-QUADRANT 14-DIP
ගබඩාවේ ඇත: 1837 pcs
බාගත: AD734BNZ.pdf
RFQ
AD534KDZ
AD534KDZ
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC PREC MULTIPLIER 14-CDIP
ගබඩාවේ ඇත: 1373 pcs
බාගත: AD534KDZ.pdf
RFQ
MPY100AG
MPY100AG
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC ANALOG MULT-DIV 14 CDIP
ගබඩාවේ ඇත: 1214 pcs
බාගත:
RFQ
AD532KDZ
AD532KDZ
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC MULTIPLIER 10V 14CDIP
ගබඩාවේ ඇත: 721 pcs
බාගත: AD532KDZ.pdf
RFQ
AD632TH/883B
AD632TH/883B
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC PREC MULTIPLIER MONO TO100-10
ගබඩාවේ ඇත: 888 pcs
බාගත: AD632TH/883B.pdf
RFQ
AD539JDZ
AD539JDZ
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC MULT/DIV DUAL CH LIN 16-CDIP
ගබඩාවේ ඇත: 1747 pcs
බාගත: AD539JDZ.pdf
RFQ
AD632BDZ
AD632BDZ
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC MULTIPLIER MONO PREC 14-CDIP
ගබඩාවේ ඇත: 1216 pcs
බාගත: AD632BDZ.pdf
RFQ
AD632TD/883B
AD632TD/883B
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC PREC MULTIPLIER MONO 14CERDIP
ගබඩාවේ ඇත: 777 pcs
බාගත: AD632TD/883B.pdf
RFQ
AD538SD/883B
AD538SD/883B
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC MULT/DIV REALTIME ACU 18CDIP
ගබඩාවේ ඇත: 848 pcs
බාගත: AD538SD/883B.pdf
RFQ
AD633JRZ
AD633JRZ
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC MULTIPLIER ANALOG 8-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 10202 pcs
බාගත: AD633JRZ.pdf
RFQ
AD734SQ/883B
AD734SQ/883B
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC MULT/DIV 4-QUANDRANT 14CERDIP
ගබඩාවේ ඇත: 1009 pcs
බාගත: AD734SQ/883B.pdf
RFQ
AD632BHZ
AD632BHZ
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC MULTIPLIER TRIMMED TO100-10
ගබඩාවේ ඇත: 2898 pcs
බාගත: AD632BHZ.pdf
RFQ
AD632SD
AD632SD
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC PREC MULTIPLIER MONO 14-CDIP
ගබඩාවේ ඇත: 1197 pcs
බාගත: AD632SD.pdf
RFQ
MPY634KPG4
MPY634KPG4
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC ANALOG MULTIPLIER 14-DIP
ගබඩාවේ ඇත: 4601 pcs
බාගත:
RFQ
AD532SH/883B
AD532SH/883B
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC MULTIPLIER/DIVIDER TO-100-10
ගබඩාවේ ඇත: 886 pcs
බාගත: AD532SH/883B.pdf
RFQ
AD633ARZ
AD633ARZ
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC MULTIPLIER ANALOG 8-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 9572 pcs
බාගත: AD633ARZ.pdf
RFQ
AD538SD
AD538SD
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC MULT/DIV REALTIME ACU 18-CDIP
ගබඩාවේ ඇත: 636 pcs
බාගත: AD538SD.pdf
RFQ
AD534SH
AD534SH
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC PREC MULTIPLIER TO-100-10
ගබඩාවේ ඇත: 622 pcs
බාගත: AD534SH.pdf
RFQ
110 related products