ඔබගේ රට හෝ කලාපය තෝරන්න.

Close
පුරන්න ලියාපදිංචි වන්න විද්යුත් තැපෑල:Info@infinity-electronic.com
0 Item(s)

තර්කනය - FIFO මතකය

නිර්දේශිත නිෂ්පාදකයන්

IDT (Integrated Device Technology)
- Integrated Device Technology, Inc. සිය පාරිභෝගිකයින්ගේ යෙදුම් ප්රශස්ත කිරීම සඳහා පද්ධති-මට්ටමේ විසඳුම් සංවර්ධනය කරයි. සන්නිවේදන, පරිගණක, පාරිභොගික, රථවාහන සහ කර්මාන්ත අංශ සඳහා සන...විස්තර
  • 72255LA15PFG 72255LA15PFG IDT (Integrated Device Technology) විස්තර:IC FIFO SUPERSYNC 8KX18 64QFP
  • 72V293L7-5PF 72V293L7-5PF IDT (Integrated Device Technology) විස්තර:IC FIFO SYNC II 3.3V 80-TQFP
  • 72V265LA10PFG 72V265LA10PFG IDT (Integrated Device Technology) විස්තර:IC FIFO SS 16384X18 10NS 64-TQFP
  • 72265LA10PFG 72265LA10PFG IDT (Integrated Device Technology) විස්තර:IC FIFO SUPERSYNC 16KX18 64QFP
N/A
විස්තර
  • SN74V215-7PAG SN74V215-7PAG N/A විස්තර:IC SYNC FIFO MEM 512X18 64-TQFP
  • SN74V283PZAEP SN74V283PZAEP N/A විස්තර:IC FIFO SYNC 32768X18 80QFP
  • SN74V245-7PAG SN74V245-7PAG N/A විස්තර:IC SYNC FIFO MEM 4096X18 64-TQFP
  • SN74V293-10PZA SN74V293-10PZA N/A විස්තර:IC SYNC FIFO MEM 65536X18 80LQFP
Cypress Semiconductor
- සයිපර්ස් රථ වාහන කර්මාන්තය, කාර්මික, නිවාස ස්වයංක්රීයකරණය සහ උපකරණ, වෛද්ය නිෂ්පාදන සහ පාරිභෝගික ඉලෙක්ට්රොනික් ව්යාපාර වැනි ප්රධාන අංශ ඇතුළුව සමස්ත අර්ධ සන්නායක ක...විස්තර
  • CY7C4291V-15JXC CY7C4291V-15JXC Cypress Semiconductor විස්තර:IC SYNC FIFO MEM 128KX9 32-PLCC
3,365 related products
72255LA15PFG
72255LA15PFG
නිෂ්පාදකයින්: IDT (Integrated Device Technology)
විස්තර: IC FIFO SUPERSYNC 8KX18 64QFP
ගබඩාවේ ඇත: 2512 pcs
බාගත: 72255LA15PFG.pdf
RFQ
SN74V215-7PAG
SN74V215-7PAG
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC SYNC FIFO MEM 512X18 64-TQFP
ගබඩාවේ ඇත: 4189 pcs
බාගත:
RFQ
72V293L7-5PF
72V293L7-5PF
නිෂ්පාදකයින්: IDT (Integrated Device Technology)
විස්තර: IC FIFO SYNC II 3.3V 80-TQFP
ගබඩාවේ ඇත: 998 pcs
බාගත: 72V293L7-5PF.pdf
RFQ
72V265LA10PFG
72V265LA10PFG
නිෂ්පාදකයින්: IDT (Integrated Device Technology)
විස්තර: IC FIFO SS 16384X18 10NS 64-TQFP
ගබඩාවේ ඇත: 1695 pcs
බාගත: 72V265LA10PFG.pdf
RFQ
72265LA10PFG
72265LA10PFG
නිෂ්පාදකයින්: IDT (Integrated Device Technology)
විස්තර: IC FIFO SUPERSYNC 16KX18 64QFP
ගබඩාවේ ඇත: 1731 pcs
බාගත: 72265LA10PFG.pdf
RFQ
CY7C4291V-15JXC
CY7C4291V-15JXC
නිෂ්පාදකයින්: Cypress Semiconductor
විස්තර: IC SYNC FIFO MEM 128KX9 32-PLCC
ගබඩාවේ ඇත: 626 pcs
බාගත: CY7C4291V-15JXC.pdf
RFQ
7201LA25JI
7201LA25JI
නිෂ්පාදකයින්: IDT (Integrated Device Technology)
විස්තර: IC MEM FIFO 512X9 25NS 32-PLCC
ගබඩාවේ ඇත: 17420 pcs
බාගත: 7201LA25JI.pdf
RFQ
72V265LA15TFI
72V265LA15TFI
නිෂ්පාදකයින්: IDT (Integrated Device Technology)
විස්තර: IC FIFO SS 16384X18 15NS 64STQFP
ගබඩාවේ ඇත: 1915 pcs
බාගත: 72V265LA15TFI.pdf
RFQ
72V36100L15PFI
72V36100L15PFI
නිෂ්පාදකයින්: IDT (Integrated Device Technology)
විස්තර: IC FIFO SYNC II 36BIT 128-TQFP
ගබඩාවේ ඇත: 1270 pcs
බාගත: 72V36100L15PFI.pdf
RFQ
SN74V283PZAEP
SN74V283PZAEP
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC FIFO SYNC 32768X18 80QFP
ගබඩාවේ ඇත: 2372 pcs
බාගත:
RFQ
7203L12JG
7203L12JG
නිෂ්පාදකයින්: IDT (Integrated Device Technology)
විස්තර: IC MEM FIFO 2048X9 12NS 32-PLCC
ගබඩාවේ ඇත: 10344 pcs
බාගත: 7203L12JG.pdf
RFQ
SN74V245-7PAG
SN74V245-7PAG
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC SYNC FIFO MEM 4096X18 64-TQFP
ගබඩාවේ ඇත: 6896 pcs
බාගත:
RFQ
72V2105L10PFG
72V2105L10PFG
නිෂ්පාදකයින්: IDT (Integrated Device Technology)
විස්තර: IC FIFO SUPERSYNC 10NS 64-TQFP
ගබඩාවේ ඇත: 913 pcs
බාගත: 72V2105L10PFG.pdf
RFQ
72T18125L10BB
72T18125L10BB
නිෂ්පාදකයින්: IDT (Integrated Device Technology)
විස්තර: IC FIFO 524X18 2.5V 10NS 240BGA
ගබඩාවේ ඇත: 550 pcs
බාගත: 72T18125L10BB.pdf
RFQ
72V04L25JGI
72V04L25JGI
නිෂ්පාදකයින්: IDT (Integrated Device Technology)
විස්තර: IC FIFO ASYNCH 4KX9 25NS 32PLCC
ගබඩාවේ ඇත: 7619 pcs
බාගත: 72V04L25JGI.pdf
RFQ
72841L15PFG
72841L15PFG
නිෂ්පාදකයින්: IDT (Integrated Device Technology)
විස්තර: IC FIFO SYNC 4KX9 15NS 64QFP
ගබඩාවේ ඇත: 3098 pcs
බාගත: 72841L15PFG.pdf
RFQ
72V36110L6BB
72V36110L6BB
නිෂ්පාදකයින්: IDT (Integrated Device Technology)
විස්තර: IC FIFO SYNC 131KX36 6NS 144BGA
ගබඩාවේ ඇත: 615 pcs
බාගත: 72V36110L6BB.pdf
RFQ
7201LA15JGI
7201LA15JGI
නිෂ්පාදකයින්: IDT (Integrated Device Technology)
විස්තර: IC MEM FIFO 512X9 15NS 32-PLCC
ගබඩාවේ ඇත: 11524 pcs
බාගත: 7201LA15JGI.pdf
RFQ
7202LA12SOG
7202LA12SOG
නිෂ්පාදකයින්: IDT (Integrated Device Technology)
විස්තර: IC FIFO ASYNCH 1KX9 12NS 28SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 10643 pcs
බාගත: 7202LA12SOG.pdf
RFQ
72T72115L5BBGI
72T72115L5BBGI
නිෂ්පාදකයින්: IDT (Integrated Device Technology)
විස්තර: IC FIFO 131072X72 5NS 324-BGA
ගබඩාවේ ඇත: 397 pcs
බාගත: 72T72115L5BBGI.pdf
RFQ
72T18125L4-4BBG
72T18125L4-4BBG
නිෂ්පාදකයින්: IDT (Integrated Device Technology)
විස්තර: IC FIFO 524X18 2.5V 4NS 240BGA
ගබඩාවේ ඇත: 491 pcs
බාගත: 72T18125L4-4BBG.pdf
RFQ
72V36110L15PFI
72V36110L15PFI
නිෂ්පාදකයින්: IDT (Integrated Device Technology)
විස්තර: IC FIFO SYNC 131KX36 15NS 128QFP
ගබඩාවේ ඇත: 863 pcs
බාගත: 72V36110L15PFI.pdf
RFQ
72V273L10PFG
72V273L10PFG
නිෂ්පාදකයින්: IDT (Integrated Device Technology)
විස්තර: IC FIFO SYNC II 3.3V 80-TQFP
ගබඩාවේ ඇත: 1785 pcs
බාගත: 72V273L10PFG.pdf
RFQ
72V3670L10PF
72V3670L10PF
නිෂ්පාදකයින්: IDT (Integrated Device Technology)
විස්තර: IC FIFO SYNC II 36BIT 128-TQFP
ගබඩාවේ ඇත: 1585 pcs
බාගත: 72V3670L10PF.pdf
RFQ
72V05L25JI
72V05L25JI
නිෂ්පාදකයින්: IDT (Integrated Device Technology)
විස්තර: IC FIFO ASYNCH 4096X18 32PLCC
ගබඩාවේ ඇත: 5593 pcs
බාගත: 72V05L25JI.pdf
RFQ
7200L25JI
7200L25JI
නිෂ්පාදකයින්: IDT (Integrated Device Technology)
විස්තර: IC MEM FIFO 256X9 25NS 32-PLCC
ගබඩාවේ ඇත: 17076 pcs
බාගත: 7200L25JI.pdf
RFQ
SN74V293-10PZA
SN74V293-10PZA
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC SYNC FIFO MEM 65536X18 80LQFP
ගබඩාවේ ඇත: 2027 pcs
බාගත:
RFQ
72245LB15PF
72245LB15PF
නිෂ්පාදකයින්: IDT (Integrated Device Technology)
විස්තර: IC FIFO 1024X18 SYNC 15NS 64QFP
ගබඩාවේ ඇත: 4293 pcs
බාගත: 72245LB15PF.pdf
RFQ
7203L25JI
7203L25JI
නිෂ්පාදකයින්: IDT (Integrated Device Technology)
විස්තර: IC MEM FIFO 2048X9 25NS 32PLCC
ගබඩාවේ ඇත: 10157 pcs
බාගත: 7203L25JI.pdf
RFQ
SN74ALS236N
SN74ALS236N
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC MEMORY 64X4 ASYNCH 16-DIP
ගබඩාවේ ඇත: 1973 pcs
බාගත:
RFQ
7200L12SOG
7200L12SOG
නිෂ්පාදකයින්: IDT (Integrated Device Technology)
විස්තර: IC MEM FIFO 256X9 12NS 28-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 11112 pcs
බාගත: 7200L12SOG.pdf
RFQ
SN74V293PZAEP
SN74V293PZAEP
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC SYNC FIFO 65536X18 80QFP
ගබඩාවේ ඇත: 2022 pcs
බාගත:
RFQ
CD74HC40105E
CD74HC40105E
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC FIFO REGISTER 16-DIP
ගබඩාවේ ඇත: 79487 pcs
බාගත:
RFQ
72V205L15TF
72V205L15TF
නිෂ්පාදකයින්: IDT (Integrated Device Technology)
විස්තර: IC FIFO SYNC 16KX9 15NS 64QFP
ගබඩාවේ ඇත: 6442 pcs
බාගත: 72V205L15TF.pdf
RFQ
SN74V245-15PAG
SN74V245-15PAG
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC SYNC FIFO MEM 4096X18 64-TQFP
ගබඩාවේ ඇත: 7040 pcs
බාගත:
RFQ
CD74HCT40105M
CD74HCT40105M
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC FIFO REGISTER 4X16 16SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 63693 pcs
බාගත:
RFQ
7204L12JG
7204L12JG
නිෂ්පාදකයින්: IDT (Integrated Device Technology)
විස්තර: IC FIFO ASYNCH 4KX9 12NS 32-PLCC
ගබඩාවේ ඇත: 6957 pcs
බාගත: 7204L12JG.pdf
RFQ
SN74ACT2235-60FN
SN74ACT2235-60FN
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC ASYNC BI-DIR FIFO MEM 44-PLCC
ගබඩාවේ ඇත: 4607 pcs
බාගත:
RFQ
7202LA15SOGI
7202LA15SOGI
නිෂ්පාදකයින්: IDT (Integrated Device Technology)
විස්තර: IC FIFO ASYNCH 1KX9 15NS 28SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 9617 pcs
බාගත: 7202LA15SOGI.pdf
RFQ
72V253L7-5BC
72V253L7-5BC
නිෂ්පාදකයින්: IDT (Integrated Device Technology)
විස්තර: IC FIFO 4096X18 7-5NS 100BGA
ගබඩාවේ ඇත: 3018 pcs
බාගත: 72V253L7-5BC.pdf
RFQ
72V02L15JG
72V02L15JG
නිෂ්පාදකයින්: IDT (Integrated Device Technology)
විස්තර: IC FIFO ASYNCH 1KX9 15NS 32PLCC
ගබඩාවේ ඇත: 9112 pcs
බාගත: 72V02L15JG.pdf
RFQ
CD74HCT40105E
CD74HCT40105E
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC FIFO REGISTER 4X16 16DIP
ගබඩාවේ ඇත: 74747 pcs
බාගත:
RFQ
72V293L10PFI
72V293L10PFI
නිෂ්පාදකයින්: IDT (Integrated Device Technology)
විස්තර: IC FIFO 65536X18 10NS 80QFP
ගබඩාවේ ඇත: 1093 pcs
බාගත: 72V293L10PFI.pdf
RFQ
SN74ACT2229DW
SN74ACT2229DW
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC DUAL 256 X 1 FIFO MEM 28-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 6725 pcs
බාගත:
RFQ
7204L15J
7204L15J
නිෂ්පාදකයින්: IDT (Integrated Device Technology)
විස්තර: IC FIFO 4KX9 15NS 32PLCC
ගබඩාවේ ඇත: 8841 pcs
බාගත: 7204L15J.pdf
RFQ
7208L20J
7208L20J
නිෂ්පාදකයින්: IDT (Integrated Device Technology)
විස්තර: IC FIFO 64KX9 20NS 32PLCC
ගබඩාවේ ඇත: 1848 pcs
බාගත: 7208L20J.pdf
RFQ
72V04L25J
72V04L25J
නිෂ්පාදකයින්: IDT (Integrated Device Technology)
විස්තර: IC FIFO ASYNCH 4KX9 25NS 32PLCC
ගබඩාවේ ඇත: 8415 pcs
බාගත: 72V04L25J.pdf
RFQ
7202LA15J
7202LA15J
නිෂ්පාදකයින්: IDT (Integrated Device Technology)
විස්තර: IC FIFO ASYNCH 1KX9 15NS 32PLCC
ගබඩාවේ ඇත: 12564 pcs
බාගත: 7202LA15J.pdf
RFQ
3,365 related products