ඔබගේ රට හෝ කලාපය තෝරන්න.

Close
පුරන්න ලියාපදිංචි වන්න විද්යුත් තැපෑල:Info@infinity-electronic.com
0 Item(s)

ලොජික් - විශ්ව බස්රථ කාර්යයන්

නිර්දේශිත නිෂ්පාදකයන්

N/A
විස්තර
STMicroelectronics
- STMicroelectronics ගෝලීය ස්වාධීන අර්ධ සන්නායක සමාගමක් වන අතර මයික්රො ඉලෙක්ට්රොනික් විද්යාත්මක යෙදුම් වර්ණාවලිය හරහා අර්ධ සන්නායක විසඳුම් සංවර්ධනය සහ බෙදා හැරීමේ ප්රමුඛය...විස්තර
  • M74HC299RM13TR M74HC299RM13TR STMicroelectronics විස්තර:IC UNIV SHIFT REGISTER 20SOIC
Nexperia
- Nexperia යනු ඩිස්කටි, ලොජික් සහ MOSFET උපාංග වල කැපවූ ගෝලීය නායකයා. 2017 ආරම්භයේ දී මෙම නව සමාගම ස්වාධීන විය. කාර්යක්ෂමතාව මත පදනම්ව, නියුක්ේරියා විසින් වාර්ෂිකව වාර්ෂිකව බ...විස්තර
  • 74HC299DB,112 74HC299DB,112 Nexperia විස්තර:IC UNIV SHIFT REGISTER 20SSOP
  • 74HC299D,653 74HC299D,653 Nexperia විස්තර:IC UNIV SHIFT REGISTER 20SOIC
  • 74ALVCH16601DGGY 74ALVCH16601DGGY Nexperia විස්තර:IC UNIV BUS TXRX 18BIT 56TSSOP
  • 74ALVC162835ADGG:1 74ALVC162835ADGG:1 Nexperia විස්තර:IC UNIV BUS DVR 18BIT 56TSSOP
597 related products
SN74ALVCH16601DL
SN74ALVCH16601DL
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC UNIV BUS TXRX 18BIT 56SSOP
ගබඩාවේ ඇත: 33411 pcs
බාගත:
RFQ
SN74ABT16500BDL
SN74ABT16500BDL
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC UNIV BUS TXRX 18BIT 56SSOP
ගබඩාවේ ඇත: 21651 pcs
බාගත:
RFQ
SN74ALVC16835DL
SN74ALVC16835DL
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC UNIV BUS DVR 18BIT 56SSOP
ගබඩාවේ ඇත: 25934 pcs
බාගත:
RFQ
SN74ALVCH162334DL
SN74ALVCH162334DL
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC UNIV BUS DVR 16BIT 48SSOP
ගබඩාවේ ඇත: 17906 pcs
බාගත:
RFQ
SN74ALVC162334DGVR
SN74ALVC162334DGVR
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC UNIV BUS DVR 16BIT 48TVSOP
ගබඩාවේ ඇත: 18875 pcs
බාගත:
RFQ
M74HC299RM13TR
M74HC299RM13TR
නිෂ්පාදකයින්: STMicroelectronics
විස්තර: IC UNIV SHIFT REGISTER 20SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 110992 pcs
බාගත: M74HC299RM13TR.pdf
RFQ
SN74ABTH18504APM
SN74ABTH18504APM
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC SCAN TEST UNIV TXRX 64LQFP
ගබඩාවේ ඇත: 4482 pcs
බාගත:
RFQ
SN74ALVCH16835DGGR
SN74ALVCH16835DGGR
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC UNIV BUS DVR 18BIT 56TSSOP
ගබඩාවේ ඇත: 35610 pcs
බාගත:
RFQ
SN74ABTH182504APM
SN74ABTH182504APM
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC SCAN TEST UNIV TXRX 64LQFP
ගබඩාවේ ඇත: 5422 pcs
බාගත:
RFQ
SN74ALVCH16524DL
SN74ALVCH16524DL
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC UNIV BUS TXRX 18BIT 56SSOP
ගබඩාවේ ඇත: 8855 pcs
බාගත:
RFQ
CD74HC299M
CD74HC299M
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC UNIV SHIFT REGISTER 20SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 104482 pcs
බාගත:
RFQ
CD74HCT299E
CD74HCT299E
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC UNIV SHIFT REGISTER 20DIP
ගබඩාවේ ඇත: 112145 pcs
බාගත:
RFQ
SN74ALVCH16903DL
SN74ALVCH16903DL
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC UNIV BUS DVR 12BIT 56SSOP
ගබඩාවේ ඇත: 7102 pcs
බාගත:
RFQ
SN74ALVCH16270DL
SN74ALVCH16270DL
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC RGSTRD BUS EXCHANGER 56SSOP
ගබඩාවේ ඇත: 47099 pcs
බාගත:
RFQ
SN74ABT16601DL
SN74ABT16601DL
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC UNIV BUS TXRX 18BIT 56SSOP
ගබඩාවේ ඇත: 11113 pcs
බාගත:
RFQ
SN74ABT162500DL
SN74ABT162500DL
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC UNIV BUS TXRX 18BIT 56SSOP
ගබඩාවේ ඇත: 18972 pcs
බාගත:
RFQ
SN74ALVCH16501DL
SN74ALVCH16501DL
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC UNIV BUS TXRX 18BIT 56SSOP
ගබඩාවේ ඇත: 34113 pcs
බාගත:
RFQ
74HC299DB,112
74HC299DB,112
නිෂ්පාදකයින්: Nexperia
විස්තර: IC UNIV SHIFT REGISTER 20SSOP
ගබඩාවේ ඇත: 45437 pcs
බාගත:
RFQ
SN74LVTH16501DL
SN74LVTH16501DL
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC UNIV BUS TXRX 18BIT 56SSOP
ගබඩාවේ ඇත: 36618 pcs
බාගත:
RFQ
SN74ALVC16334DL
SN74ALVC16334DL
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC UNIV BUS DVR 16BIT 48SSOP
ගබඩාවේ ඇත: 40823 pcs
බාගත:
RFQ
CVMEH22501AIDGVREP
CVMEH22501AIDGVREP
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC UNIVERSAL BUS TXRX 48TVSOP
ගබඩාවේ ඇත: 17076 pcs
බාගත:
RFQ
SN74ALVCHR16601LR
SN74ALVCHR16601LR
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC UNIV BUS TXRX 18BIT 56SSOP
ගබඩාවේ ඇත: 36244 pcs
බාගත:
RFQ
SN74ALVCH16334DL
SN74ALVCH16334DL
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC UNIV BUS DVR 16BIT 48SSOP
ගබඩාවේ ඇත: 20316 pcs
බාගත:
RFQ
SN74ABTH182502APM
SN74ABTH182502APM
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC SCAN TEST UNIV TXRX 64LQFP
ගබඩාවේ ඇත: 4019 pcs
බාගත:
RFQ
SN74ALVCH16901DGGR
SN74ALVCH16901DGGR
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC UNIV BUS TXRX 18BIT 64TSSOP
ගබඩාවේ ඇත: 23661 pcs
බාගත:
RFQ
SN74ALVCHR162601DL
SN74ALVCHR162601DL
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC UNIV BUS TXRX 18BIT 56SSOP
ගබඩාවේ ඇත: 17503 pcs
බාගත:
RFQ
SN74ABTH32316PN
SN74ABTH32316PN
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC UNIV BUS EXCHANGER 80LQFP
ගබඩාවේ ඇත: 4227 pcs
බාගත:
RFQ
SN74LVTH16500DL
SN74LVTH16500DL
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC UNIV BUS TXRX 18BIT 56SSOP
ගබඩාවේ ඇත: 27795 pcs
බාගත:
RFQ
SN74ABTH32318PN
SN74ABTH32318PN
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC UNIV BUS EXCHANGER 80LQFP
ගබඩාවේ ඇත: 4706 pcs
බාගත:
RFQ
SN74ALVCH16270DLR
SN74ALVCH16270DLR
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC RGSTRD BUS EXCHANGER 56SSOP
ගබඩාවේ ඇත: 101955 pcs
බාගත:
RFQ
74ALVCH16271DGGRE4
74ALVCH16271DGGRE4
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC MULTIPLEXED BUS EXCH 56TSSOP
ගබඩාවේ ඇත: 39537 pcs
බාගත:
RFQ
SN74LVTH18514DGGR
SN74LVTH18514DGGR
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC SCAN TEST UNIV TXRX 64TSSOP
ගබඩාවේ ඇත: 22733 pcs
බාගත:
RFQ
SN74ABTH18502APMR
SN74ABTH18502APMR
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC SCAN TEST UNIV TXRX 64LQFP
ගබඩාවේ ඇත: 8372 pcs
බාගත:
RFQ
CY74FCT16501ATPVC
CY74FCT16501ATPVC
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC UNIV BUS TXRX 18BIT 56SSOP
ගබඩාවේ ඇත: 72396 pcs
බාගත:
RFQ
74HC299D,653
74HC299D,653
නිෂ්පාදකයින්: Nexperia
විස්තර: IC UNIV SHIFT REGISTER 20SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 105327 pcs
බාගත:
RFQ
CD74HCT299M
CD74HCT299M
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC UNIV SHIFT REGISTER 20SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 117261 pcs
බාගත:
RFQ
74ALVCH16601DGGY
74ALVCH16601DGGY
නිෂ්පාදකයින්: Nexperia
විස්තර: IC UNIV BUS TXRX 18BIT 56TSSOP
ගබඩාවේ ඇත: 141115 pcs
බාගත:
RFQ
74ALVC162835ADGG:1
74ALVC162835ADGG:1
නිෂ්පාදකයින්: Nexperia
විස්තර: IC UNIV BUS DVR 18BIT 56TSSOP
ගබඩාවේ ඇත: 134906 pcs
බාගත: 74ALVC162835ADGG:1.pdf
RFQ
SN74VMEH22501DGGR
SN74VMEH22501DGGR
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC UNIVERSAL BUS TXRX 48TSSOP
ගබඩාවේ ඇත: 31709 pcs
බාගත:
RFQ
SN74ALVCF162835GR
SN74ALVCF162835GR
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC UNIV BUS DVR 18BIT 56TSSOP
ගබඩාවේ ඇත: 37112 pcs
බාගත:
RFQ
CVMEH22501AIDGGREP
CVMEH22501AIDGGREP
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC UNIVERSAL BUS TXRX 48TSSOP
ගබඩාවේ ඇත: 27317 pcs
බාගත:
RFQ
SN74ALVCH162268DL
SN74ALVCH162268DL
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC RGSTRD BUS EXCHANGER 56SSOP
ගබඩාවේ ඇත: 34302 pcs
බාගත:
RFQ
SN74ALVC162334DLR
SN74ALVC162334DLR
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC UNIV BUS DVR 16BIT 48SSOP
ගබඩාවේ ඇත: 45047 pcs
බාගත:
RFQ
SN74ALVCH16269DGGR
SN74ALVCH16269DGGR
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC RGSTRD BUS EXCHANGER 56TSSOP
ගබඩාවේ ඇත: 89233 pcs
බාගත:
RFQ
74ALVCH16501DL,118
74ALVCH16501DL,118
නිෂ්පාදකයින්: Nexperia
විස්තර: IC 18BIT UNVRSL BUS TXRX 56-SSOP
ගබඩාවේ ඇත: 81918 pcs
බාගත:
RFQ
SN74ALVCH16501DGGR
SN74ALVCH16501DGGR
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC UNIV BUS TXRX 18BIT 56TSSOP
ගබඩාවේ ඇත: 117872 pcs
බාගත:
RFQ
SN74ABT16500BDLG4
SN74ABT16500BDLG4
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC UNIV BUS TXRX 18BIT 56SSOP
ගබඩාවේ ඇත: 27087 pcs
බාගත:
RFQ
SN74ABT16501DGGR
SN74ABT16501DGGR
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC UNIV BUS TXRX 18BIT 56TSSOP
ගබඩාවේ ඇත: 51545 pcs
බාගත:
RFQ
597 related products