ඔබගේ රට හෝ කලාපය තෝරන්න.

Close
පුරන්න ලියාපදිංචි වන්න විද්යුත් තැපෑල:Info@infinity-electronic.com
0 Item(s)

මතකය - පාලකයන්

නිර්දේශිත නිෂ්පාදකයන්

Maxim Integrated
- වෙළඳපොළ සංවර්ධනය වෙමින් පවතී. නීති වෙනස් වෙනවා. ඔබේ වෙළඳාම කෙටි කිරීම සඳහා කෙටි කාලයක් පවත්වා ගැනීම සඳහා, ඔබ සිලිකන් සිට සැපයුම් දාමය දක්වා සෑම මට්ටමකම ඒකාබද්ධ කිර...විස්තර
 • DS1218+ DS1218+ Maxim Integrated විස්තර:IC CONTROLLER NV 8-DIP
 • MXD1210EPA+ MXD1210EPA+ Maxim Integrated විස්තර:IC CNTRLR NVRAM 8-DIP
 • MXD1210CWE+ MXD1210CWE+ Maxim Integrated විස්තර:IC CNTRLR NVRAM 16-SOIC
 • MXD1210CSA+ MXD1210CSA+ Maxim Integrated විස්තර:IC CNTRLR NONVOLATILE RAM 8-SOIC
N/A
විස්තර
 • BQ2205LYPW BQ2205LYPW N/A විස්තර:IC CTRLR SRAM NONVOLITL 16-TSSOP
 • BQ2204ASN BQ2204ASN N/A විස්තර:IC SRAM NONVOLATIL CNTRL 16-SOIC
 • BQ2204APN BQ2204APN N/A විස්තර:IC SRAM NONVOLTILE CNTRLR 16-DIP
 • BQ2205LYPWR BQ2205LYPWR N/A විස්තර:IC CTRLR SRAM NONVOLITL 16-TSSOP
Cypress Semiconductor
- සයිපර්ස් රථ වාහන කර්මාන්තය, කාර්මික, නිවාස ස්වයංක්රීයකරණය සහ උපකරණ, වෛද්ය නිෂ්පාදන සහ පාරිභෝගික ඉලෙක්ට්රොනික් ව්යාපාර වැනි ප්රධාන අංශ ඇතුළුව සමස්ත අර්ධ සන්නායක ක...විස්තර
 • CY7C68034-56LTXC CY7C68034-56LTXC Cypress Semiconductor විස්තර:IC USB CTLR NAND NX2LP 56QFN
 • CY7C68033-56LTXC CY7C68033-56LTXC Cypress Semiconductor විස්තර:IC USB CTLR NAND NX2LP 56QFN
 • CY7C68023-56LTXC CY7C68023-56LTXC Cypress Semiconductor විස්තර:IC USB CTLR NAND NX2LP 56QFN
 • CY7C68034-56LTXI CY7C68034-56LTXI Cypress Semiconductor විස්තර:IC MEMORY CONTROLLERS 56QFN
149 related products
DS1218+
DS1218+
නිෂ්පාදකයින්: Maxim Integrated
විස්තර: IC CONTROLLER NV 8-DIP
ගබඩාවේ ඇත: 8613 pcs
බාගත: DS1218+.pdf
RFQ
MXD1210EPA+
MXD1210EPA+
නිෂ්පාදකයින්: Maxim Integrated
විස්තර: IC CNTRLR NVRAM 8-DIP
ගබඩාවේ ඇත: 8038 pcs
බාගත: MXD1210EPA+.pdf
RFQ
BQ2205LYPW
BQ2205LYPW
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC CTRLR SRAM NONVOLITL 16-TSSOP
ගබඩාවේ ඇත: 18295 pcs
බාගත:
RFQ
MXD1210CWE+
MXD1210CWE+
නිෂ්පාදකයින්: Maxim Integrated
විස්තර: IC CNTRLR NVRAM 16-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 6893 pcs
බාගත: MXD1210CWE+.pdf
RFQ
CY7C68034-56LTXC
CY7C68034-56LTXC
නිෂ්පාදකයින්: Cypress Semiconductor
විස්තර: IC USB CTLR NAND NX2LP 56QFN
ගබඩාවේ ඇත: 5205 pcs
බාගත: CY7C68034-56LTXC.pdf
RFQ
MXD1210CSA+
MXD1210CSA+
නිෂ්පාදකයින්: Maxim Integrated
විස්තර: IC CNTRLR NONVOLATILE RAM 8-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 9385 pcs
බාගත: MXD1210CSA+.pdf
RFQ
MXD1210ESA+
MXD1210ESA+
නිෂ්පාදකයින්: Maxim Integrated
විස්තර: IC CNTRLR NVRAM 8-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 10644 pcs
බාගත: MXD1210ESA+.pdf
RFQ
CY7C68033-56LTXC
CY7C68033-56LTXC
නිෂ්පාදකයින්: Cypress Semiconductor
විස්තර: IC USB CTLR NAND NX2LP 56QFN
ගබඩාවේ ඇත: 5146 pcs
බාගත: CY7C68033-56LTXC.pdf
RFQ
DS1314S+
DS1314S+
නිෂ්පාදකයින්: Maxim Integrated
විස්තර: IC CTRLR NV W/BATT MON 3V 16SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 8783 pcs
බාගත: DS1314S+.pdf
RFQ
MXD1210EWE+
MXD1210EWE+
නිෂ්පාදකයින්: Maxim Integrated
විස්තර: IC CNTRLR NVRAM 16-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 7283 pcs
බාගත: MXD1210EWE+.pdf
RFQ
DS1321+
DS1321+
නිෂ්පාදකයින්: Maxim Integrated
විස්තර: IC CTRLR NV W/BATT MON 5V 16-DIP
ගබඩාවේ ඇත: 8962 pcs
බාගත: DS1321+.pdf
RFQ
MXD1210CPA+
MXD1210CPA+
නිෂ්පාදකයින්: Maxim Integrated
විස්තර: IC CNTRLR NVRAM 8-DIP
ගබඩාවේ ඇත: 8682 pcs
බාගත: MXD1210CPA+.pdf
RFQ
BQ2204ASN
BQ2204ASN
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC SRAM NONVOLATIL CNTRL 16-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 10294 pcs
බාගත:
RFQ
DS1312S+
DS1312S+
නිෂ්පාදකයින්: Maxim Integrated
විස්තර: IC CTRLR NV W/BATT MOD 16-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 6710 pcs
බාගත: DS1312S+.pdf
RFQ
DS1321S+
DS1321S+
නිෂ්පාදකයින්: Maxim Integrated
විස්තර: IC CTRLR NV W/BATT MON 5V 16SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 8885 pcs
බාගත: DS1321S+.pdf
RFQ
CY7C68023-56LTXC
CY7C68023-56LTXC
නිෂ්පාදකයින්: Cypress Semiconductor
විස්තර: IC USB CTLR NAND NX2LP 56QFN
ගබඩාවේ ඇත: 6310 pcs
බාගත: CY7C68023-56LTXC.pdf
RFQ
DS1218S+
DS1218S+
නිෂ්පාදකයින්: Maxim Integrated
විස්තර: IC CONTROLLER NV 8-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 7183 pcs
බාගත: DS1218S+.pdf
RFQ
BQ2204APN
BQ2204APN
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC SRAM NONVOLTILE CNTRLR 16-DIP
ගබඩාවේ ඇත: 9991 pcs
බාගත:
RFQ
CY7C68034-56LTXI
CY7C68034-56LTXI
නිෂ්පාදකයින්: Cypress Semiconductor
විස්තර: IC MEMORY CONTROLLERS 56QFN
ගබඩාවේ ඇත: 5620 pcs
බාගත: CY7C68034-56LTXI.pdf
RFQ
DS1312S+T&R
DS1312S+T&R
නිෂ්පාදකයින්: Maxim Integrated
විස්තර: IC CONTROLLER NV BW/RST 16-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 11797 pcs
බාගත: DS1312S+T&R.pdf
RFQ
BQ2205LYPWR
BQ2205LYPWR
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC CTRLR SRAM NONVOLITL 16-TSSOP
ගබඩාවේ ඇත: 44336 pcs
බාගත:
RFQ
DS1314S-2+
DS1314S-2+
නිෂ්පාදකයින්: Maxim Integrated
විස්තර: IC CTRLR NV W/BATT MON 3V 8-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 5963 pcs
බාගත: DS1314S-2+.pdf
RFQ
DS1312S-2+T&R
DS1312S-2+T&R
නිෂ්පාදකයින්: Maxim Integrated
විස්තර: IC CONTROLLER NV BW/RST 8-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 16273 pcs
බාගත: DS1312S-2+T&R.pdf
RFQ
DS1314S+T&R
DS1314S+T&R
නිෂ්පාදකයින්: Maxim Integrated
විස්තර: IC CTRLR NV W/BATT MON 3V 16SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 13059 pcs
බාගත: DS1314S+T&R.pdf
RFQ
DS1314E+T&R
DS1314E+T&R
නිෂ්පාදකයින්: Maxim Integrated
විස්තර: IC CTRL NV W/BATT MON 3V 20TSSOP
ගබඩාවේ ඇත: 9958 pcs
බාගත: DS1314E+T&R.pdf
RFQ
DS1321E+
DS1321E+
නිෂ්පාදකයින්: Maxim Integrated
විස්තර: IC CTRL NV W/BATT MON 5V 20TSSOP
ගබඩාවේ ඇත: 11643 pcs
බාගත: DS1321E+.pdf
RFQ
BU9348K
BU9348K
නිෂ්පාදකයින්: LAPIS Semiconductor
විස්තර: IC DRAM CONTROLLER QFP44
ගබඩාවේ ඇත: 13033 pcs
බාගත: BU9348K.pdf
RFQ
DS1314E+
DS1314E+
නිෂ්පාදකයින්: Maxim Integrated
විස්තර: IC CTRL NV W/BATT MON 3V 20TSSOP
ගබඩාවේ ඇත: 6074 pcs
බාගත: DS1314E+.pdf
RFQ
BQ2204ASNTR
BQ2204ASNTR
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC X4 SRAM NONVOL CTRLR 16-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 20280 pcs
බාගත:
RFQ
BQ2201SN-N
BQ2201SN-N
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC SRAM NONVOLATILE CNTRLR 8SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 15408 pcs
බාගත:
RFQ
DS1321S+T&R
DS1321S+T&R
නිෂ්පාදකයින්: Maxim Integrated
විස්තර: IC CTRLR NV W/BATT MON 5V 16SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 14108 pcs
බාගත: DS1321S+T&R.pdf
RFQ
DS1312+
DS1312+
නිෂ්පාදකයින්: Maxim Integrated
විස්තර: IC CONTROLLER NV BW & RST 8DIP
ගබඩාවේ ඇත: 8042 pcs
බාගත: DS1312+.pdf
RFQ
BQ2204ASN-N
BQ2204ASN-N
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC X4 SRAM NONVOL CTRLR 16-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 11764 pcs
බාගත:
RFQ
MXD1210ESA+T
MXD1210ESA+T
නිෂ්පාදකයින්: Maxim Integrated
විස්තර: IC CNTRLR NVRAM 8-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 22296 pcs
බාගත: MXD1210ESA+T.pdf
RFQ
DS1314+
DS1314+
නිෂ්පාදකයින්: Maxim Integrated
විස්තර: IC CTRLR NV W/BATT MON 8-DIP
ගබඩාවේ ඇත: 6569 pcs
බාගත: DS1314+.pdf
RFQ
DS1312S-2+
DS1312S-2+
නිෂ්පාදකයින්: Maxim Integrated
විස්තර: IC CTRLR NV W/BATT MOD 8-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 7429 pcs
බාගත: DS1312S-2+.pdf
RFQ
MXD1210CSA+T
MXD1210CSA+T
නිෂ්පාදකයින්: Maxim Integrated
විස්තර: IC CNTRLR NVRAM 8-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 24603 pcs
බාගත: MXD1210CSA+T.pdf
RFQ
BQ2205LYPWRG4
BQ2205LYPWRG4
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC CTRLR SRAM NONVOLITL 16-TSSOP
ගබඩාවේ ඇත: 34934 pcs
බාගත:
RFQ
DS1312E+T&R
DS1312E+T&R
නිෂ්පාදකයින්: Maxim Integrated
විස්තර: IC CONTROLLER NV BW/RST 20-TSSOP
ගබඩාවේ ඇත: 10030 pcs
බාගත: DS1312E+T&R.pdf
RFQ
DS1218S+T&R
DS1218S+T&R
නිෂ්පාදකයින්: Maxim Integrated
විස්තර: IC CONTROLLER NV 8-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 13884 pcs
බාගත: DS1218S+T&R.pdf
RFQ
CY7C68023-56LTXCT
CY7C68023-56LTXCT
නිෂ්පාදකයින්: Cypress Semiconductor
විස්තර: IC MEMORY CONTROLLERS 56QFN
ගබඩාවේ ඇත: 11841 pcs
බාගත: CY7C68023-56LTXCT.pdf
RFQ
BQ2205LYPWG4
BQ2205LYPWG4
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC CTRLR SRAM NONVOLITL 16-TSSOP
ගබඩාවේ ඇත: 24628 pcs
බාගත:
RFQ
DS1210+
DS1210+
නිෂ්පාදකයින්: Maxim Integrated
විස්තර: IC CONTROLLER CHIP NV 8-DIP
ගබඩාවේ ඇත: 28685 pcs
බාගත: DS1210+.pdf
RFQ
DS1314S-2+T&R
DS1314S-2+T&R
නිෂ්පාදකයින්: Maxim Integrated
විස්තර: IC CTRLR NV W/BATT MON 3V 8-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 4498 pcs
බාගත: DS1314S-2+T&R.pdf
RFQ
BQ2201SN-NTR
BQ2201SN-NTR
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC SRAM NONVOLATILE CNTRLR 8SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 32760 pcs
බාගත:
RFQ
4DB0226KA3AVG
4DB0226KA3AVG
නිෂ්පාදකයින්: IDT (Integrated Device Technology)
විස්තර: IC DDR4 DATA BUFFER 53FCCCSP
ගබඩාවේ ඇත: 11291 pcs
බාගත: 4DB0226KA3AVG.pdf
RFQ
4DB0226KA3AVG8
4DB0226KA3AVG8
නිෂ්පාදකයින්: IDT (Integrated Device Technology)
විස්තර: IC DDR4 DATA BUFFER 53FCCCSP
ගබඩාවේ ඇත: 15792 pcs
බාගත: 4DB0226KA3AVG8.pdf
RFQ
BU9346K-E2
BU9346K-E2
නිෂ්පාදකයින්: LAPIS Semiconductor
විස්තර: IC RAM CTLR CD PLAYER QFP
ගබඩාවේ ඇත: 14920 pcs
බාගත:
RFQ
149 related products