ඔබගේ රට හෝ කලාපය තෝරන්න.

Close
පුරන්න ලියාපදිංචි වන්න විද්යුත් තැපෑල:Info@infinity-electronic.com
0 Item(s)

PMIC - RMS DC පරිවර්තකයන්

නිර්දේශිත නිෂ්පාදකයන්

ADI (Analog Devices, Inc.)ADI (Analog Devices, Inc.)
- Analog Devices Inc. (NASDAQ: ADI) සංඥා සැකසීමෙහි නවෝත්පාදනය සහ විශිෂ්ටත්වය නිර්වචනය කරයි. ADI's analogue, mixed-signal, සහ ඩිජිටල් සංඥා පරිපථ (DSP) සංයුක්ත පරිපථ (IC) විදුලි ආලෝකය වෙත ආලෝකය, ශබ්දය...විස්තර
  • AD536AJH AD536AJH ADI (Analog Devices, Inc.) විස්තර:IC TRUE RMS/DC CONV TO-100-10
  • AD737ARZ AD737ARZ ADI (Analog Devices, Inc.) විස්තර:IC TRUE RMS/DC CONV LP 8SOIC
  • LTC1967IMS8#PBF LTC1967IMS8#PBF ADI (Analog Devices, Inc.) විස්තර:IC CONVERTER RMS-DC PREC 8MSOP
  • AD736KNZ AD736KNZ ADI (Analog Devices, Inc.) විස්තර:IC TRUE RMS/DC CONV LP 8-DIP
120 related products
AD536AJH
AD536AJH
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC TRUE RMS/DC CONV TO-100-10
ගබඩාවේ ඇත: 3428 pcs
බාගත: AD536AJH.pdf
RFQ
AD737ARZ
AD737ARZ
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC TRUE RMS/DC CONV LP 8SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 6113 pcs
බාගත: AD737ARZ.pdf
RFQ
LTC1967IMS8#PBF
LTC1967IMS8#PBF
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC CONVERTER RMS-DC PREC 8MSOP
ගබඩාවේ ඇත: 7840 pcs
බාගත: LTC1967IMS8#PBF.pdf
RFQ
AD736KNZ
AD736KNZ
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC TRUE RMS/DC CONV LP 8-DIP
ගබඩාවේ ඇත: 4888 pcs
බාගත: AD736KNZ.pdf
RFQ
AD637JRZ
AD637JRZ
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC RMS/DC CONV PREC WB 16-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 4562 pcs
බාගත: AD637JRZ.pdf
RFQ
AD637SD
AD637SD
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC RMS/DC CONV PRECISION 14-CDIP
ගබඩාවේ ඇත: 774 pcs
බාගත: AD637SD.pdf
RFQ
AD637JDZ
AD637JDZ
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC RMS/DC CONV PRECISION 14-CDIP
ගබඩාවේ ඇත: 2010 pcs
බාගත: AD637JDZ.pdf
RFQ
AD536ASH
AD536ASH
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC TRUE RMS/DC CONV TO-100-10
ගබඩාවේ ඇත: 1296 pcs
බාගත: AD536ASH.pdf
RFQ
AD8436BRQZ
AD8436BRQZ
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC CONV TRUE RMS-DC LP 20QSOP
ගබඩාවේ ඇත: 4244 pcs
බාගත: AD8436BRQZ.pdf
RFQ
AD637JRZ-R7
AD637JRZ-R7
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC RMS/DC CONV PREC WB 16SOIC TR
ගබඩාවේ ඇත: 5131 pcs
බාගත: AD637JRZ-R7.pdf
RFQ
AD637SQ/883B
AD637SQ/883B
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC RMS/DC CONV PRECISION 14CDIP
ගබඩාවේ ඇත: 960 pcs
බාගත: AD637SQ/883B.pdf
RFQ
AD536AJDZ
AD536AJDZ
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC TRUE RMS/DC CONV 14-CDIP
ගබඩාවේ ඇත: 2596 pcs
බාගත: AD536AJDZ.pdf
RFQ
AD636KDZ
AD636KDZ
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC TRUE RMS/DC CONV MONO 14-CDIP
ගබඩාවේ ඇත: 1719 pcs
බාගත: AD636KDZ.pdf
RFQ
LTC1966CMS8#PBF
LTC1966CMS8#PBF
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC PREC RMS/DC CONV MCRPWR 8MSOP
ගබඩාවේ ඇත: 15131 pcs
බාගත: LTC1966CMS8#PBF.pdf
RFQ
AD536AJD
AD536AJD
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC TRUE RMS/DC CONV 14-CDIP
ගබඩාවේ ඇත: 2083 pcs
බාගත: AD536AJD.pdf
RFQ
LTC1968IMS8#PBF
LTC1968IMS8#PBF
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC CONVERTER RMS-DC PREC 8MSOP
ගබඩාවේ ඇත: 6852 pcs
බාගත: LTC1968IMS8#PBF.pdf
RFQ
AD536ASD
AD536ASD
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC TRUE RMS/DC CONV 14-CDIP
ගබඩාවේ ඇත: 869 pcs
බාගත: AD536ASD.pdf
RFQ
AD736BRZ
AD736BRZ
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC TRUE RMS/DC CONV LP 8-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 6257 pcs
බාගත: AD736BRZ.pdf
RFQ
AD636KHZ
AD636KHZ
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC CONV TRUE RMS/DC TO-100-10
ගබඩාවේ ඇත: 3360 pcs
බාගත: AD636KHZ.pdf
RFQ
AD637KQ
AD637KQ
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC RMS/DC CONV PRECISION 14CDIP
ගබඩාවේ ඇත: 2120 pcs
බාගත: AD637KQ.pdf
RFQ
LTC1966HMS8#PBF
LTC1966HMS8#PBF
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC RMS/DC CONV MICROPWR 8-MSOP
ගබඩාවේ ඇත: 5619 pcs
බාගත: LTC1966HMS8#PBF.pdf
RFQ
AD637JD
AD637JD
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC RMS/DC CONV PRECISION 14-CDIP
ගබඩාවේ ඇත: 1678 pcs
බාගත: AD637JD.pdf
RFQ
AD636JDZ
AD636JDZ
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC TRUE RMS/DC CONV MONO 14-CDIP
ගබඩාවේ ඇත: 2442 pcs
බාගත: AD636JDZ.pdf
RFQ
AD737JNZ
AD737JNZ
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC TRUE RMS/DC CONV LP 8-DIP
ගබඩාවේ ඇත: 8680 pcs
බාගත: AD737JNZ.pdf
RFQ
AD737JRZ-5
AD737JRZ-5
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC TRUE RMS/DC CONV LP 8-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 9566 pcs
බාගත: AD737JRZ-5.pdf
RFQ
AD637KRZ
AD637KRZ
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC RMS/DC CONV PRECISION 16SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 2614 pcs
බාගත: AD637KRZ.pdf
RFQ
AD637BRZ
AD637BRZ
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC RMS/DC CONV PRECISION 16-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 2058 pcs
බාගත: AD637BRZ.pdf
RFQ
AD536AJHZ
AD536AJHZ
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC CONV TRUE RMS/DC TO-100-10
ගබඩාවේ ඇත: 3307 pcs
බාගත: AD536AJHZ.pdf
RFQ
5962-8963701CA
5962-8963701CA
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC RMS/DC CONV PRECISION 14CDIP
ගබඩාවේ ඇත: 784 pcs
බාගත:
RFQ
LTC1966MPMS8#PBF
LTC1966MPMS8#PBF
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC RMS/DC CONV MICROPWR 8-MSOP
ගබඩාවේ ඇත: 4720 pcs
බාගත: LTC1966MPMS8#PBF.pdf
RFQ
AD736KRZ
AD736KRZ
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC TRUE RMS/DC CONV LP 8-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 5109 pcs
බාගත: AD736KRZ.pdf
RFQ
AD536AKDZ
AD536AKDZ
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC TRUE RMS/DC CONV 14-CDIP
ගබඩාවේ ඇත: 1677 pcs
බාගත: AD536AKDZ.pdf
RFQ
AD637AQ
AD637AQ
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC RMS/DC CONV PRECISION 14-CDIP
ගබඩාවේ ඇත: 2011 pcs
බාගත: AD637AQ.pdf
RFQ
AD736AQ
AD736AQ
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC TRUE RMS/DC CONV LP 8-CDIP
ගබඩාවේ ඇත: 5156 pcs
බාගත: AD736AQ.pdf
RFQ
AD536ASH/883B
AD536ASH/883B
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC TRUE RMS/DC CONV TO-100-10
ගබඩාවේ ඇත: 661 pcs
බාගත: AD536ASH/883B.pdf
RFQ
AD637KDZ
AD637KDZ
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC RMS/DC CONV PRECISION 14-CDIP
ගබඩාවේ ඇත: 1285 pcs
බාගත: AD637KDZ.pdf
RFQ
AD637JQ
AD637JQ
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC RMS/DC CONV PRECISION 14-CDIP
ගබඩාවේ ඇත: 4372 pcs
බාගත: AD637JQ.pdf
RFQ
AD636JHZ
AD636JHZ
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC CONV RMS-DC LOW LVL TO100-10
ගබඩාවේ ඇත: 3889 pcs
බාගත: AD636JHZ.pdf
RFQ
LTC1968CMS8#PBF
LTC1968CMS8#PBF
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC CONVERTER RMS-DC PREC 8MSOP
ගබඩාවේ ඇත: 13473 pcs
බාගත: LTC1968CMS8#PBF.pdf
RFQ
AD8436ARQZ
AD8436ARQZ
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC CONV TRUE RMS-DC LP 20QSOP
ගබඩාවේ ඇත: 8858 pcs
බාගත: AD8436ARQZ.pdf
RFQ
LTC1966IMS8#TRPBF
LTC1966IMS8#TRPBF
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC PREC RMS/DC CONV MCRPWR 8MSOP
ගබඩාවේ ඇත: 8042 pcs
බාගත: LTC1966IMS8#TRPBF.pdf
RFQ
AD736KRZ-R7
AD736KRZ-R7
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC TRUE RMS/DC CONV LP 8-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 9177 pcs
බාගත: AD736KRZ-R7.pdf
RFQ
AD736JRZ-RL
AD736JRZ-RL
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC TRUE RMS/DC CONV LP 8-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 16675 pcs
බාගත: AD736JRZ-RL.pdf
RFQ
AD737JRZ
AD737JRZ
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC TRUE RMS/DC CONV LP 8-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 12061 pcs
බාගත: AD737JRZ.pdf
RFQ
AD536ASD/883B
AD536ASD/883B
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC TRUE RMS/DC CONV 14CDIP
ගබඩාවේ ඇත: 528 pcs
බාගත: AD536ASD/883B.pdf
RFQ
LTC1967IMS8#TRPBF
LTC1967IMS8#TRPBF
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC CONVERTER RMS-DC PREC 8MSOP
ගබඩාවේ ඇත: 13953 pcs
බාගත: LTC1967IMS8#TRPBF.pdf
RFQ
AD8436ARQZ-R7
AD8436ARQZ-R7
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC CONV TRUE RMS-DC LP 20QSOP
ගබඩාවේ ඇත: 13850 pcs
බාගත: AD8436ARQZ-R7.pdf
RFQ
AD8436BRQZ-RL
AD8436BRQZ-RL
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC TRUE RMS/DC CONV LP 20QSOP
ගබඩාවේ ඇත: 8259 pcs
බාගත: AD8436BRQZ-RL.pdf
RFQ
120 related products