ඔබගේ රට හෝ කලාපය තෝරන්න.

Close
පුරන්න ලියාපදිංචි වන්න විද්යුත් තැපෑල:Info@infinity-electronic.com
0 Item(s)

කාච, කාච සංදර්ශනය

නිර්දේශිත නිෂ්පාදකයන්

Electronic Assembly GmbH
- සැකසුම් ස්වයංකරණය හා යන්ත්රෝපකරණ නිෂ්පාදනයෙන් කර්මාන්ත ගණනාවක සිට විද්යුත් කර්මාන්තය මගින් පාරිභෝගිකයන් වෙත උසස් තත්ත්වයේ කාර්මික දර්ශන පුළුල් පරාසයක් අලෙවි කර...විස්තර
  • EA 0FP130-6SW EA 0FP130-6SW Electronic Assembly GmbH විස්තර:LCD DISPLAY BEZEL BLACK
  • EA 017-2UKE EA 017-2UKE Electronic Assembly GmbH විස්තර:LCD DISPLAY BEZEL BLACK
  • EA 017-8UKE EA 017-8UKE Electronic Assembly GmbH විස්තර:LCD DISPLAY BEZEL BLACK
  • EA 0FP481-43SW EA 0FP481-43SW Electronic Assembly GmbH විස්තර:LED DISPLAY BEZEL BLACK
4D Systems
- 4D පද්ධති ඕස්ට්රේලියාව පදනම් කරගත්, බුද්ධිමත් රූප රාමු ප්රදර්ශක මොඩියුල ප්රවර්ධනය සහ නිෂ්පාදනය කිරීමේ ලෝක ව්යාප්ත ප්රමුඛයා වේ. 4D පද්ධති නවීනතම තත්ත්වයේ OLED සහ LCD තාක...විස්තර
PRD Plastics
- PRD ප්ලාස්ටික් 'උසස් තත්ත්වයෙන් යුත්, අඩු පිරිවැය සහිත බෙසල් සහ ෆිල්ටර් එකලස්කිරීම්, LED සහ LCD දර්ශන සඳහා සුදුසුම විසදුමකි. විස්තර
  • 6301060 6301060 PRD Plastics විස්තර:LED DISPLAY BEZEL BLK W/GRN LENS
  • 6202040 6202040 PRD Plastics විස්තර:LED DISPLAY LENS GREEN
  • 6201050 6201050 PRD Plastics විස්තර:LCD DISPLAY LENS CLEAR
  • 6302040 6302040 PRD Plastics විස්තර:LED DISPLAY BZL BLK W/SMOKE LENS
Matrix Orbital
- 1995 සිට Matrix Orbital විසින් දියුණු තාක්ෂණික, ආරක්ෂක හා ගුවන් අභ්යවකාශ කර්මාන්ත සඳහා නවීන LCD විසඳුම් නිර්මාණය කර නිෂ්පාදනය කරන ලද අතර, අවසන් ඩිජිටල් ප්රවෘත්ති ප්රදර්ශනය ස...විස්තර
88 related products
12
EA 0FP130-6SW
EA 0FP130-6SW
නිෂ්පාදකයින්: Electronic Assembly GmbH
විස්තර: LCD DISPLAY BEZEL BLACK
ගබඩාවේ ඇත: 2329 pcs
බාගත: EA 0FP130-6SW.pdf
RFQ
EA 017-2UKE
EA 017-2UKE
නිෂ්පාදකයින්: Electronic Assembly GmbH
විස්තර: LCD DISPLAY BEZEL BLACK
ගබඩාවේ ඇත: 6088 pcs
බාගත: EA 017-2UKE.pdf
RFQ
GEN4-BEZEL-35B
GEN4-BEZEL-35B
නිෂ්පාදකයින්: 4D Systems
විස්තර: LCD DISPLAY BEZEL BLACK
ගබඩාවේ ඇත: 9518 pcs
බාගත: GEN4-BEZEL-35B.pdf
RFQ
GEN4-BEZEL-70B
GEN4-BEZEL-70B
නිෂ්පාදකයින්: 4D Systems
විස්තර: LCD DISPLAY BEZEL BLACK
ගබඩාවේ ඇත: 6008 pcs
බාගත: GEN4-BEZEL-70B.pdf
RFQ
6301060
6301060
නිෂ්පාදකයින්: PRD Plastics
විස්තර: LED DISPLAY BEZEL BLK W/GRN LENS
ගබඩාවේ ඇත: 29574 pcs
බාගත: 6301060.pdf
RFQ
COM2400
COM2400
නිෂ්පාදකයින්: Pimoroni
විස්තර: LCD DISPLAY LCD LIGHT VALVE
ගබඩාවේ ඇත: 22846 pcs
බාගත: COM2400.pdf
RFQ
EA 017-8UKE
EA 017-8UKE
නිෂ්පාදකයින්: Electronic Assembly GmbH
විස්තර: LCD DISPLAY BEZEL BLACK
ගබඩාවේ ඇත: 5572 pcs
බාගත: EA 017-8UKE.pdf
RFQ
GEN4-BEZEL-24B
GEN4-BEZEL-24B
නිෂ්පාදකයින්: 4D Systems
විස්තර: LCD DISPLAY BEZEL BLACK
ගබඩාවේ ඇත: 8752 pcs
බාගත: GEN4-BEZEL-24B.pdf
RFQ
6202040
6202040
නිෂ්පාදකයින්: PRD Plastics
විස්තර: LED DISPLAY LENS GREEN
ගබඩාවේ ඇත: 45005 pcs
බාගත: 6202040.pdf
RFQ
BEZ-204A-V1-W-OEM
BEZ-204A-V1-W-OEM
නිෂ්පාදකයින්: Matrix Orbital
විස්තර: LCD DISPLAY BEZEL BLACK
ගබඩාවේ ඇත: 6016 pcs
බාගත:
RFQ
EA 0FP481-43SW
EA 0FP481-43SW
නිෂ්පාදකයින්: Electronic Assembly GmbH
විස්තර: LED DISPLAY BEZEL BLACK
ගබඩාවේ ඇත: 1523 pcs
බාගත: EA 0FP481-43SW.pdf
RFQ
6201050
6201050
නිෂ්පාදකයින්: PRD Plastics
විස්තර: LCD DISPLAY LENS CLEAR
ගබඩාවේ ඇත: 47457 pcs
බාගත: 6201050.pdf
RFQ
6302040
6302040
නිෂ්පාදකයින්: PRD Plastics
විස්තර: LED DISPLAY BZL BLK W/SMOKE LENS
ගබඩාවේ ඇත: 20376 pcs
බාගත: 6302040.pdf
RFQ
6202020
6202020
නිෂ්පාදකයින්: PRD Plastics
විස්තර: LED DISPLAY LENS SMOKE
ගබඩාවේ ඇත: 40270 pcs
බාගත: 6202020.pdf
RFQ
GEN4-BEZEL-50B
GEN4-BEZEL-50B
නිෂ්පාදකයින්: 4D Systems
විස්තර: LCD DISPLAY BEZEL BLACK
ගබඩාවේ ඇත: 6412 pcs
බාගත: GEN4-BEZEL-50B.pdf
RFQ
EA 0FP322-32SW
EA 0FP322-32SW
නිෂ්පාදකයින්: Electronic Assembly GmbH
විස්තර: LED DISPLAY BEZEL BLACK
ගබඩාවේ ඇත: 2301 pcs
බාගත: EA 0FP322-32SW.pdf
RFQ
GEN4-BEZEL-43B
GEN4-BEZEL-43B
නිෂ්පාදකයින්: 4D Systems
විස්තර: LCD DISPLAY BEZEL BLACK
ගබඩාවේ ඇත: 6997 pcs
බාගත: GEN4-BEZEL-43B.pdf
RFQ
6303050
6303050
නිෂ්පාදකයින්: PRD Plastics
විස්තර: LED DISPLAY BEZEL BLK W/RED LENS
ගබඩාවේ ඇත: 21953 pcs
බාගත: 6303050.pdf
RFQ
4DBEZEL-32B
4DBEZEL-32B
නිෂ්පාදකයින්: 4D Systems
විස්තර: LCD DISPLAY BEZEL BLACK
ගබඩාවේ ඇත: 9953 pcs
බාගත: 4DBEZEL-32B.pdf
RFQ
6203020
6203020
නිෂ්පාදකයින්: PRD Plastics
විස්තර: LED DISPLAY LENS SMOKE
ගබඩාවේ ඇත: 35291 pcs
බාගත: 6203020.pdf
RFQ
4D-BEZEL-70B
4D-BEZEL-70B
නිෂ්පාදකයින්: 4D Systems
විස්තර: LCD DISPLAY BEZEL BLACK
ගබඩාවේ ඇත: 6134 pcs
බාගත: 4D-BEZEL-70B.pdf
RFQ
6301010
6301010
නිෂ්පාදකයින්: PRD Plastics
විස්තර: LCD DISPLAY BEZEL BLK W/CLR LENS
ගබඩාවේ ඇත: 24360 pcs
බාගත: 6301010.pdf
RFQ
6201040
6201040
නිෂ්පාදකයින්: PRD Plastics
විස්තර: LED DISPLAY LENS GREEN
ගබඩාවේ ඇත: 41322 pcs
බාගත: 6201040.pdf
RFQ
4DBEZEL-32W
4DBEZEL-32W
නිෂ්පාදකයින්: 4D Systems
විස්තර: LCD DISPLAY BEZEL WHITE
ගබඩාවේ ඇත: 9291 pcs
බාගත: 4DBEZEL-32W.pdf
RFQ
GEN4-BEZEL-32B
GEN4-BEZEL-32B
නිෂ්පාදකයින්: 4D Systems
විස්තර: LCD DISPLAY BEZEL BLACK
ගබඩාවේ ඇත: 8672 pcs
බාගත: GEN4-BEZEL-32B.pdf
RFQ
BEZ-204A-V1-W-KIT
BEZ-204A-V1-W-KIT
නිෂ්පාදකයින්: Matrix Orbital
විස්තර: LCD DISPLAY BEZEL BLACK
ගබඩාවේ ඇත: 4147 pcs
බාගත:
RFQ
6202030
6202030
නිෂ්පාදකයින්: PRD Plastics
විස්තර: LED DISPLAY LENS RED
ගබඩාවේ ඇත: 44265 pcs
බාගත: 6202030.pdf
RFQ
BEZ-202C-V1-W-OEM
BEZ-202C-V1-W-OEM
නිෂ්පාදකයින්: Matrix Orbital
විස්තර: LCD DISPLAY BEZEL BLK W/CLR LENS
ගබඩාවේ ඇත: 6314 pcs
බාගත:
RFQ
4DBEZEL-43W
4DBEZEL-43W
නිෂ්පාදකයින්: 4D Systems
විස්තර: LCD DISPLAY BEZEL WHITE
ගබඩාවේ ඇත: 10175 pcs
බාගත: 4DBEZEL-43W.pdf
RFQ
4DBEZEL-43B
4DBEZEL-43B
නිෂ්පාදකයින්: 4D Systems
විස්තර: LCD DISPLAY BEZEL BLACK
ගබඩාවේ ඇත: 8208 pcs
බාගත: 4DBEZEL-43B.pdf
RFQ
GEN4-BEZEL-28B
GEN4-BEZEL-28B
නිෂ්පාදකයින්: 4D Systems
විස්තර: LCD DISPLAY BEZEL BLACK
ගබඩාවේ ඇත: 8012 pcs
බාගත: GEN4-BEZEL-28B.pdf
RFQ
BEZ-202C-V1-W-KIT
BEZ-202C-V1-W-KIT
නිෂ්පාදකයින්: Matrix Orbital
විස්තර: LCD DISPLAY BEZEL BLACK
ගබඩාවේ ඇත: 5049 pcs
බාගත:
RFQ
EA 0FP129-6SW
EA 0FP129-6SW
නිෂ්පාදකයින්: Electronic Assembly GmbH
විස්තර: LCD DISPLAY BEZEL BLACK
ගබඩාවේ ඇත: 2117 pcs
බාගත: EA 0FP129-6SW.pdf
RFQ
EA 017-17UKE
EA 017-17UKE
නිෂ්පාදකයින්: Electronic Assembly GmbH
විස්තර: LCD DISPLAY BEZEL BLACK
ගබඩාවේ ඇත: 5015 pcs
බාගත: EA 017-17UKE.pdf
RFQ
6103010
6103010
නිෂ්පාදකයින්: PRD Plastics
විස්තර: LCD DISPLAY BEZEL BLACK 5PC
ගබඩාවේ ඇත: 31363 pcs
බාගත: 6103010.pdf
RFQ
COM2401
COM2401
නිෂ්පාදකයින්: Pimoroni
විස්තර: LCD DISPLAY LCD LIGHT VALVE
ගබඩාවේ ඇත: 12346 pcs
බාගත: COM2401.pdf
RFQ
EA 017-9UKE
EA 017-9UKE
නිෂ්පාදකයින්: Electronic Assembly GmbH
විස්තර: LCD DISPLAY BEZEL BLACK
ගබඩාවේ ඇත: 5389 pcs
බාගත: EA 017-9UKE.pdf
RFQ
3627
3627
නිෂ්පාදකයින්: Adafruit
විස්තර: LCD DISPLAY LCD LIGHT VALVE
ගබඩාවේ ඇත: 36093 pcs
බාගත: 3627.pdf
RFQ
EA 017-12UKE
EA 017-12UKE
නිෂ්පාදකයින්: Electronic Assembly GmbH
විස්තර: LCD DISPLAY BEZEL BLACK
ගබඩාවේ ඇත: 6025 pcs
බාගත: EA 017-12UKE.pdf
RFQ
4D-BEZEL-70W
4D-BEZEL-70W
නිෂ්පාදකයින්: 4D Systems
විස්තර: LCD DISPLAY BEZEL WHITE
ගබඩාවේ ඇත: 6402 pcs
බාගත: 4D-BEZEL-70W.pdf
RFQ
3330
3330
නිෂ්පාදකයින්: Adafruit
විස්තර: LCD LIGHT VALVE
ගබඩාවේ ඇත: 11995 pcs
බාගත: 3330.pdf
RFQ
6203050
6203050
නිෂ්පාදකයින්: PRD Plastics
විස්තර: LCD DISPLAY LENS CLEAR
ගබඩාවේ ඇත: 100634 pcs
බාගත: 6203050.pdf
RFQ
6303030
6303030
නිෂ්පාදකයින්: PRD Plastics
විස්තර: LCD DISPLAY BEZEL BLK W/CLR LENS
ගබඩාවේ ඇත: 45437 pcs
බාගත: 6303030.pdf
RFQ
6202050
6202050
නිෂ්පාදකයින්: PRD Plastics
විස්තර: LCD DISPLAY LENS CLEAR
ගබඩාවේ ඇත: 124949 pcs
බාගත: 6202050.pdf
RFQ
EA 0FP321-8SW
EA 0FP321-8SW
නිෂ්පාදකයින්: Electronic Assembly GmbH
විස්තර: LCD DISPLAY BEZEL BLACK
ගබඩාවේ ඇත: 1497 pcs
බාගත: EA 0FP321-8SW.pdf
RFQ
EA 017-6UKE
EA 017-6UKE
නිෂ්පාදකයින්: Electronic Assembly GmbH
විස්තර: LCD DISPLAY BEZEL BLK W/CLR LENS
ගබඩාවේ ඇත: 6312 pcs
බාගත: EA 017-6UKE.pdf
RFQ
6302060
6302060
නිෂ්පාදකයින්: PRD Plastics
විස්තර: LED DISPLAY BEZEL BLK W/GRN LENS
ගබඩාවේ ඇත: 24949 pcs
බාගත: 6302060.pdf
RFQ
6302050
6302050
නිෂ්පාදකයින්: PRD Plastics
විස්තර: LED DISPLAY BEZEL BLK W/RED LENS
ගබඩාවේ ඇත: 55734 pcs
බාගත: 6302050.pdf
RFQ
88 related products
12