ඔබගේ රට හෝ කලාපය තෝරන්න.

Close
පුරන්න ලියාපදිංචි වන්න විද්යුත් තැපෑල:Info@infinity-electronic.com
0 Item(s)

දෘෂ්ටි විද්යාව - පරාවර්තක

නිර්දේශිත නිෂ්පාදකයන්

N/A
විස්තර
  • PL15F PL15F N/A විස්තර:REFLECTOR 45X17MM
  • P250F P250F N/A විස්තර:REFLECTOR 47X47MM
  • PL20F PL20F N/A විස්තර:REFLECTOR 38X16MM
  • P250H P250H N/A විස්තර:HI TEMP REFLECTOR 47X47MM
LEDiL
- අධි බලැති සහ ආලෝක පහන් LED පහන් සඳහා LED ද්විතීයික ක්ෂේත්රයේ ද්විතීයික දෘෂ්ටි විශේෂඥ ක්ෂේත්රයේ එකම සැබෑ විශේෂඥයා වන්නේ 2002 වසරේ සිට නිරවද්යතාවයෙන් යුත් දෘෂ්ටි සහ පරාව...විස්තර
Khatod
- LED ආලෝකකරණ විසඳුම්වල ඉදිරිපස අඳුරක් වන Khatod, ඔබගේ අවසාන යෙදුම්වල කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කර ගැනීම සඳහා අපේ ගැඹුරු දෘෂ්ටි, තාක්ෂණික හා යාන්ත්රික දැනුම භාවිතා කිරීමට අවස්ථ...විස්තර
  • KCLP1859WI KCLP1859WI Khatod විස්තර:EASY REFLECTOR 110MM
  • KCLP1857CR KCLP1857CR Khatod විස්තර:EASY REFLECTOR 50MM
  • KESQ1937ST KESQ1937ST Khatod විස්තර:50MM MICKEY SELF-ADHESIVE REFLEC
  • KCLP1829CR KCLP1829CR Khatod විස්තර:EASY ASYMMETRIC REFLECTOR
526 related products
PL15F
PL15F
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: REFLECTOR 45X17MM
ගබඩාවේ ඇත: 4561 pcs
බාගත:
RFQ
F16012_ANGELETTE-M2-B
F16012_ANGELETTE-M2-B
නිෂ්පාදකයින්: LEDiL
විස්තර: REFLECTOR ROUND 1POS 110MM (D) 5
ගබඩාවේ ඇත: 10131 pcs
බාගත: F16012_ANGELETTE-M2-B.pdf
RFQ
P250F
P250F
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: REFLECTOR 47X47MM
ගබඩාවේ ඇත: 3027 pcs
බාගත:
RFQ
KCLP1859WI
KCLP1859WI
නිෂ්පාදකයින්: Khatod
විස්තර: EASY REFLECTOR 110MM
ගබඩාවේ ඇත: 12533 pcs
බාගත: KCLP1859WI.pdf
RFQ
KCLP1857CR
KCLP1857CR
නිෂ්පාදකයින්: Khatod
විස්තර: EASY REFLECTOR 50MM
ගබඩාවේ ඇත: 28013 pcs
බාගත: KCLP1857CR.pdf
RFQ
PL20F
PL20F
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: REFLECTOR 38X16MM
ගබඩාවේ ඇත: 5024 pcs
බාගත:
RFQ
F15560_MIRELLA-G2-W
F15560_MIRELLA-G2-W
නිෂ්පාදකයින්: LEDiL
විස්තර: REFLECTOR 49.9MM DIA 31/37/38DEG
ගබඩාවේ ඇත: 19959 pcs
බාගත: F15560_MIRELLA-G2-W.pdf
RFQ
CA10715_BOOM-S
CA10715_BOOM-S
නිෂ්පාදකයින්: LEDiL
විස්තර: REFLECTOR 22.20MM RND SPOT
ගබඩාවේ ඇත: 27944 pcs
බාගත: CA10715_BOOM-S.pdf
RFQ
C11979_LENA-S
C11979_LENA-S
නිෂ්පාදකයින්: LEDiL
විස්තර: REFLECTOR 111MM RND PC 80MM HT
ගබඩාවේ ඇත: 4767 pcs
බාගත: C11979_LENA-S.pdf
RFQ
CN12160_LENA-W-DL
CN12160_LENA-W-DL
නිෂ්පාදකයින්: LEDiL
විස්තර: REFLECTOR 111MM RN BRIDGLUX WIDE
ගබඩාවේ ඇත: 4051 pcs
බාගත: CN12160_LENA-W-DL.pdf
RFQ
CA10931_BOOM-W
CA10931_BOOM-W
නිෂ්පාදකයින්: LEDiL
විස්තර: REFLECTOR 22.20MM RND WIDE
ගබඩාවේ ඇත: 28469 pcs
බාගත: CA10931_BOOM-W.pdf
RFQ
CA10928_BOOM-M
CA10928_BOOM-M
නිෂ්පාදකයින්: LEDiL
විස්තර: LENS BOOM REFLECTOR MEDIUM MC-E
ගබඩාවේ ඇත: 24036 pcs
බාගත: CA10928_BOOM-M.pdf
RFQ
KESQ1937ST
KESQ1937ST
නිෂ්පාදකයින්: Khatod
විස්තර: 50MM MICKEY SELF-ADHESIVE REFLEC
ගබඩාවේ ඇත: 28776 pcs
බාගත: KESQ1937ST.pdf
RFQ
CA11181_BROOKE-S
CA11181_BROOKE-S
නිෂ්පාදකයින්: LEDiL
විස්තර: REFLECTOR 45MM RND SPOT
ගබඩාවේ ඇත: 13167 pcs
බාගත: CA11181_BROOKE-S.pdf
RFQ
CN12602_LENINA-W
CN12602_LENINA-W
නිෂ්පාදකයින්: LEDiL
විස්තර: REFLECTOR BRGLUX BXRA ES WIDE
ගබඩාවේ ඇත: 8744 pcs
බාගත: CN12602_LENINA-W.pdf
RFQ
KCLP1829CR
KCLP1829CR
නිෂ්පාදකයින්: Khatod
විස්තර: EASY ASYMMETRIC REFLECTOR
ගබඩාවේ ඇත: 14922 pcs
බාගත: KCLP1829CR.pdf
RFQ
C13085_MIRELLA-50-S-PF
C13085_MIRELLA-50-S-PF
නිෂ්පාදකයින්: LEDiL
විස්තර: REFLECTOR RND 1POS 49.9MM 24MM
ගබඩාවේ ඇත: 20565 pcs
බාගත: C13085_MIRELLA-50-S-PF.pdf
RFQ
KCLP1856ME
KCLP1856ME
නිෂ්පාදකයින්: Khatod
විස්තර: EASY REFLECTOR 50MM
ගබඩාවේ ඇත: 16157 pcs
බාගත: KCLP1856ME.pdf
RFQ
CN12646_LENINA-W
CN12646_LENINA-W
නිෂ්පාදකයින්: LEDiL
විස්තර: REFLECTOR 74MM RND WIDE
ගබඩාවේ ඇත: 7250 pcs
බාගත: CN12646_LENINA-W.pdf
RFQ
P250H
P250H
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: HI TEMP REFLECTOR 47X47MM
ගබඩාවේ ඇත: 1874 pcs
බාගත:
RFQ
PL10F
PL10F
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: REFLECTOR 18X18MM
ගබඩාවේ ඇත: 5084 pcs
බාගත:
RFQ
KCLP1856WI
KCLP1856WI
නිෂ්පාදකයින්: Khatod
විස්තර: EASY REFLECTOR 50MM
ගබඩාවේ ඇත: 15043 pcs
බාගත: KCLP1856WI.pdf
RFQ
C13087_MIRELLA-50-W-PF
C13087_MIRELLA-50-W-PF
නිෂ්පාදකයින්: LEDiL
විස්තර: REFLECTOR RND 1POS 49.9MM 24MM
ගබඩාවේ ඇත: 19385 pcs
බාගත: C13087_MIRELLA-50-W-PF.pdf
RFQ
P250
P250
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: REFLECTOR 47X47MM
ගබඩාවේ ඇත: 7018 pcs
බාගත:
RFQ
F16002_MIRELLA-G2-WW
F16002_MIRELLA-G2-WW
නිෂ්පාදකයින්: LEDiL
විස්තර: REFLECTOR ROUND 1POS 49,9MM
ගබඩාවේ ඇත: 20589 pcs
බාගත: F16002_MIRELLA-G2-WW.pdf
RFQ
KESQ1910CR
KESQ1910CR
නිෂ්පාදකයින්: Khatod
විස්තර: 35MM MICKEY SELF-ADHESIVE REFLEC
ගබඩාවේ ඇත: 24663 pcs
බාගත: KESQ1910CR.pdf
RFQ
KCLP1857WI
KCLP1857WI
නිෂ්පාදකයින්: Khatod
විස්තර: EASY REFLECTOR 50MM
ගබඩාවේ ඇත: 13529 pcs
බාගත: KCLP1857WI.pdf
RFQ
KCLP1859CR
KCLP1859CR
නිෂ්පාදකයින්: Khatod
විස්තර: EASY REFLECTOR 50MM
ගබඩාවේ ඇත: 20972 pcs
බාගත: KCLP1859CR.pdf
RFQ
CN12657_LENINA-M
CN12657_LENINA-M
නිෂ්පාදකයින්: LEDiL
විස්තර: REFLECTOR BRGLUX BXRA RS MED
ගබඩාවේ ඇත: 7087 pcs
බාගත: CN12657_LENINA-M.pdf
RFQ
KCLP1856CR
KCLP1856CR
නිෂ්පාදකයින්: Khatod
විස්තර: EASY REFLECTOR 50MM
ගබඩාවේ ඇත: 23251 pcs
බාගත: KCLP1856CR.pdf
RFQ
KESQ1935ST
KESQ1935ST
නිෂ්පාදකයින්: Khatod
විස්තර: 50MM MICKEY SELF-ADHESIVE REFLEC
ගබඩාවේ ඇත: 28769 pcs
බාගත: KESQ1935ST.pdf
RFQ
KCLP1799ST
KCLP1799ST
නිෂ්පාදකයින්: Khatod
විස්තර: EASY ASYMMETRIC REFLECTOR
ගබඩාවේ ඇත: 21401 pcs
බාගත: KCLP1799ST.pdf
RFQ
KESQ1909CR
KESQ1909CR
නිෂ්පාදකයින්: Khatod
විස්තර: 32MM MICKEY SELF-ADHESIVE REFLEC
ගබඩාවේ ඇත: 31856 pcs
බාගත: KESQ1909CR.pdf
RFQ
F15558_MIRELLA-G2-S
F15558_MIRELLA-G2-S
නිෂ්පාදකයින්: LEDiL
විස්තර: REFLECTOR 49.9MM DIA
ගබඩාවේ ඇත: 25874 pcs
බාගත: F15558_MIRELLA-G2-S.pdf
RFQ
KCLP1858CR
KCLP1858CR
නිෂ්පාදකයින්: Khatod
විස්තර: EASY REFLCETOR 72MM
ගබඩාවේ ඇත: 25482 pcs
බාගත: KCLP1858CR.pdf
RFQ
C12469_LISA2-R-PIN
C12469_LISA2-R-PIN
නිෂ්පාදකයින්: LEDiL
විස්තර: LED REFLECTOR
ගබඩාවේ ඇත: 34650 pcs
බාගත: C12469_LISA2-R-PIN.pdf
RFQ
KESQ1934CR
KESQ1934CR
නිෂ්පාදකයින්: Khatod
විස්තර: 50MM MICKEY SELF-ADHESIVE REFLEC
ගබඩාවේ ඇත: 31096 pcs
බාගත: KESQ1934CR.pdf
RFQ
C12358_TYRA3-W
C12358_TYRA3-W
නිෂ්පාදකයින්: LEDiL
විස්තර: REFLECTOR 40MM RND WIDE
ගබඩාවේ ඇත: 19347 pcs
බාගත: C12358_TYRA3-W.pdf
RFQ
F16011_ANGELETTE-M2-PLAIN
F16011_ANGELETTE-M2-PLAIN
නිෂ්පාදකයින්: LEDiL
විස්තර: REFLECTOR ROUND 1POS 110MM (D) 5
ගබඩාවේ ඇත: 9447 pcs
බාගත: F16011_ANGELETTE-M2-PLAIN.pdf
RFQ
KCLP1859ME
KCLP1859ME
නිෂ්පාදකයින්: Khatod
විස්තර: EASY REFLECTOR 110MM
ගබඩාවේ ඇත: 13201 pcs
බාගත: KCLP1859ME.pdf
RFQ
KESQ1912CR
KESQ1912CR
නිෂ්පාදකයින්: Khatod
විස්තර: 35MM MICKEY SELF-ADHESIVE REFLEC
ගබඩාවේ ඇත: 31174 pcs
බාගත: KESQ1912CR.pdf
RFQ
C11552_BARBARA-S
C11552_BARBARA-S
නිෂ්පාදකයින්: LEDiL
විස්තර: REFLECTOR 70MM RND WIDE
ගබඩාවේ ඇත: 11838 pcs
බාගත: C11552_BARBARA-S.pdf
RFQ
C11553_BARBARA-W
C11553_BARBARA-W
නිෂ්පාදකයින්: LEDiL
විස්තර: REFLECTOR 70MM RND SPOT
ගබඩාවේ ඇත: 12649 pcs
බාගත: C11553_BARBARA-W.pdf
RFQ
KESQ1939ST
KESQ1939ST
නිෂ්පාදකයින්: Khatod
විස්තර: 50MM MICKEY SELF-ADHESIVE REFLEC
ගබඩාවේ ඇත: 27880 pcs
බාගත: KESQ1939ST.pdf
RFQ
KCLP1830CR
KCLP1830CR
නිෂ්පාදකයින්: Khatod
විස්තර: REFLECTOR 85MM RND WIDE
ගබඩාවේ ඇත: 17904 pcs
බාගත: KCLP1830CR.pdf
RFQ
F16010_ANGELETTE-M2
F16010_ANGELETTE-M2
නිෂ්පාදකයින්: LEDiL
විස්තර: REFLECTOR ROUND 1POS 110MM (D) 5
ගබඩාවේ ඇත: 8039 pcs
බාගත: F16010_ANGELETTE-M2.pdf
RFQ
CA11182_BROOKE-M
CA11182_BROOKE-M
නිෂ්පාදකයින්: LEDiL
විස්තර: REFLECTOR 45MM RND MEDIUM
ගබඩාවේ ඇත: 12270 pcs
බාගත: CA11182_BROOKE-M.pdf
RFQ
CN12706_LENINA-S
CN12706_LENINA-S
නිෂ්පාදකයින්: LEDiL
විස්තර: REFLECTOR 74MM RND SPOT
ගබඩාවේ ඇත: 7582 pcs
බාගත:
RFQ
526 related products