ඔබගේ රට හෝ කලාපය තෝරන්න.

Close
පුරන්න ලියාපදිංචි වන්න විද්යුත් තැපෑල:Info@infinity-electronic.com
0 Item(s)

ස්පර්ශ තිරයන් Overlays

නිර්දේශිත නිෂ්පාදකයන්

3M
- 3M ඉලෙක්ට්රෝනික කර්මාන්ත සඳහා නව්ය විසඳුම් සපයයි. පුවරුවේ සිට පියාසර, වයර්-පුවරු, පසුපැන සහ ආදාන / ප්රතිදාන (I / O) යෙදුම් සඳහා අන්තර් සම්බන්ධතා විසඳුම් සපයන ප්රමුඛතම ස...විස්තර
 • 17-8421-226 17-8421-226 3M විස්තර:TOUCH SCREEN CAPACITIVE 17.54"
 • 17-8421-205 17-8421-205 3M විස්තර:TOUCH SCREEN CAPACITIVE 17.54"
 • 17-9311-226 17-9311-226 3M විස්තර:TOUCH SCREEN CAPACITIVE 22.37"
 • 17-8511-226 17-8511-226 3M විස්තර:TOUCH SCREEN CAPACITIVE 19.75"
NKK Switches
- NKK ස්විච් විසඳුම්වල ගුණාත්මකභාවය, ස්ථාවරත්වය හා විශ්වාසවන්තභාවය සඳහා වන ප්රමිතිය සකස් කිරීම සඳහා කර්මාන්තයේ වඩාත් පුළුල්ම විද්යුත් විද්යුත් යාන්ත්රික ස්විචයන් න...විස්තර
 • FTAS00-12.1AW-4 FTAS00-12.1AW-4 NKK Switches විස්තර:TOUCH SCREEN RESISTIVE 12.1"
 • FTAS00-65AS4 FTAS00-65AS4 NKK Switches විස්තර:TOUCH SCREEN RESISTIVE 6.5"
 • FTAS00-10.4AS-4A FTAS00-10.4AS-4A NKK Switches විස්තර:TOUCH SCREEN RESISTIVE 10.4"
 • FTAS00-10.6AW-4A FTAS00-10.6AW-4A NKK Switches විස්තර:TOUCH SCREEN RESISTIVE 10.6"
IRTOUCH Systems Co., Ltd.
- IRTOUCH Systems Co., Ltd. (IRTOUCH) යනු බීජිං හි මූලස්ථානය පිහිටි අධෝරක්ත ටච්ස්කී්රන් නිෂ්පාදනයේ ප්රමුඛයා වේ. IRTOUCH විසින් අධෝරක්ත ස්පර්ශ තාක්ෂන නවෝත්පාදනය සහ විශ්වසනීය, ඉහළ කාර්ය...විස්තර
 • K-17-U K-17-U IRTOUCH Systems Co., Ltd. විස්තර:TOUCH SCREEN INFRARED IR 17"
 • K-15-C K-15-C IRTOUCH Systems Co., Ltd. විස්තර:TOUCH SCREEN INFRARED IR 15.1"
 • E-12-C E-12-C IRTOUCH Systems Co., Ltd. විස්තර:TOUCH SCREEN INFRARED IR 21.1"
 • E-19-C E-19-C IRTOUCH Systems Co., Ltd. විස්තර:TOUCH SCREEN INFRARED IR 19.1"
388 related products
17-8421-226
17-8421-226
නිෂ්පාදකයින්: 3M
විස්තර: TOUCH SCREEN CAPACITIVE 17.54"
ගබඩාවේ ඇත: 684 pcs
බාගත: 17-8421-226.pdf
RFQ
FTAS00-12.1AW-4
FTAS00-12.1AW-4
නිෂ්පාදකයින්: NKK Switches
විස්තර: TOUCH SCREEN RESISTIVE 12.1"
ගබඩාවේ ඇත: 1441 pcs
බාගත: FTAS00-12.1AW-4.pdf
RFQ
17-8421-205
17-8421-205
නිෂ්පාදකයින්: 3M
විස්තර: TOUCH SCREEN CAPACITIVE 17.54"
ගබඩාවේ ඇත: 864 pcs
බාගත: 17-8421-205.pdf
RFQ
FTAS00-65AS4
FTAS00-65AS4
නිෂ්පාදකයින්: NKK Switches
විස්තර: TOUCH SCREEN RESISTIVE 6.5"
ගබඩාවේ ඇත: 1561 pcs
බාගත: FTAS00-65AS4.pdf
RFQ
K-17-U
K-17-U
නිෂ්පාදකයින්: IRTOUCH Systems Co., Ltd.
විස්තර: TOUCH SCREEN INFRARED IR 17"
ගබඩාවේ ඇත: 579 pcs
බාගත: K-17-U.pdf
RFQ
FTAS00-10.4AS-4A
FTAS00-10.4AS-4A
නිෂ්පාදකයින්: NKK Switches
විස්තර: TOUCH SCREEN RESISTIVE 10.4"
ගබඩාවේ ඇත: 1465 pcs
බාගත: FTAS00-10.4AS-4A.pdf
RFQ
17-9311-226
17-9311-226
නිෂ්පාදකයින්: 3M
විස්තර: TOUCH SCREEN CAPACITIVE 22.37"
ගබඩාවේ ඇත: 535 pcs
බාගත: 17-9311-226.pdf
RFQ
FTAS00-10.6AW-4A
FTAS00-10.6AW-4A
නිෂ්පාදකයින්: NKK Switches
විස්තර: TOUCH SCREEN RESISTIVE 10.6"
ගබඩාවේ ඇත: 1442 pcs
බාගත: FTAS00-10.6AW-4A.pdf
RFQ
FTAS00-19AN-4
FTAS00-19AN-4
නිෂ්පාදකයින්: NKK Switches
විස්තර: TOUCH SCREEN RESISTIVE 19"
ගබඩාවේ ඇත: 709 pcs
බාගත: FTAS00-19AN-4.pdf
RFQ
17-8511-226
17-8511-226
නිෂ්පාදකයින්: 3M
විස්තර: TOUCH SCREEN CAPACITIVE 19.75"
ගබඩාවේ ඇත: 466 pcs
බාගත: 17-8511-226.pdf
RFQ
FTAS00-150A5
FTAS00-150A5
නිෂ්පාදකයින්: NKK Switches
විස්තර: TOUCH SCREEN RESISTIVE 15"
ගබඩාවේ ඇත: 845 pcs
බාගත: FTAS00-150A5.pdf
RFQ
17-8441-205
17-8441-205
නිෂ්පාදකයින්: 3M
විස්තර: TOUCH SCREEN CAPACITIVE 20.65"
ගබඩාවේ ඇත: 717 pcs
බාගත: 17-8441-205.pdf
RFQ
FTAS00-121AS4
FTAS00-121AS4
නිෂ්පාදකයින්: NKK Switches
විස්තර: TOUCH SCREEN RESISTIVE 12.1"
ගබඩාවේ ඇත: 1113 pcs
බාගත: FTAS00-121AS4.pdf
RFQ
FTAS00-10.6AW-4
FTAS00-10.6AW-4
නිෂ්පාදකයින්: NKK Switches
විස්තර: TOUCH SCREEN RESISTIVE 10.6"
ගබඩාවේ ඇත: 1399 pcs
බාගත: FTAS00-10.6AW-4.pdf
RFQ
17-8931-226
17-8931-226
නිෂ්පාදකයින්: 3M
විස්තර: TOUCH SCREEN CAPACITIVE 26.28"
ගබඩාවේ ඇත: 251 pcs
බාගත: 17-8931-226.pdf
RFQ
17-9241-226
17-9241-226
නිෂ්පාදකයින්: 3M
විස්තර: TOUCH SCREEN CAPACITIVE 17.8"
ගබඩාවේ ඇත: 611 pcs
බාගත: 17-9241-226.pdf
RFQ
17-8091-203
17-8091-203
නිෂ්පාදකයින්: 3M
විස්තර: TOUCH SCREEN CAPACITIVE 6.71"
ගබඩාවේ ඇත: 1379 pcs
බාගත: 17-8091-203.pdf
RFQ
TP01150A-4KB
TP01150A-4KB
නිෂ්පාදකයින්: NKK Switches
විස්තර: TOUCH SCREEN RESISTIVE 15"
ගබඩාවේ ඇත: 688 pcs
බාගත: TP01150A-4KB.pdf
RFQ
FTAS00-12.1AN-4
FTAS00-12.1AN-4
නිෂ්පාදකයින්: NKK Switches
විස්තර: TOUCH SCREEN RESISTIVE 12.1"
ගබඩාවේ ඇත: 1434 pcs
බාගත: FTAS00-12.1AN-4.pdf
RFQ
FTAS00-104AS4
FTAS00-104AS4
නිෂ්පාදකයින්: NKK Switches
විස්තර: TOUCH SCREEN RESISTIVE 10.4"
ගබඩාවේ ඇත: 1068 pcs
බාගත: FTAS00-104AS4.pdf
RFQ
FIT0478
FIT0478
නිෂ්පාදකයින්: DFRobot
විස්තර: TOUCH SCREEN CAPACITIVE 7"
ගබඩාවේ ඇත: 5208 pcs
බාගත: FIT0478.pdf
RFQ
K-15-C
K-15-C
නිෂ්පාදකයින්: IRTOUCH Systems Co., Ltd.
විස්තර: TOUCH SCREEN INFRARED IR 15.1"
ගබඩාවේ ඇත: 527 pcs
බාගත: K-15-C.pdf
RFQ
FTAS00-6.5AS-4A
FTAS00-6.5AS-4A
නිෂ්පාදකයින්: NKK Switches
විස්තර: TOUCH SCREEN RESISTIVE 6.5"
ගබඩාවේ ඇත: 1848 pcs
බාගත: FTAS00-6.5AS-4A.pdf
RFQ
TP01156W-4KB
TP01156W-4KB
නිෂ්පාදකයින්: NKK Switches
විස්තර: TOUCH SCREEN RESISTIVE 15.6"
ගබඩාවේ ඇත: 755 pcs
බාගත: TP01156W-4KB.pdf
RFQ
FTAS00-12.1AW-4A
FTAS00-12.1AW-4A
නිෂ්පාදකයින්: NKK Switches
විස්තර: TOUCH SCREEN RESISTIVE 12.1"
ගබඩාවේ ඇත: 1289 pcs
බාගත: FTAS00-12.1AW-4A.pdf
RFQ
FTAS00-15.6AW-4
FTAS00-15.6AW-4
නිෂ්පාදකයින්: NKK Switches
විස්තර: TOUCH SCREEN RESISTIVE 15.6"
ගබඩාවේ ඇත: 1115 pcs
බාගත: FTAS00-15.6AW-4.pdf
RFQ
E-12-C
E-12-C
නිෂ්පාදකයින්: IRTOUCH Systems Co., Ltd.
විස්තර: TOUCH SCREEN INFRARED IR 21.1"
ගබඩාවේ ඇත: 604 pcs
බාගත: E-12-C.pdf
RFQ
E-19-C
E-19-C
නිෂ්පාදකයින්: IRTOUCH Systems Co., Ltd.
විස්තර: TOUCH SCREEN INFRARED IR 19.1"
ගබඩාවේ ඇත: 530 pcs
බාගත: E-19-C.pdf
RFQ
K-19-C
K-19-C
නිෂ්පාදකයින්: IRTOUCH Systems Co., Ltd.
විස්තර: TOUCH SCREEN INFRARED IR 19"
ගබඩාවේ ඇත: 498 pcs
බාගත: K-19-C.pdf
RFQ
TP01121A-4KB
TP01121A-4KB
නිෂ්පාදකයින්: NKK Switches
විස්තර: TOUCH SCREEN RESISTIVE 12.1"
ගබඩාවේ ඇත: 750 pcs
බාගත: TP01121A-4KB.pdf
RFQ
17-8511-205
17-8511-205
නිෂ්පාදකයින්: 3M
විස්තර: TOUCH SCREEN CAPACITIVE 19.75"
ගබඩාවේ ඇත: 607 pcs
බාගත: 17-8511-205.pdf
RFQ
TP01121W-4KB
TP01121W-4KB
නිෂ්පාදකයින්: NKK Switches
විස්තර: TOUCH SCREEN RESISTIVE 12.1"
ගබඩාවේ ඇත: 809 pcs
බාගත: TP01121W-4KB.pdf
RFQ
FTAS00-104A5
FTAS00-104A5
නිෂ්පාදකයින්: NKK Switches
විස්තර: TOUCH SCREEN RESISTIVE 10.4"
ගබඩාවේ ඇත: 1234 pcs
බාගත: FTAS00-104A5.pdf
RFQ
FTAS00-12.1AN-4A
FTAS00-12.1AN-4A
නිෂ්පාදකයින්: NKK Switches
විස්තර: TOUCH SCREEN RESISTIVE 12.1"
ගබඩාවේ ඇත: 1135 pcs
බාගත: FTAS00-12.1AN-4A.pdf
RFQ
FTAS00-5.7AS-4A
FTAS00-5.7AS-4A
නිෂ්පාදකයින්: NKK Switches
විස්තර: TOUCH SCREEN RESISTIVE 5.7"
ගබඩාවේ ඇත: 2648 pcs
බාගත: FTAS00-5.7AS-4A.pdf
RFQ
17-8031-205
17-8031-205
නිෂ්පාදකයින්: 3M
විස්තර: TOUCH SCREEN CAPACITIVE 15.68"
ගබඩාවේ ඇත: 950 pcs
බාගත: 17-8031-205.pdf
RFQ
FTAS00-8.4AS-4A
FTAS00-8.4AS-4A
නිෂ්පාදකයින්: NKK Switches
විස්තර: TOUCH SCREEN RESISTIVE 8.4"
ගබඩාවේ ඇත: 1597 pcs
බාගත: FTAS00-8.4AS-4A.pdf
RFQ
K-12-C
K-12-C
නිෂ්පාදකයින්: IRTOUCH Systems Co., Ltd.
විස්තර: TOUCH SCREEN INFRARED IR 12.1"
ගබඩාවේ ඇත: 687 pcs
බාගත: K-12-C.pdf
RFQ
98000331144
98000331144
නිෂ්පාදකයින්: 3M
විස්තර: TOUCH SCREEN CAPACITIVE 19.71"
ගබඩාවේ ඇත: 603 pcs
බාගත: 98000331144.pdf
RFQ
FTAS00-15AN-4
FTAS00-15AN-4
නිෂ්පාදකයින්: NKK Switches
විස්තර: TOUCH SCREEN RESISTIVE 15"
ගබඩාවේ ඇත: 1254 pcs
බාගත: FTAS00-15AN-4.pdf
RFQ
TS-TFT3.5Z
TS-TFT3.5Z
නිෂ්පාදකයින්: Newhaven Display, Intl.
විස්තර: TOUCH SCREEN RESISTIVE 3.5"
ගබඩාවේ ඇත: 10689 pcs
බාගත: TS-TFT3.5Z.pdf
RFQ
TP01104A-4KB
TP01104A-4KB
නිෂ්පාදකයින්: NKK Switches
විස්තර: TOUCH SCREEN RESISTIVE 10.4"
ගබඩාවේ ඇත: 1096 pcs
බාගත: TP01104A-4KB.pdf
RFQ
TP01106W-4KB
TP01106W-4KB
නිෂ්පාදකයින්: NKK Switches
විස්තර: TOUCH SCREEN RESISTIVE 10.6"
ගබඩාවේ ඇත: 814 pcs
බාගත: TP01106W-4KB.pdf
RFQ
TP01190A-4KB
TP01190A-4KB
නිෂ්පාදකයින්: NKK Switches
විස්තර: TOUCH SCREEN RESISTIVE 19"
ගබඩාවේ ඇත: 498 pcs
බාගත: TP01190A-4KB.pdf
RFQ
FTAS00-150A4
FTAS00-150A4
නිෂ්පාදකයින්: NKK Switches
විස්තර: TOUCH SCREEN RESISTIVE 15"
ගබඩාවේ ඇත: 928 pcs
බාගත: FTAS00-150A4.pdf
RFQ
17-9251-226
17-9251-226
නිෂ්පාදකයින්: 3M
විස්තර: TOUCH SCREEN CAPACITIVE 19.34"
ගබඩාවේ ඇත: 544 pcs
බාගත: 17-9251-226.pdf
RFQ
333
333
නිෂ්පාදකයින්: Adafruit
විස්තර: TOUCH SCREEN RESISTIVE 3.2"
ගබඩාවේ ඇත: 13713 pcs
බාගත: 333.pdf
RFQ
FTAS00-104AV4
FTAS00-104AV4
නිෂ්පාදකයින්: NKK Switches
විස්තර: TOUCH SCREEN RESISTIVE 10.4"
ගබඩාවේ ඇත: 1196 pcs
බාගත: FTAS00-104AV4.pdf
RFQ
388 related products