ඔබගේ රට හෝ කලාපය තෝරන්න.

Close
පුරන්න ලියාපදිංචි වන්න විද්යුත් තැපෑල:Info@infinity-electronic.com
0 Item(s)

කේබල් පෝල් ස්විච්

නිර්දේශිත නිෂ්පාදකයන්

Omron Automation & Safety
- ඔම්රොන් ඉලෙක්ට්රොනික්ස් LLC යනු එක්සත් ජනපදයේ පාදක කරගත් 80 වසරක සාර්ථකත්වය සහිත කර්මාන්ත ස්වයංකරණ නිෂ්පාදනවල ලොව ප්රමුඛතම සමාගමක් වන ඔම්රොන් කෝපරේෂන්හි ඔටෝමේෂන් ...විස්තර
 • ER1022-042NELL ER1022-042NELL Omron Automation & Safety විස්තර:SWITCH LIMIT 4NC 2NO 6A 120V
 • ER6022-021M ER6022-021M Omron Automation & Safety විස්තර:ER6022-021M, 2N/C+1N/O, M20
 • ER6022-021N ER6022-021N Omron Automation & Safety විස්තර:SWITCH LIMIT 2NC 1NO 6A 120V
 • ER6022-021NEL ER6022-021NEL Omron Automation & Safety විස්තර:SWITCH LIMIT 2NC 1NO 6A 120V
Honeywell Sensing and Productivity Solutions
- නව්යකරණයට ලක්වූ නව සොයාගැනීම් සඳහා Honeywell Sensing සහ ඵලදායිතා විසඳුම් (කලින් Honeywell සංවේදනය සහ පාලනය) ඇත. ක්ෂණික ක්රියාකාරිත්වයකින් යුක්ත 50,000 කට අධික නිෂ්පාදන, සීමාව, ටොග...විස්තර
 • 2CPSC1A1 2CPSC1A1 Honeywell Sensing and Productivity Solutions විස්තර:SWITCH SNAP ACT 4PST 50MA 250V
 • 2CPSA1A1 2CPSA1A1 Honeywell Sensing and Productivity Solutions විස්තර:SWITCH SNAP ACT 4PST 50MA 250V
 • 1CPSC1 1CPSC1 Honeywell Sensing and Productivity Solutions විස්තර:SWITCH SNAP ACTION DPST 10A 600V
 • 1CPSA2 1CPSA2 Honeywell Sensing and Productivity Solutions විස්තර:SWITCH SNAP ACTION 4PST 10A 600V
N/A
විස්තර
 • I110-RP223 I110-RP223 N/A විස්තර:SW SAFETY ROPE PULL 2NC/2NO
 • I150-RP313 I150-RP313 N/A විස්තර:SW SAFETY ROPE PULL 3NC/1NO
 • I150-RP223 I150-RP223 N/A විස්තර:SW SAFETY ROPE PULL 2NC/2NO
 • I110-RP313 I110-RP313 N/A විස්තර:SW SAFETY ROPE PULL 3NC/1NO
212 related products
ER1022-042NELL
ER1022-042NELL
නිෂ්පාදකයින්: Omron Automation & Safety
විස්තර: SWITCH LIMIT 4NC 2NO 6A 120V
ගබඩාවේ ඇත: 251 pcs
බාගත: ER1022-042NELL.pdf
RFQ
ER6022-021M
ER6022-021M
නිෂ්පාදකයින්: Omron Automation & Safety
විස්තර: ER6022-021M, 2N/C+1N/O, M20
ගබඩාවේ ඇත: 452 pcs
බාගත: ER6022-021M.pdf
RFQ
2CPSC1A1
2CPSC1A1
නිෂ්පාදකයින්: Honeywell Sensing and Productivity Solutions
විස්තර: SWITCH SNAP ACT 4PST 50MA 250V
ගබඩාවේ ඇත: 193 pcs
බාගත: 2CPSC1A1.pdf
RFQ
ER6022-021N
ER6022-021N
නිෂ්පාදකයින්: Omron Automation & Safety
විස්තර: SWITCH LIMIT 2NC 1NO 6A 120V
ගබඩාවේ ඇත: 357 pcs
බාගත: ER6022-021N.pdf
RFQ
ER6022-021NEL
ER6022-021NEL
නිෂ්පාදකයින්: Omron Automation & Safety
විස්තර: SWITCH LIMIT 2NC 1NO 6A 120V
ගබඩාවේ ඇත: 241 pcs
බාගත: ER6022-021NEL.pdf
RFQ
I110-RP223
I110-RP223
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: SW SAFETY ROPE PULL 2NC/2NO
ගබඩාවේ ඇත: 390 pcs
බාගත:
RFQ
2CPSA1A1
2CPSA1A1
නිෂ්පාදකයින්: Honeywell Sensing and Productivity Solutions
විස්තර: SWITCH SNAP ACT 4PST 50MA 250V
ගබඩාවේ ඇත: 214 pcs
බාගත: 2CPSA1A1.pdf
RFQ
ER5018-021N
ER5018-021N
නිෂ්පාදකයින්: Omron Automation & Safety
විස්තර: SWITCH LIMIT 2NC 1NO 6A 120V
ගබඩාවේ ඇත: 410 pcs
බාගත: ER5018-021N.pdf
RFQ
I150-RP313
I150-RP313
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: SW SAFETY ROPE PULL 3NC/1NO
ගබඩාවේ ඇත: 306 pcs
බාගත:
RFQ
ER1022-042MELR
ER1022-042MELR
නිෂ්පාදකයින්: Omron Automation & Safety
විස්තර: ER1022-042MELR, 4N/C+2N/O, M20
ගබඩාවේ ඇත: 280 pcs
බාගත: ER1022-042MELR.pdf
RFQ
ER1032-042NEL
ER1032-042NEL
නිෂ්පාදකයින්: Omron Automation & Safety
විස්තර: SWITCH LIMIT 4NC 2NO 6A 120V
ගබඩාවේ ඇත: 167 pcs
බාගත: ER1032-042NEL.pdf
RFQ
ER1022-042NELR
ER1022-042NELR
නිෂ්පාදකයින්: Omron Automation & Safety
විස්තර: SWITCH LIMIT 4NC 2NO 6A 120V
ගබඩාවේ ඇත: 254 pcs
බාගත: ER1022-042NELR.pdf
RFQ
1CPSC1
1CPSC1
නිෂ්පාදකයින්: Honeywell Sensing and Productivity Solutions
විස්තර: SWITCH SNAP ACTION DPST 10A 600V
ගබඩාවේ ඇත: 405 pcs
බාගත: 1CPSC1.pdf
RFQ
1CPSA2
1CPSA2
නිෂ්පාදකයින්: Honeywell Sensing and Productivity Solutions
විස්තර: SWITCH SNAP ACTION 4PST 10A 600V
ගබඩාවේ ඇත: 354 pcs
බාගත: 1CPSA2.pdf
RFQ
I150-RP223
I150-RP223
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: SW SAFETY ROPE PULL 2NC/2NO
ගබඩාවේ ඇත: 319 pcs
බාගත:
RFQ
ER6022-022NEL
ER6022-022NEL
නිෂ්පාදකයින්: Omron Automation & Safety
විස්තර: SWITCH LIMIT 2NC 2NO 6A 120V
ගබඩාවේ ඇත: 310 pcs
බාගත: ER6022-022NEL.pdf
RFQ
WLS1A11AQ-4P01
WLS1A11AQ-4P01
නිෂ්පාදකයින්: Honeywell Sensing and Productivity Solutions
විස්තර: SWITCH SNAP ACTION SPDT
ගබඩාවේ ඇත: 170 pcs
බාගත: WLS1A11AQ-4P01.pdf
RFQ
ER6022-021NE
ER6022-021NE
නිෂ්පාදකයින්: Omron Automation & Safety
විස්තර: SWITCH LIMIT 2NC 1NO 6A 120V
ගබඩාවේ ඇත: 312 pcs
බාගත: ER6022-021NE.pdf
RFQ
1CPSA1A
1CPSA1A
නිෂ්පාදකයින්: Honeywell Sensing and Productivity Solutions
විස්තර: SWITCH SNAP ACTION DPST 10A 600V
ගබඩාවේ ඇත: 350 pcs
බාගත: 1CPSA1A.pdf
RFQ
ER5018-021NE
ER5018-021NE
නිෂ්පාදකයින්: Omron Automation & Safety
විස්තර: SWITCH LIMIT 2NC 1NO 6A 120V
ගබඩාවේ ඇත: 501 pcs
බාගත: ER5018-021NE.pdf
RFQ
I110-RP313
I110-RP313
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: SW SAFETY ROPE PULL 3NC/1NO
ගබඩාවේ ඇත: 436 pcs
බාගත:
RFQ
2CPSA1A1A
2CPSA1A1A
නිෂ්පාදකයින්: Honeywell Sensing and Productivity Solutions
විස්තර: SWITCH SNAP ACT 4PST 50MA 250V
ගබඩාවේ ඇත: 154 pcs
බාගත: 2CPSA1A1A.pdf
RFQ
2CPSA1A1B
2CPSA1A1B
නිෂ්පාදකයින්: Honeywell Sensing and Productivity Solutions
විස්තර: SWITCH SNAP ACT 4PST 50MA 250V
ගබඩාවේ ඇත: 162 pcs
බාගත: 2CPSA1A1B.pdf
RFQ
1CPSA2B
1CPSA2B
නිෂ්පාදකයින්: Honeywell Sensing and Productivity Solutions
විස්තර: SWITCH SNAP ACTION 4PST 10A 600V
ගබඩාවේ ඇත: 273 pcs
බාගත: 1CPSA2B.pdf
RFQ
2CPSA2A1B
2CPSA2A1B
නිෂ්පාදකයින්: Honeywell Sensing and Productivity Solutions
විස්තර: SWITCH SNAP ACT 4PST 50MA 250V
ගබඩාවේ ඇත: 140 pcs
බාගත: 2CPSA2A1B.pdf
RFQ
CLSB4B
CLSB4B
නිෂ්පාදකයින්: Honeywell Sensing and Productivity Solutions
විස්තර: SWITCH SNAP ACTION DPST
ගබඩාවේ ඇත: 372 pcs
බාගත:
RFQ
CLSB4B-1
CLSB4B-1
නිෂ්පාදකයින්: Honeywell Sensing and Productivity Solutions
විස්තර: SWITCH SNAP ACTION DPST
ගබඩාවේ ඇත: 417 pcs
බාගත:
RFQ
1CPSA1
1CPSA1
නිෂ්පාදකයින්: Honeywell Sensing and Productivity Solutions
විස්තර: SWITCH SNAP ACTION DPST 10A 600V
ගබඩාවේ ඇත: 302 pcs
බාගත: 1CPSA1.pdf
RFQ
ER5018-030NE
ER5018-030NE
නිෂ්පාදකයින්: Omron Automation & Safety
විස්තර: ER5018-030NE, 3N/C, 1/2" NPT, E
ගබඩාවේ ඇත: 430 pcs
බාගත: ER5018-030NE.pdf
RFQ
1CPSA2A
1CPSA2A
නිෂ්පාදකයින්: Honeywell Sensing and Productivity Solutions
විස්තර: SWITCH SNAP ACTION 4PST 10A 600V
ගබඩාවේ ඇත: 281 pcs
බාගත: 1CPSA2A.pdf
RFQ
1CPSA1B
1CPSA1B
නිෂ්පාදකයින්: Honeywell Sensing and Productivity Solutions
විස්තර: SWITCH SNAP ACTION DPST 10A 600V
ගබඩාවේ ඇත: 291 pcs
බාගත: 1CPSA1B.pdf
RFQ
CLSXB4T
CLSXB4T
නිෂ්පාදකයින්: Honeywell Sensing and Productivity Solutions
විස්තර: SWITCH SNAP ACTION DPST 10A 600V
ගබඩාවේ ඇත: 238 pcs
බාගත:
RFQ
WLS1A00AQ-4P01
WLS1A00AQ-4P01
නිෂ්පාදකයින්: Honeywell Sensing and Productivity Solutions
විස්තර: SWITCH SNAP ACTION SPDT
ගබඩාවේ ඇත: 178 pcs
බාගත: WLS1A00AQ-4P01.pdf
RFQ
1CPSA3
1CPSA3
නිෂ්පාදකයින්: Honeywell Sensing and Productivity Solutions
විස්තර: SWITCH SNAP ACTION 4PST 10A 600V
ගබඩාවේ ඇත: 298 pcs
බාගත: 1CPSA3.pdf
RFQ
601.2831.023
601.2831.023
නිෂ්පාදකයින්: Altech Corporation
විස්තර: SWITCH CABLE PULL 1 NO/1 NC 10A
ගබඩාවේ ඇත: 391 pcs
බාගත: 601.2831.023.pdf
RFQ
CLSB7A-1
CLSB7A-1
නිෂ්පාදකයින්: Honeywell Sensing and Productivity Solutions
විස්තර: CABLE PULL LIMIT SW BLUE BODY
ගබඩාවේ ඇත: 297 pcs
බාගත:
RFQ
ER1032-042NLAC
ER1032-042NLAC
නිෂ්පාදකයින්: Omron Automation & Safety
විස්තර: ER1032-042NLAC, 4N/C+2N/O, 1/2 I
ගබඩාවේ ඇත: 168 pcs
බාගත: ER1032-042NLAC.pdf
RFQ
ER1022-042MELRAC
ER1022-042MELRAC
නිෂ්පාදකයින්: Omron Automation & Safety
විස්තර: ER1022-042MELRAC, 4N/C+2N/O, M20
ගබඩාවේ ඇත: 272 pcs
බාගත: ER1022-042MELRAC.pdf
RFQ
2CPSA2A1A
2CPSA2A1A
නිෂ්පාදකයින්: Honeywell Sensing and Productivity Solutions
විස්තර: SWITCH SNAP ACT 4PST 50MA 250V
ගබඩාවේ ඇත: 174 pcs
බාගත: 2CPSA2A1A.pdf
RFQ
I150-RP224
I150-RP224
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: SWITCH ROPE PULL ESTOP
ගබඩාවේ ඇත: 339 pcs
බාගත:
RFQ
CLSXB4T-1
CLSXB4T-1
නිෂ්පාදකයින්: Honeywell Sensing and Productivity Solutions
විස්තර: SWITCH LIMIT CABLE PULL SAFETY
ගබඩාවේ ඇත: 179 pcs
බාගත:
RFQ
2CPSC1A3A
2CPSC1A3A
නිෂ්පාදකයින්: Honeywell Sensing and Productivity Solutions
විස්තර: SWITCH SNAP ACT 4PST 50MA 250V
ගබඩාවේ ඇත: 163 pcs
බාගත: 2CPSC1A3A.pdf
RFQ
1CPSC2A
1CPSC2A
නිෂ්පාදකයින්: Honeywell Sensing and Productivity Solutions
විස්තර: SWITCH SNAP ACTION 4PST 10A 600V
ගබඩාවේ ඇත: 302 pcs
බාගත: 1CPSC2A.pdf
RFQ
1CPSA1B-N
1CPSA1B-N
නිෂ්පාදකයින්: Honeywell Sensing and Productivity Solutions
විස්තර: SWITCH SNAP ACTION DPST 10A 600V
ගබඩාවේ ඇත: 287 pcs
බාගත: 1CPSA1B-N.pdf
RFQ
1CPSC1A
1CPSC1A
නිෂ්පාදකයින්: Honeywell Sensing and Productivity Solutions
විස්තර: SWITCH SNAP ACTION DPST 10A 600V
ගබඩාවේ ඇත: 280 pcs
බාගත: 1CPSC1A.pdf
RFQ
ER6022-031MESS
ER6022-031MESS
නිෂ්පාදකයින්: Omron Automation & Safety
විස්තර: ER6022-031MESS, 3N/C+1N/O, M20
ගබඩාවේ ඇත: 166 pcs
බාගත: ER6022-031MESS.pdf
RFQ
1CPSA2B-N
1CPSA2B-N
නිෂ්පාදකයින්: Honeywell Sensing and Productivity Solutions
විස්තර: SWITCH SNAP ACTION 4PST 10A 600V
ගබඩාවේ ඇත: 322 pcs
බාගත: 1CPSA2B-N.pdf
RFQ
ER6022-022NE
ER6022-022NE
නිෂ්පාදකයින්: Omron Automation & Safety
විස්තර: ER6022-022NE, 2 N/C+2 N/O, 1/2"
ගබඩාවේ ඇත: 325 pcs
බාගත: ER6022-022NE.pdf
RFQ
212 related products