ඔබගේ රට හෝ කලාපය තෝරන්න.

Close
පුරන්න ලියාපදිංචි වන්න විද්යුත් තැපෑල:Info@infinity-electronic.com
0 Item(s)
Altera (Intel® Programmable Solutions Group)
Altera (Intel® Programmable Solutions Group)
- Intel® වැඩසටහන්ගත කළ හැකි විසඳුම් (කලින් Altera®) මගින් ඉලෙක්ට්රොනික පද්ධති සැලසුම්කරුවන්ට ඉක්මනින් සහ පිරිවැය ඵලදායී අයුරින් නව්යකරණය, වෙනස් කිරීම සහ ඔවුන්ගේ වෙළඳපොළ තුළ දිනා ගැනීමට හැකියාව ලබා දේ. Intel විසින් FPGAs, SoCs, CPLDs සහ බලශක්ති විසඳුම් වැනි අතිරේක තාක්ෂණයන්, ලොව පුරා සිටින ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා ඉහළ වටිනාකමක් ඇති විසඳුම් සැපයීමට Intel සපයයි.

ඉල්ලීම් ඉල්ලුම් පත්රය >

නිෂ්පාදන වර්ගය

ආශ්රිත නිෂ්පාදන

EP4CGX150DF31C7N
EP4CGX150DF31C7N
නිෂ්පාදකයින්: Altera (Intel® Programmable Solutions Group)
විස්තර: IC FPGA 475 I/O 896FBGA
ගබඩාවේ ඇත: 174 pcs
බාගත: EP4CGX150DF31C7N.pdf
RFQ
5M40ZE64C4N
5M40ZE64C4N
නිෂ්පාදකයින්: Altera (Intel® Programmable Solutions Group)
විස්තර: IC CPLD 32MC 7.5NS 64EQFP
ගබඩාවේ ඇත: 87250 pcs
බාගත: 5M40ZE64C4N.pdf
RFQ
5CEBA2F17C6N
5CEBA2F17C6N
නිෂ්පාදකයින්: Altera (Intel® Programmable Solutions Group)
විස්තර: IC FPGA 128 I/O 256FBGA
ගබඩාවේ ඇත: 1632 pcs
බාගත: 5CEBA2F17C6N.pdf
RFQ
EP1K100FC484-1
EP1K100FC484-1
නිෂ්පාදකයින්: Altera (Intel® Programmable Solutions Group)
විස්තර: IC FPGA 333 I/O 484FBGA
ගබඩාවේ ඇත: 606 pcs
බාගත: EP1K100FC484-1.pdf
RFQ
5M1270ZF324C4N
5M1270ZF324C4N
නිෂ්පාදකයින්: Altera (Intel® Programmable Solutions Group)
විස්තර: IC CPLD 980MC 6.2NS 324FBGA
ගබඩාවේ ඇත: 5154 pcs
බාගත: 5M1270ZF324C4N.pdf
RFQ
EPM240T100C4N
EPM240T100C4N
නිෂ්පාදකයින්: Altera (Intel® Programmable Solutions Group)
විස්තර: IC CPLD 192MC 4.7NS 100TQFP
ගබඩාවේ ඇත: 9524 pcs
බාගත: EPM240T100C4N.pdf
RFQ
10M16SAE144C8G
10M16SAE144C8G
නිෂ්පාදකයින්: Altera (Intel® Programmable Solutions Group)
විස්තර: IC FPGA 101 I/O 144EQFP
ගබඩාවේ ඇත: 2067 pcs
බාගත: 10M16SAE144C8G.pdf
RFQ
5M570ZT144I5N
5M570ZT144I5N
නිෂ්පාදකයින්: Altera (Intel® Programmable Solutions Group)
විස්තර: IC CPLD 440MC 9NS 144TQFP
ගබඩාවේ ඇත: 6382 pcs
බාගත: 5M570ZT144I5N.pdf
RFQ
10M08DAU324C8G
10M08DAU324C8G
නිෂ්පාදකයින්: Altera (Intel® Programmable Solutions Group)
විස්තර: IC FPGA 246 I/O 324UBGA
ගබඩාවේ ඇත: 3932 pcs
බාගත: 10M08DAU324C8G.pdf
RFQ
EK-10M08E144
EK-10M08E144
නිෂ්පාදකයින්: Altera (Intel® Programmable Solutions Group)
විස්තර: KIT EVALUATION MAX 10 FPGA
ගබඩාවේ ඇත: 1751 pcs
බාගත: EK-10M08E144.pdf
RFQ
EPM570T100C4N
EPM570T100C4N
නිෂ්පාදකයින්: Altera (Intel® Programmable Solutions Group)
විස්තර: IC CPLD 440MC 5.4NS 100TQFP
ගබඩාවේ ඇත: 4243 pcs
බාගත: EPM570T100C4N.pdf
RFQ
5CSXFC2C6U23C6N
5CSXFC2C6U23C6N
නිෂ්පාදකයින්: Altera (Intel® Programmable Solutions Group)
විස්තර: IC FPGA 224 I/O 672UBGA
ගබඩාවේ ඇත: 663 pcs
බාගත: 5CSXFC2C6U23C6N.pdf
RFQ
EVI-EM2COMIF
EVI-EM2COMIF
නිෂ්පාදකයින්: Altera (Intel® Programmable Solutions Group)
විස්තර: USB COMMUNICATIONS I/F DONGLE FO
ගබඩාවේ ඇත: 886 pcs
බාගත:
RFQ
EN6382QI
EN6382QI
නිෂ්පාදකයින්: Altera (Intel® Programmable Solutions Group)
විස්තර: DC DC CONVERTER 0.6-5.9V
ගබඩාවේ ඇත: 9129 pcs
බාගත: EN6382QI.pdf
RFQ
EP1K100FI484-2
EP1K100FI484-2
නිෂ්පාදකයින්: Altera (Intel® Programmable Solutions Group)
විස්තර: IC FPGA 333 I/O 484FBGA
ගබඩාවේ ඇත: 638 pcs
බාගත: EP1K100FI484-2.pdf
RFQ
DK-START-3C25N
DK-START-3C25N
නිෂ්පාදකයින්: Altera (Intel® Programmable Solutions Group)
විස්තර: KIT STARTER CYCLONE III EP3C25
ගබඩාවේ ඇත: 519 pcs
බාගත: DK-START-3C25N.pdf
RFQ
EP4CGX150DF31I7N
EP4CGX150DF31I7N
නිෂ්පාදකයින්: Altera (Intel® Programmable Solutions Group)
විස්තර: IC FPGA 475 I/O 896FBGA
ගබඩාවේ ඇත: 139 pcs
බාගත: EP4CGX150DF31I7N.pdf
RFQ
EZ6303QI
EZ6303QI
නිෂ්පාදකයින්: Altera (Intel® Programmable Solutions Group)
විස්තර: TRIPLE OUTPUT POWERSOC 1 X 2.2A
ගබඩාවේ ඇත: 25109 pcs
බාගත: EZ6303QI.pdf
RFQ
10M16DCF484C8G
10M16DCF484C8G
නිෂ්පාදකයින්: Altera (Intel® Programmable Solutions Group)
විස්තර: IC FPGA 320 I/O 484FBGA
ගබඩාවේ ඇත: 1758 pcs
බාගත: 10M16DCF484C8G.pdf
RFQ
EP1C3T100C8
EP1C3T100C8
නිෂ්පාදකයින්: Altera (Intel® Programmable Solutions Group)
විස්තර: IC FPGA 65 I/O 100TQFP
ගබඩාවේ ඇත: 6269 pcs
බාගත: EP1C3T100C8.pdf
RFQ
EVB-EN6362QI
EVB-EN6362QI
නිෂ්පාදකයින්: Altera (Intel® Programmable Solutions Group)
විස්තර: EVALUATION BOARD FOR EN6362QI
ගබඩාවේ ඇත: 1231 pcs
බාගත: EVB-EN6362QI.pdf
RFQ
10M50DCF672C8G
10M50DCF672C8G
නිෂ්පාදකයින්: Altera (Intel® Programmable Solutions Group)
විස්තර: IC FPGA 500 I/O 672FBGA
ගබඩාවේ ඇත: 768 pcs
බාගත: 10M50DCF672C8G.pdf
RFQ
5M80ZE64C4N
5M80ZE64C4N
නිෂ්පාදකයින්: Altera (Intel® Programmable Solutions Group)
විස්තර: IC CPLD 64MC 7.5NS 64EQFP
ගබඩාවේ ඇත: 37868 pcs
බාගත: 5M80ZE64C4N.pdf
RFQ
EP2S15F484I4N
EP2S15F484I4N
නිෂ්පාදකයින්: Altera (Intel® Programmable Solutions Group)
විස්තර: IC FPGA 342 I/O 484FBGA
ගබඩාවේ ඇත: 283 pcs
බාගත: EP2S15F484I4N.pdf
RFQ
EPC2TC32N
EPC2TC32N
නිෂ්පාදකයින්: Altera (Intel® Programmable Solutions Group)
විස්තර: IC CONFIG DEVICE 1.6MBIT 32TQFP
ගබඩාවේ ඇත: 2108 pcs
බාගත: EPC2TC32N.pdf
RFQ
EPM2210F324C3N
EPM2210F324C3N
නිෂ්පාදකයින්: Altera (Intel® Programmable Solutions Group)
විස්තර: IC CPLD 1700MC 7NS 324FBGA
ගබඩාවේ ඇත: 1032 pcs
බාගත: EPM2210F324C3N.pdf
RFQ
EP1C12Q240C8
EP1C12Q240C8
නිෂ්පාදකයින්: Altera (Intel® Programmable Solutions Group)
විස්තර: IC FPGA 173 I/O 240QFP
ගබඩාවේ ඇත: 2335 pcs
බාගත: EP1C12Q240C8.pdf
RFQ
EP1C4F324C6N
EP1C4F324C6N
නිෂ්පාදකයින්: Altera (Intel® Programmable Solutions Group)
විස්තර: IC FPGA 249 I/O 324FBGA
ගබඩාවේ ඇත: 3044 pcs
බාගත: EP1C4F324C6N.pdf
RFQ
EPM1270GF256C5N
EPM1270GF256C5N
නිෂ්පාදකයින්: Altera (Intel® Programmable Solutions Group)
විස්තර: IC CPLD 980MC 6.2NS 256FBGA
ගබඩාවේ ඇත: 2457 pcs
බාගත: EPM1270GF256C5N.pdf
RFQ
EP4CE15F23I7N
EP4CE15F23I7N
නිෂ්පාදකයින්: Altera (Intel® Programmable Solutions Group)
විස්තර: IC FPGA 343 I/O 484FBGA
ගබඩාවේ ඇත: 1666 pcs
බාගත: EP4CE15F23I7N.pdf
RFQ
DK-SOC-10AS066S-A
DK-SOC-10AS066S-A
නිෂ්පාදකයින්: Altera (Intel® Programmable Solutions Group)
විස්තර: DEV KIT ARRIA 10 SX SOC
ගබඩාවේ ඇත: 21 pcs
බාගත: DK-SOC-10AS066S-A.pdf
RFQ
EPC2LC20
EPC2LC20
නිෂ්පාදකයින්: Altera (Intel® Programmable Solutions Group)
විස්තර: IC CONFIG DEVICE 1.6MBIT 20PLCC
ගබඩාවේ ඇත: 2371 pcs
බාගත: EPC2LC20.pdf
RFQ
EPM7032AETI44-7N
EPM7032AETI44-7N
නිෂ්පාදකයින්: Altera (Intel® Programmable Solutions Group)
විස්තර: IC CPLD 32MC 7.5NS 44TQFP
ගබඩාවේ ඇත: 23335 pcs
බාගත: EPM7032AETI44-7N.pdf
RFQ
EP1C6T144C7N
EP1C6T144C7N
නිෂ්පාදකයින්: Altera (Intel® Programmable Solutions Group)
විස්තර: IC FPGA 98 I/O 144TQFP
ගබඩාවේ ඇත: 3927 pcs
බාගත: EP1C6T144C7N.pdf
RFQ
EPF6016ATC100-2
EPF6016ATC100-2
නිෂ්පාදකයින්: Altera (Intel® Programmable Solutions Group)
විස්තර: IC FPGA 81 I/O 100TQFP
ගබඩාවේ ඇත: 2690 pcs
බාගත: EPF6016ATC100-2.pdf
RFQ
EPF10K10QC208-4
EPF10K10QC208-4
නිෂ්පාදකයින්: Altera (Intel® Programmable Solutions Group)
විස්තර: IC FPGA 134 I/O 208QFP
ගබඩාවේ ඇත: 2058 pcs
බාගත: EPF10K10QC208-4.pdf
RFQ
EP3C16F484C7N
EP3C16F484C7N
නිෂ්පාදකයින්: Altera (Intel® Programmable Solutions Group)
විස්තර: IC FPGA 346 I/O 484FBGA
ගබඩාවේ ඇත: 2090 pcs
බාගත: EP3C16F484C7N.pdf
RFQ
EPM570F100I5N
EPM570F100I5N
නිෂ්පාදකයින්: Altera (Intel® Programmable Solutions Group)
විස්තර: IC CPLD 440MC 5.4NS 100FBGA
ගබඩාවේ ඇත: 4225 pcs
බාගත: EPM570F100I5N.pdf
RFQ
EN5394QI
EN5394QI
නිෂ්පාදකයින්: Altera (Intel® Programmable Solutions Group)
විස්තර: DC DC CONVERTER 0.6-5.88V
ගබඩාවේ ඇත: 5592 pcs
බාගත: EN5394QI.pdf
RFQ
EP1C4F400C6
EP1C4F400C6
නිෂ්පාදකයින්: Altera (Intel® Programmable Solutions Group)
විස්තර: IC FPGA 301 I/O 400FBGA
ගබඩාවේ ඇත: 2293 pcs
බාගත: EP1C4F400C6.pdf
RFQ
5CSEMA6F31C8N
5CSEMA6F31C8N
නිෂ්පාදකයින්: Altera (Intel® Programmable Solutions Group)
විස්තර: IC FPGA 288 I/O 896FBGA
ගබඩාවේ ඇත: 501 pcs
බාගත: 5CSEMA6F31C8N.pdf
RFQ
EPM2210F256I5N
EPM2210F256I5N
නිෂ්පාදකයින්: Altera (Intel® Programmable Solutions Group)
විස්තර: IC CPLD 1700MC 7NS 256FBGA
ගබඩාවේ ඇත: 1878 pcs
බාගත: EPM2210F256I5N.pdf
RFQ
EPM1270M256I5N
EPM1270M256I5N
නිෂ්පාදකයින්: Altera (Intel® Programmable Solutions Group)
විස්තර: IC CPLD 980MC 6.2NS 256MBGA
ගබඩාවේ ඇත: 1957 pcs
බාගත: EPM1270M256I5N.pdf
RFQ
EP1C6T144C8
EP1C6T144C8
නිෂ්පාදකයින්: Altera (Intel® Programmable Solutions Group)
විස්තර: IC FPGA 98 I/O 144TQFP
ගබඩාවේ ඇත: 4118 pcs
බාගත: EP1C6T144C8.pdf
RFQ
EP4CE115F29C8N
EP4CE115F29C8N
නිෂ්පාදකයින්: Altera (Intel® Programmable Solutions Group)
විස්තර: IC FPGA 528 I/O 780FBGA
ගබඩාවේ ඇත: 256 pcs
බාගත: EP4CE115F29C8N.pdf
RFQ
EPM240GT100I5N
EPM240GT100I5N
නිෂ්පාදකයින්: Altera (Intel® Programmable Solutions Group)
විස්තර: IC CPLD 192MC 4.7NS 100TQFP
ගබඩාවේ ඇත: 10506 pcs
බාගත: EPM240GT100I5N.pdf
RFQ
EPM2210F256C5N
EPM2210F256C5N
නිෂ්පාදකයින්: Altera (Intel® Programmable Solutions Group)
විස්තර: IC CPLD 1700MC 7NS 256FBGA
ගබඩාවේ ඇත: 2372 pcs
බාගත: EPM2210F256C5N.pdf
RFQ
5CEBA4U15I7N
5CEBA4U15I7N
නිෂ්පාදකයින්: Altera (Intel® Programmable Solutions Group)
විස්තර: IC FPGA 176 I/O 324UBGA
ගබඩාවේ ඇත: 1082 pcs
බාගත: 5CEBA4U15I7N.pdf
RFQ