ඔබගේ රට හෝ කලාපය තෝරන්න.

Close
පුරන්න ලියාපදිංචි වන්න විද්යුත් තැපෑල:Info@infinity-electronic.com
0 Item(s)
IXYS Corporation
IXYS Corporation
- IXYS Corporation විසින් අධි-ප්රතිරෝධී බලශක්ති MOSFETs, අතිශය වේගවත් මාරුව IGBTs, වේගවත් ප්රතිසාධනය ඩයෝඩ (FREDs), SCR සහ ඩයෝඩ් මොඩියුලේ, විසන්ධි පාලක සහ බලශක්ති අතුරුමුහුණත් IC ඇතුළත්ව පුළුල් අධි බලැති අර්ධ සන්නායක පුළුල් පරාසයක් ලබා දෙයි.

ඉල්ලීම් ඉල්ලුම් පත්රය >

නිෂ්පාදන වර්ගය

සංයුක්ත පරිපථ (IC)
PMIC - Voltage Regulators - විශේෂ කාර්යය
PMIC - Voltage Regulators - DC DC ස්විච් පාලක
PMIC - තාප කළමනාකරණය
PMIC - බලශක්ති කළමනාකරණය - විශේෂිත
PMIC - විදුලි බෙදාහැරීම් ස්විචස්, ඩ්රයිව් ඩ්රයිව්ස
PMIC - LED රියදුරු
PMIC - ගේට් ඩ්රවර්ස්
PMIC - වර්තමාන නියාමනය / කළමනාකරණය
අතුරුමුහුණත - විශේෂිත
විවර්තන අර්ධ සන්නායක නිපැයුම්
ටාන්සිස්ටර - IGBTs - තනි
ටාන්සිස්ටර - IGBTs - මොඩියුල
ටාන්සිස්ටර - IGBTs - සිරස්
Transistors - FETs, MOSFETs - තනි
ටාන්සිස්ටර් - FETs, MOSFETs - RF
ටාන්සිස්ටර් - FETs, MOSFETs - අරා
තිස්ටර්ස් - TRIACs
තිස්ටර්ස් - SCRs - මොඩියුල
තිස්ටර්ස් - SCRs
බල ධාවකය මොඩියුල
ඩයිඩීඩී - ප්රතික්රියාකාරකය - තනි
ඩයිඩීස් - විකෘකවරුන් - අරයිස්
ඩයිඩීස් - පාලක විසරණ
සංෙව්දක, සම්පීඩක
සූර්ය කෝෂ

ආශ්රිත නිෂ්පාදන

IXTQ60N20L2
IXTQ60N20L2
නිෂ්පාදකයින්: IXYS Corporation
විස්තර: MOSFET N-CH 200V 60A TO-3P
ගබඩාවේ ඇත: 5765 pcs
බාගත: IXTQ60N20L2.pdf
RFQ
IXTR48P20P
IXTR48P20P
නිෂ්පාදකයින්: IXYS Corporation
විස්තර: MOSFET P-CH 200V 30A ISOPLUS247
ගබඩාවේ ඇත: 8286 pcs
බාගත: IXTR48P20P.pdf
RFQ
DSEI8-06AS-TUBE
DSEI8-06AS-TUBE
නිෂ්පාදකයින්: IXYS Corporation
විස්තර: DIODE GEN PURP 600V 8A TO263AB
ගබඩාවේ ඇත: 64522 pcs
බාගත: DSEI8-06AS-TUBE.pdf
RFQ
IXFH75N10
IXFH75N10
නිෂ්පාදකයින්: IXYS Corporation
විස්තර: MOSFET N-CH 100V 75A TO-247AD
ගබඩාවේ ඇත: 6223 pcs
බාගත: IXFH75N10.pdf
RFQ
IXTB62N50L
IXTB62N50L
නිෂ්පාදකයින්: IXYS Corporation
විස්තර: MOSFET N-CH 500V 62A PLUS264
ගබඩාවේ ඇත: 1826 pcs
බාගත: IXTB62N50L.pdf
RFQ
IXXX160N65B4
IXXX160N65B4
නිෂ්පාදකයින්: IXYS Corporation
විස්තර: IGBT 650V 310A 940W PLUS247
ගබඩාවේ ඇත: 7182 pcs
බාගත: IXXX160N65B4.pdf
RFQ
IXTK102N65X2
IXTK102N65X2
නිෂ්පාදකයින්: IXYS Corporation
විස්තර: MOSFET N-CH 650V 102A X2 TO-264
ගබඩාවේ ඇත: 6090 pcs
බාගත: IXTK102N65X2.pdf
RFQ
IXYP50N65C3
IXYP50N65C3
නිෂ්පාදකයින්: IXYS Corporation
විස්තර: IGBT 650V 130A 600W TO220
ගබඩාවේ ඇත: 14498 pcs
බාගත: IXYP50N65C3.pdf
RFQ
IXGF25N250
IXGF25N250
නිෂ්පාදකයින්: IXYS Corporation
විස්තර: IGBT 2500V 30A 114W I4-PAK
ගබඩාවේ ඇත: 2368 pcs
බාගත: IXGF25N250.pdf
RFQ
IXFX34N80
IXFX34N80
නිෂ්පාදකයින්: IXYS Corporation
විස්තර: MOSFET N-CH 800V 34A PLUS247
ගබඩාවේ ඇත: 3822 pcs
බාගත: IXFX34N80.pdf
RFQ
VUM33-05N
VUM33-05N
නිෂ්පාදකයින්: IXYS Corporation
විස්තර: MOSFET STAGE BOOST 500V V1-B
ගබඩාවේ ඇත: 1917 pcs
බාගත: VUM33-05N.pdf
RFQ
IXTQ22N50P
IXTQ22N50P
නිෂ්පාදකයින්: IXYS Corporation
විස්තර: MOSFET N-CH 500V 22A TO-3P
ගබඩාවේ ඇත: 17542 pcs
බාගත: IXTQ22N50P.pdf
RFQ
DSEK60-06A
DSEK60-06A
නිෂ්පාදකයින්: IXYS Corporation
විස්තර: DIODE ARRAY GP 600V 30A TO247AD
ගබඩාවේ ඇත: 18955 pcs
බාගත: DSEK60-06A.pdf
RFQ
IXFH76N07-12
IXFH76N07-12
නිෂ්පාදකයින්: IXYS Corporation
විස්තර: MOSFET N-CH 70V 76A TO-247AD
ගබඩාවේ ඇත: 8031 pcs
බාගත: IXFH76N07-12.pdf
RFQ
IXTA4N150HV
IXTA4N150HV
නිෂ්පාදකයින්: IXYS Corporation
විස්තර: MOSFET N-CH 1.5KV 4A TO263
ගබඩාවේ ඇත: 3742 pcs
බාගත: IXTA4N150HV.pdf
RFQ
DSEI36-06AS-TUB
DSEI36-06AS-TUB
නිෂ්පාදකයින්: IXYS Corporation
විස්තර: DIODE GEN PURP 600V 37A TO263AB
ගබඩාවේ ඇත: 31734 pcs
බාගත: DSEI36-06AS-TUB.pdf
RFQ
IXTP140N12T2
IXTP140N12T2
නිෂ්පාදකයින්: IXYS Corporation
විස්තර: 120V/140A TRENCHT2 POWER MOSFET
ගබඩාවේ ඇත: 17629 pcs
බාගත: IXTP140N12T2.pdf
RFQ
DPG30C200PB
DPG30C200PB
නිෂ්පාදකයින්: IXYS Corporation
විස්තර: DIODE ARRAY GP 200V 15A TO220AB
ගබඩාවේ ඇත: 37737 pcs
බාගත: DPG30C200PB.pdf
RFQ
IXFX32N80Q3
IXFX32N80Q3
නිෂ්පාදකයින්: IXYS Corporation
විස්තර: MOSFET N-CH 800V 32A PLUS247
ගබඩාවේ ඇත: 3493 pcs
බාගත: IXFX32N80Q3.pdf
RFQ
IXFP5N100PM
IXFP5N100PM
නිෂ්පාදකයින්: IXYS Corporation
විස්තර: MOSFET N-CH 1000V 2.3A TO-220
ගබඩාවේ ඇත: 21541 pcs
බාගත: IXFP5N100PM.pdf
RFQ
IXTT3N200P3HV
IXTT3N200P3HV
නිෂ්පාදකයින්: IXYS Corporation
විස්තර: 2000V TO 3000V POLAR3 POWER MOSF
ගබඩාවේ ඇත: 2495 pcs
බාගත: IXTT3N200P3HV.pdf
RFQ
IXTX4N300P3HV
IXTX4N300P3HV
නිෂ්පාදකයින්: IXYS Corporation
විස්තර: 2000V TO 3000V POLAR3 POWER MOSF
ගබඩාවේ ඇත: 1710 pcs
බාගත: IXTX4N300P3HV.pdf
RFQ
IXFK400N15X3
IXFK400N15X3
නිෂ්පාදකයින්: IXYS Corporation
විස්තර: MOSFET 150V 400A TO-264
ගබඩාවේ ඇත: 4325 pcs
බාගත: IXFK400N15X3.pdf
RFQ
IXFP14N60P
IXFP14N60P
නිෂ්පාදකයින්: IXYS Corporation
විස්තර: MOSFET N-CH 600V 14A TO-220
ගබඩාවේ ඇත: 26721 pcs
බාගත: IXFP14N60P.pdf
RFQ
IXTQ36N50P
IXTQ36N50P
නිෂ්පාදකයින්: IXYS Corporation
විස්තර: MOSFET N-CH 500V 36A TO-3P
ගබඩාවේ ඇත: 12944 pcs
බාගත: IXTQ36N50P.pdf
RFQ
IXFK360N15T2
IXFK360N15T2
නිෂ්පාදකයින්: IXYS Corporation
විස්තර: MOSFET N-CH 150V 360A TO264
ගබඩාවේ ඇත: 3809 pcs
බාගත: IXFK360N15T2.pdf
RFQ
IXYH16N170CV1
IXYH16N170CV1
නිෂ්පාදකයින්: IXYS Corporation
විස්තර: IGBT 1.7KV 40A TO247
ගබඩාවේ ඇත: 8145 pcs
බාගත: IXYH16N170CV1.pdf
RFQ
IXTP24P085T
IXTP24P085T
නිෂ්පාදකයින්: IXYS Corporation
විස්තර: MOSFET P-CH 85V 24A TO-220
ගබඩාවේ ඇත: 48230 pcs
බාගත: IXTP24P085T.pdf
RFQ
IXYN30N170CV1
IXYN30N170CV1
නිෂ්පාදකයින්: IXYS Corporation
විස්තර: 1700V/85A HIGH VOLTAGE XPT IGBT
ගබඩාවේ ඇත: 2880 pcs
බාගත: IXYN30N170CV1.pdf
RFQ
DSEI60-06A
DSEI60-06A
නිෂ්පාදකයින්: IXYS Corporation
විස්තර: DIODE GEN PURP 600V 60A TO247AD
ගබඩාවේ ඇත: 19346 pcs
බාගත: DSEI60-06A.pdf
RFQ
IXFP72N20X3M
IXFP72N20X3M
නිෂ්පාදකයින්: IXYS Corporation
විස්තර: 200V/72A ULTRA JUNCTION X3-CLASS
ගබඩාවේ ඇත: 11615 pcs
බාගත: IXFP72N20X3M.pdf
RFQ
VUO110-16NO7
VUO110-16NO7
නිෂ්පාදකයින්: IXYS Corporation
විස්තර: RECT BRIDG 3PH 127A 1600V PWS-E1
ගබඩාවේ ඇත: 1933 pcs
බාගත: VUO110-16NO7.pdf
RFQ
IXFH9N80
IXFH9N80
නිෂ්පාදකයින්: IXYS Corporation
විස්තර: MOSFET N-CH 800V 9A TO-247
ගබඩාවේ ඇත: 9566 pcs
බාගත: IXFH9N80.pdf
RFQ
IXFH30N85X
IXFH30N85X
නිෂ්පාදකයින්: IXYS Corporation
විස්තර: MOSFET N-CH 850V 30A TO247AD
ගබඩාවේ ඇත: 7668 pcs
බාගත: IXFH30N85X.pdf
RFQ
IXFK98N50P3
IXFK98N50P3
නිෂ්පාදකයින්: IXYS Corporation
විස්තර: MOSFET N-CH 500V 98A TO264
ගබඩාවේ ඇත: 6653 pcs
බාගත: IXFK98N50P3.pdf
RFQ
IXGH50N90B2D1
IXGH50N90B2D1
නිෂ්පාදකයින්: IXYS Corporation
විස්තර: IGBT 900V 75A 400W TO247AD
ගබඩාවේ ඇත: 10832 pcs
බාගත: IXGH50N90B2D1.pdf
RFQ
IX6611T
IX6611T
නිෂ්පාදකයින්: IXYS Corporation
විස්තර: IC MOSF DRIVER
ගබඩාවේ ඇත: 14053 pcs
බාගත: IX6611T.pdf
RFQ
IXTX6N200P3HV
IXTX6N200P3HV
නිෂ්පාදකයින්: IXYS Corporation
විස්තර: 2000V TO 3000V POLAR3 POWER MOSF
ගබඩාවේ ඇත: 1545 pcs
බාගත: IXTX6N200P3HV.pdf
RFQ
IXFT30N50Q3
IXFT30N50Q3
නිෂ්පාදකයින්: IXYS Corporation
විස්තර: MOSFET N-CH 500V 30A TO-268
ගබඩාවේ ඇත: 6794 pcs
බාගත: IXFT30N50Q3.pdf
RFQ
IXFQ50N50P3
IXFQ50N50P3
නිෂ්පාදකයින්: IXYS Corporation
විස්තර: MOSFET N-CH 500V 50A TO-3P
ගබඩාවේ ඇත: 10196 pcs
බාගත: IXFQ50N50P3.pdf
RFQ
IXBL60N360
IXBL60N360
නිෂ්පාදකයින්: IXYS Corporation
විස්තර: IGBT 3600V 92A ISOPLUS I5PAK
ගබඩාවේ ඇත: 1209 pcs
බාගත: IXBL60N360.pdf
RFQ
IXFN82N60P
IXFN82N60P
නිෂ්පාදකයින්: IXYS Corporation
විස්තර: MOSFET N-CH 600V 72A SOT-227B
ගබඩාවේ ඇත: 3617 pcs
බාගත: IXFN82N60P.pdf
RFQ
IXFA80N25X3
IXFA80N25X3
නිෂ්පාදකයින්: IXYS Corporation
විස්තර: MOSFET N-CH 250V 80A TO263AA
ගබඩාවේ ඇත: 11932 pcs
බාගත: IXFA80N25X3.pdf
RFQ
DSI45-16AR
DSI45-16AR
නිෂ්පාදකයින්: IXYS Corporation
විස්තර: DIODE GP 1.6KV 48A ISOPLUS247
ගබඩාවේ ඇත: 22162 pcs
බාගත: DSI45-16AR.pdf
RFQ
IXFK26N120P
IXFK26N120P
නිෂ්පාදකයින්: IXYS Corporation
විස්තර: MOSFET N-CH 1200V 26A TO-264
ගබඩාවේ ඇත: 3512 pcs
බාගත: IXFK26N120P.pdf
RFQ
IXFH16N50P
IXFH16N50P
නිෂ්පාදකයින්: IXYS Corporation
විස්තර: MOSFET N-CH 500V 16A TO-247
ගබඩාවේ ඇත: 20667 pcs
බාගත: IXFH16N50P.pdf
RFQ
IXFB120N50P2
IXFB120N50P2
නිෂ්පාදකයින්: IXYS Corporation
විස්තර: MOSFET N-CH 500V 120A PLUS264
ගබඩාවේ ඇත: 3908 pcs
බාගත: IXFB120N50P2.pdf
RFQ
IXFK64N60Q3
IXFK64N60Q3
නිෂ්පාදකයින්: IXYS Corporation
විස්තර: MOSFET N-CH 600V 64A TO-264
ගබඩාවේ ඇත: 3599 pcs
බාගත: IXFK64N60Q3.pdf
RFQ