ඔබගේ රට හෝ කලාපය තෝරන්න.

Close
පුරන්න ලියාපදිංචි වන්න විද්යුත් තැපෑල:Info@infinity-electronic.com
0 Item(s)
Samsung Semiconductor
Samsung Semiconductor
- සැම්සුන්ස් සෙමුස්පක්රටියර් හි ව්යාපාරයේ දී දිගු කාලීන ජීවිත, බලශක්ති සුරැකීම හා පරිසර හිතකාමී ආලෝක සැපයුම් සැපයුම්කරු ලෙස ප්රදර්ශන සහ ආලෝක යෙදුම් සඳහා විශිෂ්ඨත්වය ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කරයි. අතිනවීනතම LED උපකරණ ලබා දීම සඳහා සැම්සුන් හි ප්රබලතම අර්ධ සන්නායක නිපදවීමේ විශේෂඥතාවයක් සපයයි. සැම්සුන් විසින් ලයිටින් පදනම් වූ ආලෝක විසඳුම් ආවරණ පුවරු, බාහිරව හා ඩැසිබෝඩ් ආලෝකකරණ ආලේපනවලදී, ආලෝකකරණ පැකේජ සහ එන්ජින් සහිත සහ දෘෂ්ය නොවන එන්ජින් සහ රියදුරන් නොමැතිව ආලෝකය ඒකක ආකෘති සපයයි.

ඉල්ලීම් ඉල්ලුම් පත්රය >

නිෂ්පාදන වර්ගය

බල සැපයුම් - බාහිර / අභ්යන්තර (විදේශීය)
LED ධාවක
ඉන්ඩක්ෂන්, කාටුම්, චොක්ස්
ස්ථාවර ප්රේරක
සංවර්ධන මණ්ඩල, කට්ටල, වැඩසටහන්කරුවන්
ඇගයීම් මණ්ඩල - ව්යාප්ති මණ්ඩල, දෛනික කාඩ්පත්
ඇගයීම් මණ්ඩල - Embedded - MCU, DSP
ඇගයීම් හා ආදර්ශන පුවරු සහ කට්ටල

ආශ්රිත නිෂ්පාදන

SI-B8R152560WW
SI-B8R152560WW
නිෂ්පාදකයින්: Samsung Semiconductor
විස්තර: LED MOD LTM562BG2 COOL WHT STRIP
ගබඩාවේ ඇත: 7477 pcs
බාගත: SI-B8R152560WW.pdf
RFQ
SI-B8T151560WW
SI-B8T151560WW
නිෂ්පාදකයින්: Samsung Semiconductor
විස්තර: LED 4000K 80CRI LM561B
ගබඩාවේ ඇත: 6183 pcs
බාගත:
RFQ
SI-B8R07228LWW
SI-B8R07228LWW
නිෂ්පාදකයින්: Samsung Semiconductor
විස්තර: LED SLIM 5000K 1140LM BACK WIRE
ගබඩාවේ ඇත: 8560 pcs
බාගත:
RFQ
SI-B8V221B2HUS
SI-B8V221B2HUS
නිෂ්පාදකයින්: Samsung Semiconductor
විස්තර: LED MOD LTHB22D WARM WHT STRIP
ගබඩාවේ ඇත: 3911 pcs
බාගත: SI-B8V221B2HUS.pdf
RFQ
SI-B8T261560WW
SI-B8T261560WW
නිෂ්පාදකයින්: Samsung Semiconductor
විස්තර: LED MOD FSERIES GEN3 4000K STRIP
ගබඩාවේ ඇත: 6383 pcs
බාගත: SI-B8T261560WW.pdf
RFQ
SI-B8R14256HWW
SI-B8R14256HWW
නිෂ්පාදකයින්: Samsung Semiconductor
විස්තර: LED SLIM 5000K 2290LM BACK WIRE
ගබඩාවේ ඇත: 5908 pcs
බාගත: SI-B8R14256HWW.pdf
RFQ
SI-B8U521B20WW
SI-B8U521B20WW
නිෂ්පාදකයින්: Samsung Semiconductor
විස්තර: LED MOD FSERIES GEN3 3500K STRIP
ගබඩාවේ ඇත: 2545 pcs
බාගත: SI-B8U521B20WW.pdf
RFQ
SI-B8U301B2CUS
SI-B8U301B2CUS
නිෂ්පාදකයින්: Samsung Semiconductor
විස්තර: LED LT-VB22B 3500K STRIP
ගබඩාවේ ඇත: 8261 pcs
බාගත: SI-B8U301B2CUS.pdf
RFQ
SI-B8T221B2HUS
SI-B8T221B2HUS
නිෂ්පාදකයින්: Samsung Semiconductor
විස්තර: LED MOD LTHB22D NEUT WHT STRIP
ගබඩාවේ ඇත: 3758 pcs
බාගත: SI-B8T221B2HUS.pdf
RFQ
SI-B8V151560WW
SI-B8V151560WW
නිෂ්පාදකයින්: Samsung Semiconductor
විස්තර: LED 3000K 80CRI LM561B
ගබඩාවේ ඇත: 6157 pcs
බාගත:
RFQ
SI-B8T14256LWW
SI-B8T14256LWW
නිෂ්පාදකයින්: Samsung Semiconductor
විස්තර: LED SLIM 4000K 2250LM BACK WIRE
ගබඩාවේ ඇත: 6367 pcs
බාගත:
RFQ
SI-B8R07128LWW
SI-B8R07128LWW
නිෂ්පාදකයින්: Samsung Semiconductor
විස්තර: LED SLIM 5000K 1140LM FRONT WIRE
ගබඩාවේ ඇත: 12065 pcs
බාගත:
RFQ
SI-N8U1714B0WW
SI-N8U1714B0WW
නිෂ්පාදකයින්: Samsung Semiconductor
විස්තර: LED 3500K 80CRI LM561B
ගබඩාවේ ඇත: 5707 pcs
බාගත: SI-N8U1714B0WW.pdf
RFQ
SI-B8R11156CWW
SI-B8R11156CWW
නිෂ්පාදකයින්: Samsung Semiconductor
විස්තර: LED MODULE LT-V562A 5000K STRIP
ගබඩාවේ ඇත: 13664 pcs
බාගත: SI-B8R11156CWW.pdf
RFQ
SI-B8V342560WW
SI-B8V342560WW
නිෂ්පාදකයින්: Samsung Semiconductor
විස්තර: LED MODULE 3000K F562A_G2
ගබඩාවේ ඇත: 4674 pcs
බාගත: SI-B8V342560WW.pdf
RFQ
SPMWHT541MD7WAUMS0
SPMWHT541MD7WAUMS0
නිෂ්පාදකයින්: Samsung Semiconductor
විස්තර: LED LM561B WARM WHITE 3500K 4SMD
ගබඩාවේ ඇත: 190294 pcs
බාගත:
RFQ
SI-B8T07128LWW
SI-B8T07128LWW
නිෂ්පාදකයින්: Samsung Semiconductor
විස්තර: LED SLIM 4000K 1120LM FRONT WIRE
ගබඩාවේ ඇත: 10302 pcs
බාගත:
RFQ
SI-B8T07128HWW
SI-B8T07128HWW
නිෂ්පාදකයින්: Samsung Semiconductor
විස්තර: LED SLIM 4000K 1120LM FRONT WIRE
ගබඩාවේ ඇත: 9819 pcs
බාගත: SI-B8T07128HWW.pdf
RFQ
SI-B8U151550WW
SI-B8U151550WW
නිෂ්පාදකයින්: Samsung Semiconductor
විස්තර: LED 3500K 80CRI LM561B
ගබඩාවේ ඇත: 7776 pcs
බාගත:
RFQ
SI-B8V15156CWW
SI-B8V15156CWW
නිෂ්පාදකයින්: Samsung Semiconductor
විස්තර: LED MODULE LT-V562B 3000K STRIP
ගබඩාවේ ඇත: 15767 pcs
බාගත: SI-B8V15156CWW.pdf
RFQ
SI-B8V341B2CUS
SI-B8V341B2CUS
නිෂ්පාදකයින්: Samsung Semiconductor
විස්තර: LED MOD V SERIES 3000K STRIP
ගබඩාවේ ඇත: 7420 pcs
බාගත: SI-B8V341B2CUS.pdf
RFQ
RC2012J3R0CS
RC2012J3R0CS
නිෂ්පාදකයින්: Samsung Electro-Mechanics America, Inc.
විස්තර: RES SMD 3 OHM 5% 1/8W 0805
ගබඩාවේ ඇත: 841220 pcs
බාගත: RC2012J3R0CS.pdf
RFQ
SI-B8V301B20WW
SI-B8V301B20WW
නිෂ්පාදකයින්: Samsung Semiconductor
විස්තර: LED MOD MSERIES 4FTB 3000K STRIP
ගබඩාවේ ඇත: 5421 pcs
බාගත: SI-B8V301B20WW.pdf
RFQ
SI-B8U113560WW
SI-B8U113560WW
නිෂ්පාදකයින්: Samsung Semiconductor
විස්තර: LED MODULE 3500K M562A_G2
ගබඩාවේ ඇත: 12794 pcs
බාගත: SI-B8U113560WW.pdf
RFQ
SI-B8V341B20WW
SI-B8V341B20WW
නිෂ්පාදකයින්: Samsung Semiconductor
විස්තර: LED MOD MSERIES 4FTC 3000K STRIP
ගබඩාවේ ඇත: 3852 pcs
බාගත: SI-B8V341B20WW.pdf
RFQ
SI-B8T14156LWW
SI-B8T14156LWW
නිෂ්පාදකයින්: Samsung Semiconductor
විස්තර: LED SLIM 4000K 2250LM FRONT WIRE
ගබඩාවේ ඇත: 6722 pcs
බාගත:
RFQ
SL-B8U4N80L1WW
SL-B8U4N80L1WW
නිෂ්පාදකයින්: Samsung Semiconductor
විස්තර: LED MOD INFLUXS04 WARM WHT STRIP
ගබඩාවේ ඇත: 5194 pcs
බාගත: SL-B8U4N80L1WW.pdf
RFQ
ARTIK-030-AV2R
ARTIK-030-AV2R
නිෂ්පාදකයින්: Samsung Semiconductor
විස්තර: ARTIK-030 ZIGBEE/THREAD MODULE
ගබඩාවේ ඇත: 7177 pcs
බාගත: ARTIK-030-AV2R.pdf
RFQ
SI-B8V06128CWW
SI-B8V06128CWW
නිෂ්පාදකයින්: Samsung Semiconductor
විස්තර: LED MODULE LT-V282A 3000K STRIP
ගබඩාවේ ඇත: 29940 pcs
බාගත: SI-B8V06128CWW.pdf
RFQ
SI-B8R521560WW
SI-B8R521560WW
නිෂ්පාදකයින්: Samsung Semiconductor
විස්තර: LED MOD FSERIES GEN3 5000K STRIP
ගබඩාවේ ඇත: 3654 pcs
බාගත: SI-B8R521560WW.pdf
RFQ
SL-B8R1N40L1WW
SL-B8R1N40L1WW
නිෂ්පාදකයින්: Samsung Semiconductor
විස්තර: LED MOD INFLUXS02 COOL WHT STRIP
ගබඩාවේ ඇත: 8701 pcs
බාගත: SL-B8R1N40L1WW.pdf
RFQ
RC3216F225CS
RC3216F225CS
නිෂ්පාදකයින්: Samsung Electro-Mechanics America, Inc.
විස්තර: RES SMD 2.2M OHM 1% 1/4W 1206
ගබඩාවේ ඇත: 897560 pcs
බාගත: RC3216F225CS.pdf
RFQ
SI-B8R07128HWW
SI-B8R07128HWW
නිෂ්පාදකයින්: Samsung Semiconductor
විස්තර: LED SLIM 5000K 1140LM FRONT WIRE
ගබඩාවේ ඇත: 10682 pcs
බාගත: SI-B8R07128HWW.pdf
RFQ
SI-B8T301B2CUS
SI-B8T301B2CUS
නිෂ්පාදකයින්: Samsung Semiconductor
විස්තර: LED LT-VB22B 4000K STRIP
ගබඩාවේ ඇත: 6859 pcs
බාගත: SI-B8T301B2CUS.pdf
RFQ
SI-N8T2816B0WW
SI-N8T2816B0WW
නිෂ්පාදකයින්: Samsung Semiconductor
විස්තර: LED 4000K 80CRI LM561B
ගබඩාවේ ඇත: 5564 pcs
බාගත: SI-N8T2816B0WW.pdf
RFQ
SI-B8V151550WW
SI-B8V151550WW
නිෂ්පාදකයින්: Samsung Semiconductor
විස්තර: LED 3000K 80CRI LM561B
ගබඩාවේ ඇත: 6747 pcs
බාගත:
RFQ
CL21C180GBANNNC
CL21C180GBANNNC
නිෂ්පාදකයින්: Samsung Electro-Mechanics America, Inc.
විස්තර: CAP CER 18PF 50V C0G/NP0 0805
ගබඩාවේ ඇත: 986790 pcs
බාගත: CL21C180GBANNNC.pdf
RFQ
SLP-DUA4550AUS
SLP-DUA4550AUS
නිෂ්පාදකයින්: Samsung Semiconductor
විස්තර: LED DVR 2CH TUNABLE WHITE
ගබඩාවේ ඇත: 1459 pcs
බාගත: SLP-DUA4550AUS.pdf
RFQ
SI-B8T14156SWW
SI-B8T14156SWW
නිෂ්පාදකයින්: Samsung Semiconductor
විස්තර: LED SLIM 4000K 2250LM FRONT WIRE
ගබඩාවේ ඇත: 5872 pcs
බාගත: SI-B8T14156SWW.pdf
RFQ
SI-B8V14256LWW
SI-B8V14256LWW
නිෂ්පාදකයින්: Samsung Semiconductor
විස්තර: LED SLIM 3000K 2180LM BACK WIRE
ගබඩාවේ ඇත: 5700 pcs
බාගත:
RFQ
SI-B8R08128CWW
SI-B8R08128CWW
නිෂ්පාදකයින්: Samsung Semiconductor
විස්තර: LED MODULE LT-V282B 5000K STRIP
ගබඩාවේ ඇත: 27896 pcs
බාගත: SI-B8R08128CWW.pdf
RFQ
SI-B8R072280WW
SI-B8R072280WW
නිෂ්පාදකයින්: Samsung Semiconductor
විස්තර: LED MOD LTM282BG2 COOL WHT STRIP
ගබඩාවේ ඇත: 11607 pcs
බාගත: SI-B8R072280WW.pdf
RFQ
SI-EPF006660WW
SI-EPF006660WW
නිෂ්පාදකයින්: Samsung Semiconductor
විස්තර: LED DRIVER CC AC/DC 20-50V 1.4A
ගබඩාවේ ඇත: 4537 pcs
බාගත: SI-EPF006660WW.pdf
RFQ
SPHWH1L3D30CD4PTJ3
SPHWH1L3D30CD4PTJ3
නිෂ්පාදකයින්: Samsung Semiconductor
විස්තර: LED LH351B COOL WHITE 6500K 2SMD
ගබඩාවේ ඇත: 37259 pcs
බාගත: SPHWH1L3D30CD4PTJ3.pdf
RFQ
SL-B8V1N00L1WW
SL-B8V1N00L1WW
නිෂ්පාදකයින්: Samsung Semiconductor
විස්තර: LED MOD INFLUXS01 WARM WHT STRIP
ගබඩාවේ ඇත: 12370 pcs
බාගත: SL-B8V1N00L1WW.pdf
RFQ
SI-N8W1123B1US
SI-N8W1123B1US
නිෂ්පාදකයින්: Samsung Semiconductor
විස්තර: LED MODULE ACOM DLE 2700K SQUARE
ගබඩාවේ ඇත: 8199 pcs
බාගත: SI-N8W1123B1US.pdf
RFQ
SI-B8R221B2CUS
SI-B8R221B2CUS
නිෂ්පාදකයින්: Samsung Semiconductor
විස්තර: LED MODULE LT-VB22A 5000K STRIP
ගබඩාවේ ඇත: 9019 pcs
බාගත: SI-B8R221B2CUS.pdf
RFQ
RC1608F2490CS
RC1608F2490CS
නිෂ්පාදකයින්: Samsung Electro-Mechanics America, Inc.
විස්තර: RES SMD 249 OHM 1% 1/10W 0603
ගබඩාවේ ඇත: 915570 pcs
බාගත: RC1608F2490CS.pdf
RFQ