ඔබගේ රට හෝ කලාපය තෝරන්න.

Close
පුරන්න ලියාපදිංචි වන්න විද්යුත් තැපෑල:Info@infinity-electronic.com
0 Item(s)
TSC (Taiwan Semiconductor)
TSC (Taiwan Semiconductor)
- විෙශේෂෙයන් යුත් විෙශේෂිත බලය නිතිපන්නන් සඳහා වූ වසර 37 කට වැඩි කාලයක් සඳහා පිළිගත්, Taiwan Semiconductor එහි අක්ෂර වින්යාසය පුළුල් පරාසයක විහිදී ඇත. ස්ෙටොක්සි, ඇනෙලොග් IC, LED ධාවක IC, බල ටාන්සිස්ටර සහ MOSFETs ඇතුළත් වන අතර එක් මූලාශ්රයකින් සම්පූර්ණ විසඳුම් සපයයි. තායිවාන් අර්ධ සන්නායක නිපදවන උපකරණ, මෝටර් රථ, පරිගණක, පාරිභෝගික, කාර්මික, ටෙලිකොම් සහ ෆොන්ටෝල්ටයික් ඇතුලු ඉලෙක්ට්රොනික කර්මාන්තය තුළ පුළුල් පරාසයක යෙදීම් සඳහා භාවිතා කරනු ලැබේ.
නව්ය නිෂ්පාදන හැකියාවන් උපාය මාර්ගික ප්රසාරණය තුළින් සහ කාර්යක්ෂම අර්ධ සන්නායක විසඳුම් පිළිබඳ සිය අවධානය යොමු කරවීමෙන් සාර්ථක සහ අඛණ්ඩ ව්යාපාරික සබඳතාවයක් සඳහා නිවැරදි තෝරා ගැනීමක් ලෙස Taiwan Semiconductor විසින් මෙම ප්රධාන වාසි ලබා දෙයි.
  • එක් ප්රභවයකින් අර්ධ සන්නායක නිපදවීම පුළුල් කිරීම
  • නවීන, කාර්යක්ෂම සහ පාරිභෝගිකයින් ඉලක්ක කරගත් මෙහෙයුම් ක්රියාවලි
  • ගනුදෙනුකරුවන්ගේ විශේෂ අවශ්යතා ඇතුළුව උපරිම නම්යතාවය
  • පාරිභෝගික යෙදුම් සඳහා උපරිම තත්ත්වයේ සහ කාර්ය සාධනය

ඉල්ලීම් ඉල්ලුම් පත්රය >

නිෂ්පාදන වර්ගය

ආශ්රිත නිෂ්පාදන

TSF10L200CW C0G
TSF10L200CW C0G
නිෂ්පාදකයින්: TSC (Taiwan Semiconductor)
විස්තර: DIODE ARRAY SCHOTT 200V ITO220AB
ගබඩාවේ ඇත: 107398 pcs
බාගත: TSF10L200CW C0G.pdf
RFQ
SMB10J30A R5G
SMB10J30A R5G
නිෂ්පාදකයින්: TSC (Taiwan Semiconductor)
විස්තර: TVS DIODE 30V 48.4V DO214AA
ගබඩාවේ ඇත: 170985 pcs
බාගත: SMB10J30A R5G.pdf
RFQ
HS5F R7G
HS5F R7G
නිෂ්පාදකයින්: TSC (Taiwan Semiconductor)
විස්තර: DIODE GEN PURP 300V 5A DO214AB
ගබඩාවේ ඇත: 392649 pcs
බාගත: HS5F R7G.pdf
RFQ
SMB10J28AHR5G
SMB10J28AHR5G
නිෂ්පාදකයින්: TSC (Taiwan Semiconductor)
විස්තර: TVS DIODE 28V 45.4V DO214AA
ගබඩාවේ ඇත: 336690 pcs
බාගත: SMB10J28AHR5G.pdf
RFQ
SMCJ40CA V7G
SMCJ40CA V7G
නිෂ්පාදකයින්: TSC (Taiwan Semiconductor)
විස්තර: TVS DIODE 40V 64.5V DO214AB
ගබඩාවේ ඇත: 395292 pcs
බාගත: SMCJ40CA V7G.pdf
RFQ
S10JC R7G
S10JC R7G
නිෂ්පාදකයින්: TSC (Taiwan Semiconductor)
විස්තර: DIODE GEN PURP 600V 10A DO214AB
ගබඩාවේ ඇත: 355654 pcs
බාගත: S10JC R7G.pdf
RFQ
TST20H120CW C0G
TST20H120CW C0G
නිෂ්පාදකයින්: TSC (Taiwan Semiconductor)
විස්තර: DIODE SCHOTTKY 120V 10A TO220AB
ගබඩාවේ ඇත: 69974 pcs
බාගත: TST20H120CW C0G.pdf
RFQ
S3GB R5G
S3GB R5G
නිෂ්පාදකයින්: TSC (Taiwan Semiconductor)
විස්තර: DIODE GEN PURP 400V 3A DO214AA
ගබඩාවේ ඇත: 710883 pcs
බාගත: S3GB R5G.pdf
RFQ
TSF40L60C C0G
TSF40L60C C0G
නිෂ්පාදකයින්: TSC (Taiwan Semiconductor)
විස්තර: DIODE ARRAY SCHOTT 60V ITO220AB
ගබඩාවේ ඇත: 65652 pcs
බාගත: TSF40L60C C0G.pdf
RFQ
TST20U60CW C0G
TST20U60CW C0G
නිෂ්පාදකයින්: TSC (Taiwan Semiconductor)
විස්තර: DIODE SCHOTTKY 60V 10A TO220AB
ගබඩාවේ ඇත: 72452 pcs
බාගත: TST20U60CW C0G.pdf
RFQ
SMB10J36A R5G
SMB10J36A R5G
නිෂ්පාදකයින්: TSC (Taiwan Semiconductor)
විස්තර: TVS DIODE 36V 58.1V DO214AA
ගබඩාවේ ඇත: 364532 pcs
බාගත: SMB10J36A R5G.pdf
RFQ
SK36B R5G
SK36B R5G
නිෂ්පාදකයින්: TSC (Taiwan Semiconductor)
විස්තර: DIODE SCHOTTKY 60V 3A DO214AA
ගබඩාවේ ඇත: 542154 pcs
බාගත: SK36B R5G.pdf
RFQ
SRF2060 C0G
SRF2060 C0G
නිෂ්පාදකයින්: TSC (Taiwan Semiconductor)
විස්තර: DIODE SCHOTTKY 60V 20A ITO220AB
ගබඩාවේ ඇත: 89318 pcs
බාගත: SRF2060 C0G.pdf
RFQ
1PGSMB5927HR5G
1PGSMB5927HR5G
නිෂ්පාදකයින්: TSC (Taiwan Semiconductor)
විස්තර: DIODE ZENER 12V 3W DO214AA
ගබඩාවේ ඇත: 486706 pcs
බාගත: 1PGSMB5927HR5G.pdf
RFQ
MUR440S V7G
MUR440S V7G
නිෂ්පාදකයින්: TSC (Taiwan Semiconductor)
විස්තර: DIODE GEN PURP 400V 4A DO214AB
ගබඩාවේ ඇත: 493208 pcs
බාගත: MUR440S V7G.pdf
RFQ
SMB10J18AHR5G
SMB10J18AHR5G
නිෂ්පාදකයින්: TSC (Taiwan Semiconductor)
විස්තර: TVS DIODE 18V 29.2V DO214AA
ගබඩාවේ ඇත: 431475 pcs
බාගත: SMB10J18AHR5G.pdf
RFQ
TS25P07G D2G
TS25P07G D2G
නිෂ්පාදකයින්: TSC (Taiwan Semiconductor)
විස්තර: BRIDGE RECT 1PHASE 1KV 25A TS-6P
ගබඩාවේ ඇත: 65143 pcs
බාගත: TS25P07G D2G.pdf
RFQ
GBU2505 D2
GBU2505 D2
නිෂ්පාදකයින්: TSC (Taiwan Semiconductor)
විස්තර: BRIDGE RECT 1PHASE 600V 25A GBU
ගබඩාවේ ඇත: 90084 pcs
බාගත: GBU2505 D2.pdf
RFQ
HS5J R7G
HS5J R7G
නිෂ්පාදකයින්: TSC (Taiwan Semiconductor)
විස්තර: DIODE GEN PURP 600V 5A DO214AB
ගබඩාවේ ඇත: 329497 pcs
බාගත: HS5J R7G.pdf
RFQ
SMCJ78CA V7G
SMCJ78CA V7G
නිෂ්පාදකයින්: TSC (Taiwan Semiconductor)
විස්තර: TVS DIODE 78V 126V DO214AB
ගබඩාවේ ඇත: 467124 pcs
බාගත: SMCJ78CA V7G.pdf
RFQ
TSF40L100C C0G
TSF40L100C C0G
නිෂ්පාදකයින්: TSC (Taiwan Semiconductor)
විස්තර: DIODE ARRAY SCHOTT 100V ITO220AB
ගබඩාවේ ඇත: 83346 pcs
බාගත: TSF40L100C C0G.pdf
RFQ
MBRF10100CT C0G
MBRF10100CT C0G
නිෂ්පාදකයින්: TSC (Taiwan Semiconductor)
විස්තර: DIODE SCHOTTKY 100V 10A ITO220AB
ගබඩාවේ ඇත: 106247 pcs
බාගත: MBRF10100CT C0G.pdf
RFQ
SF34G A0G
SF34G A0G
නිෂ්පාදකයින්: TSC (Taiwan Semiconductor)
විස්තර: DIODE GEN PURP 200V 3A DO201AD
ගබඩාවේ ඇත: 322246 pcs
බාගත: SF34G A0G.pdf
RFQ
1PGSMC5352 R7G
1PGSMC5352 R7G
නිෂ්පාදකයින්: TSC (Taiwan Semiconductor)
විස්තර: DIODE ZENER 15V 5W DO214AB
ගබඩාවේ ඇත: 282725 pcs
බාගත:
RFQ
SMBJ16CA R5G
SMBJ16CA R5G
නිෂ්පාදකයින්: TSC (Taiwan Semiconductor)
විස්තර: TVS DIODE 16V 26V DO214AA
ගබඩාවේ ඇත: 561233 pcs
බාගත: SMBJ16CA R5G.pdf
RFQ
SMCJ58CA V7G
SMCJ58CA V7G
නිෂ්පාදකයින්: TSC (Taiwan Semiconductor)
විස්තර: TVS DIODE 58V 93.6V DO214AB
ගබඩාවේ ඇත: 419290 pcs
බාගත: SMCJ58CA V7G.pdf
RFQ
RB500V-40 RRG
RB500V-40 RRG
නිෂ්පාදකයින්: TSC (Taiwan Semiconductor)
විස්තර: DIODE SCHOTTKY 40V 100MA SOD323F
ගබඩාවේ ඇත: 435059 pcs
බාගත: RB500V-40 RRG.pdf
RFQ
TST30L60CW C0G
TST30L60CW C0G
නිෂ්පාදකයින්: TSC (Taiwan Semiconductor)
විස්තර: DIODE SCHOTTKY 60V 15A TO220AB
ගබඩාවේ ඇත: 77116 pcs
බාගත: TST30L60CW C0G.pdf
RFQ
S5GBHR5G
S5GBHR5G
නිෂ්පාදකයින්: TSC (Taiwan Semiconductor)
විස්තර: DIODE GEN PURP 400V 5A DO214AA
ගබඩාවේ ඇත: 663999 pcs
බාගත: S5GBHR5G.pdf
RFQ
MBRF1060CT C0G
MBRF1060CT C0G
නිෂ්පාදකයින්: TSC (Taiwan Semiconductor)
විස්තර: DIODE SCHOTTKY 60V 10A ITO220AB
ගබඩාවේ ඇත: 97729 pcs
බාගත: MBRF1060CT C0G.pdf
RFQ
SMB10J12AHR5G
SMB10J12AHR5G
නිෂ්පාදකයින්: TSC (Taiwan Semiconductor)
විස්තර: TVS DIODE 12V 19.9V DO214AA
ගබඩාවේ ඇත: 406942 pcs
බාගත: SMB10J12AHR5G.pdf
RFQ
S8MC V7G
S8MC V7G
නිෂ්පාදකයින්: TSC (Taiwan Semiconductor)
විස්තර: DIODE GEN PURP 1KV 8A DO214AB
ගබඩාවේ ඇත: 493254 pcs
බාගත: S8MC V7G.pdf
RFQ
SF3004PT C0G
SF3004PT C0G
නිෂ්පාදකයින්: TSC (Taiwan Semiconductor)
විස්තර: DIODE GEN PURP 200V 30A TO247AD
ගබඩාවේ ඇත: 52664 pcs
බාගත: SF3004PT C0G.pdf
RFQ
S10GC R7G
S10GC R7G
නිෂ්පාදකයින්: TSC (Taiwan Semiconductor)
විස්තර: DIODE GEN PURP 400V 10A DO214AB
ගබඩාවේ ඇත: 412796 pcs
බාගත: S10GC R7G.pdf
RFQ
SF1006G C0G
SF1006G C0G
නිෂ්පාදකයින්: TSC (Taiwan Semiconductor)
විස්තර: DIODE GEN PURP 400V 10A TO220AB
ගබඩාවේ ඇත: 110263 pcs
බාගත: SF1006G C0G.pdf
RFQ
TST30L45CW C0G
TST30L45CW C0G
නිෂ්පාදකයින්: TSC (Taiwan Semiconductor)
විස්තර: DIODE SCHOTTKY 45V 15A TO220AB
ගබඩාවේ ඇත: 87337 pcs
බාගත: TST30L45CW C0G.pdf
RFQ
ES3J R7G
ES3J R7G
නිෂ්පාදකයින්: TSC (Taiwan Semiconductor)
විස්තර: DIODE GEN PURP 600V 3A DO214AB
ගබඩාවේ ඇත: 476271 pcs
බාගත: ES3J R7G.pdf
RFQ
SMCJ36A V7G
SMCJ36A V7G
නිෂ්පාදකයින්: TSC (Taiwan Semiconductor)
විස්තර: TVS DIODE 36V 58.1V DO214AB
ගබඩාවේ ඇත: 489593 pcs
බාගත: SMCJ36A V7G.pdf
RFQ
TSM6NB60CI C0G
TSM6NB60CI C0G
නිෂ්පාදකයින්: TSC (Taiwan Semiconductor)
විස්තර: MOSFET N-CHANNEL 600V 6A ITO220
ගබඩාවේ ඇත: 55026 pcs
බාගත: TSM6NB60CI C0G.pdf
RFQ
MUR460S R7G
MUR460S R7G
නිෂ්පාදකයින්: TSC (Taiwan Semiconductor)
විස්තර: DIODE GEN PURP 600V 4A DO214AB
ගබඩාවේ ඇත: 136065 pcs
බාගත: MUR460S R7G.pdf
RFQ
SMB10J10CAHR5G
SMB10J10CAHR5G
නිෂ්පාදකයින්: TSC (Taiwan Semiconductor)
විස්තර: TVS DIODE 10V 17V DO214AA
ගබඩාවේ ඇත: 155239 pcs
බාගත: SMB10J10CAHR5G.pdf
RFQ
SMB10J10A R5G
SMB10J10A R5G
නිෂ්පාදකයින්: TSC (Taiwan Semiconductor)
විස්තර: TVS DIODE 10V 17V DO214AA
ගබඩාවේ ඇත: 457949 pcs
බාගත: SMB10J10A R5G.pdf
RFQ
SMB10J12A R5G
SMB10J12A R5G
නිෂ්පාදකයින්: TSC (Taiwan Semiconductor)
විස්තර: TVS DIODE 12V 19.9V DO214AA
ගබඩාවේ ඇත: 375448 pcs
බාගත: SMB10J12A R5G.pdf
RFQ
TSF30L150C C0G
TSF30L150C C0G
නිෂ්පාදකයින්: TSC (Taiwan Semiconductor)
විස්තර: DIODE ARRAY SCHOTT 150V ITO220AB
ගබඩාවේ ඇත: 63695 pcs
බාගත: TSF30L150C C0G.pdf
RFQ
S12KCHR7G
S12KCHR7G
නිෂ්පාදකයින්: TSC (Taiwan Semiconductor)
විස්තර: DIODE GEN PURP 800V 12A DO214AB
ගබඩාවේ ඇත: 419939 pcs
බාගත: S12KCHR7G.pdf
RFQ
MUR460S V7G
MUR460S V7G
නිෂ්පාදකයින්: TSC (Taiwan Semiconductor)
විස්තර: DIODE GEN PURP 600V 4A DO214AB
ගබඩාවේ ඇත: 441281 pcs
බාගත: MUR460S V7G.pdf
RFQ
SMCJ36CA V7G
SMCJ36CA V7G
නිෂ්පාදකයින්: TSC (Taiwan Semiconductor)
විස්තර: TVS DIODE 36V 58.1V DO214AB
ගබඩාවේ ඇත: 379983 pcs
බාගත: SMCJ36CA V7G.pdf
RFQ
SMCJ33CA V7G
SMCJ33CA V7G
නිෂ්පාදකයින්: TSC (Taiwan Semiconductor)
විස්තර: TVS DIODE 33V 53.3V DO214AB
ගබඩාවේ ඇත: 482429 pcs
බාගත: SMCJ33CA V7G.pdf
RFQ