ඔබගේ රට හෝ කලාපය තෝරන්න.

Close
පුරන්න ලියාපදිංචි වන්න විද්යුත් තැපෑල:Info@infinity-electronic.com
0 Item(s)
TXC Corporation
TXC Corporation
- 1983 දී ආරම්භ කරන ලද අතර, TXC විසින් සංඛ්යාත පාලනයන්හි ප්රධාන නිෂ්පාදන නිෂ්පාදනයක් ලෙස ස්ථාපිත කරන ලදී. වර්තමානයේ TXC හි පුළුල් නිෂ්පාදන පෙළ සමන්විත වන්නේ ස්ඵටික ප්රතිරූපක, මෝටර් රථ ස්ඵටික, ස්ඵටික අක්ෂක, SAW උපාංග සහ කාල මොඩියුල ඇතුළත් ය.
වසර ගණනාවක් තිස්සේ ටීඑච්සී ලෝක මට්ටමේ තාක්ෂණික සහාය සහ තත්ත්ව සහතිකය සඳහා කීර්ති නාමයක් ලබා ගෙන තිබේ. කෙසේ වෙතත් මෑත දී, ඔවුන් පරිසර හිතකාමී පරිසරයක් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා විශාල කාර්යක්ෂමතාවයක් ලබා ඇත. 2008 දී පිරිසිදු හා ඩ්රයි ෆීඩ් (CDA) පද්ධතිය හා CO2 ප්රතිසාධනය පද්ධතිය ඇතුළුව, 2008 දී TXC සැලසුම් CO2 තවදුරටත් අඩු කිරීම.
තොග වෙළඳ භාණ්ඩවල නිෂ්පාදන විස්තර සහ ඡායාරූප සඳහා අපගේ වෙබ් අඩවිය පිරික්සන්න.
ඉල්ලීම් ඉල්ලුම් පත්රය >

නිෂ්පාදන වර්ගය

ස්ඵටික, උත්ස්තකාගාර, ප්රතිෙපෝෂක
සාධක
ස්ඵටික
මූලාකෘති නිශ්පාදන නිෂ්පාදන
මුලාකෘති පුවරු සිදුරු
කාඩ් දිගු කරන්නන්
ඇඩප්ටරය, බ්රේඩ් බෝඩ්
සාදන්න / DIY, අධ්යාපනික
අධ්යාපනික කට්ටල

ආශ්රිත නිෂ්පාදන

TB-24.000MBD-T
TB-24.000MBD-T
නිෂ්පාදකයින්: TXC Corporation
විස්තර: OSC MEMS 24.000MHZ CMOS SMD
ගබඩාවේ ඇත: 55402 pcs
බාගත: TB-24.000MBD-T.pdf
RFQ
AB-13.225625MAGE-T
AB-13.225625MAGE-T
නිෂ්පාදකයින්: TXC Corporation
විස්තර: CRYSTAL 13.225625MHZ 12PF SMD
ගබඩාවේ ඇත: 93070 pcs
බාගත: AB-13.225625MAGE-T.pdf
RFQ
9B-17.734475MBBK-B
9B-17.734475MBBK-B
නිෂ්පාදකයින්: TXC Corporation
විස්තර: CRYSTAL 17.734475MHZ 20PF T/H
ගබඩාවේ ඇත: 315540 pcs
බාගත: 9B-17.734475MBBK-B.pdf
RFQ
TD-125.000MBD-T
TD-125.000MBD-T
නිෂ්පාදකයින්: TXC Corporation
විස්තර: OSC MEMS 125.000MHZ CMOS SMD
ගබඩාවේ ඇත: 22104 pcs
බාගත: TD-125.000MBD-T.pdf
RFQ
TD-80.000MBD-T
TD-80.000MBD-T
නිෂ්පාදකයින්: TXC Corporation
විස්තර: OSC MEMS 80.000MHZ CMOS SMD
ගබඩාවේ ඇත: 61389 pcs
බාගත: TD-80.000MBD-T.pdf
RFQ
BJ-61.440MBE-T
BJ-61.440MBE-T
නිෂ්පාදකයින්: TXC Corporation
විස්තර: OSC VCXO 61.44MHZ LVPECL SMD
ගබඩාවේ ඇත: 13997 pcs
බාගත: BJ-61.440MBE-T.pdf
RFQ
TA-66.667MBD-T
TA-66.667MBD-T
නිෂ්පාදකයින්: TXC Corporation
විස්තර: OSC MEMS 66.667MHZ CMOS SMD
ගබඩාවේ ඇත: 54211 pcs
බාගත: TA-66.667MBD-T.pdf
RFQ
7M-24.576MAAJ-T
7M-24.576MAAJ-T
නිෂ්පාදකයින්: TXC Corporation
විස්තර: CRYSTAL 24.5760MHZ 18PF SMD
ගබඩාවේ ඇත: 91838 pcs
බාගත: 7M-24.576MAAJ-T.pdf
RFQ
7Q-16.368MBG-T
7Q-16.368MBG-T
නිෂ්පාදකයින්: TXC Corporation
විස්තර: OSC TCXO 16.368MHZ CLPD SNWV SMD
ගබඩාවේ ඇත: 33662 pcs
බාගත: 7Q-16.368MBG-T.pdf
RFQ
TC-32.768MBD-T
TC-32.768MBD-T
නිෂ්පාදකයින්: TXC Corporation
විස්තර: OSC MEMS 32.768MHZ CMOS SMD
ගබඩාවේ ඇත: 56176 pcs
බාගත: TC-32.768MBD-T.pdf
RFQ
7C-50.000MCB-T
7C-50.000MCB-T
නිෂ්පාදකයින්: TXC Corporation
විස්තර: OSC XO 50.000MHZ CMOS SMD
ගබඩාවේ ඇත: 41343 pcs
බාගත: 7C-50.000MCB-T.pdf
RFQ
TA-49.152MBD-T
TA-49.152MBD-T
නිෂ්පාදකයින්: TXC Corporation
විස්තර: OSC MEMS 49.152MHZ CMOS SMD
ගබඩාවේ ඇත: 67989 pcs
බාගත: TA-49.152MBD-T.pdf
RFQ
9B-16.384MEEJ-B
9B-16.384MEEJ-B
නිෂ්පාදකයින්: TXC Corporation
විස්තර: CRYSTAL 16.3840MHZ 18PF T/H
ගබඩාවේ ඇත: 185977 pcs
බාගත: 9B-16.384MEEJ-B.pdf
RFQ
7C-27.000MBA-T
7C-27.000MBA-T
නිෂ්පාදකයින්: TXC Corporation
විස්තර: OSC XO 27.000MHZ CMOS SMD
ගබඩාවේ ඇත: 38155 pcs
බාගත: 7C-27.000MBA-T.pdf
RFQ
TA-10.000MBD-T
TA-10.000MBD-T
නිෂ්පාදකයින්: TXC Corporation
විස්තර: OSC MEMS 10.000MHZ CMOS SMD
ගබඩාවේ ඇත: 65565 pcs
බාගත: TA-10.000MBD-T.pdf
RFQ
7W-14.7456MBB-T
7W-14.7456MBB-T
නිෂ්පාදකයින්: TXC Corporation
විස්තර: OSC XO 14.7456MHZ CMOS SMD
ගබඩාවේ ඇත: 48286 pcs
බාගත: 7W-14.7456MBB-T.pdf
RFQ
TC-25.000625MBD-T
TC-25.000625MBD-T
නිෂ්පාදකයින්: TXC Corporation
විස්තර: OSC MEMS 25.000625MHZ CMOS SMD
ගබඩාවේ ඇත: 62709 pcs
බාගත: TC-25.000625MBD-T.pdf
RFQ
AU-27.000MBE-T
AU-27.000MBE-T
නිෂ්පාදකයින්: TXC Corporation
විස්තර: OSC XO 27.000MHZ CMOS SMD
ගබඩාවේ ඇත: 35511 pcs
බාගත: AU-27.000MBE-T.pdf
RFQ
AS-16.9344MAHH-B
AS-16.9344MAHH-B
නිෂ්පාදකයින්: TXC Corporation
විස්තර: CRYSTAL 16.9344MHZ 15PF T/H
ගබඩාවේ ඇත: 173604 pcs
බාගත: AS-16.9344MAHH-B.pdf
RFQ
7A-20.000MAAE-T
7A-20.000MAAE-T
නිෂ්පාදකයින්: TXC Corporation
විස්තර: CRYSTAL 20.0000MHZ 12PF SMD
ගබඩාවේ ඇත: 146442 pcs
බාගත: 7A-20.000MAAE-T.pdf
RFQ
TA-12.500MBD-T
TA-12.500MBD-T
නිෂ්පාදකයින්: TXC Corporation
විස්තර: OSC MEMS 12.50MHZ CMOS SMD
ගබඩාවේ ඇත: 53539 pcs
බාගත: TA-12.500MBD-T.pdf
RFQ
7M19272001
7M19272001
නිෂ්පාදකයින්: TXC Corporation
විස්තර: CRYSTAL 19.200 MHZ 9PF SMD
ගබඩාවේ ඇත: 77735 pcs
බාගත:
RFQ
7C-20.000MBB-T
7C-20.000MBB-T
නිෂ්පාදකයින්: TXC Corporation
විස්තර: OSC XO 20.000MHZ CMOS SMD
ගබඩාවේ ඇත: 42131 pcs
බාගත: 7C-20.000MBB-T.pdf
RFQ
TD-22.5792MBD-T
TD-22.5792MBD-T
නිෂ්පාදකයින්: TXC Corporation
විස්තර: OSC MEMS 22.5792MHZ CMOS SMD
ගබඩාවේ ඇත: 56704 pcs
බාගත: TD-22.5792MBD-T.pdf
RFQ
7B-28.63636MAAJ-T
7B-28.63636MAAJ-T
නිෂ්පාදකයින්: TXC Corporation
විස්තර: CRYSTAL 28.63636MHZ 18PF SMD
ගබඩාවේ ඇත: 81910 pcs
බාගත: 7B-28.63636MAAJ-T.pdf
RFQ
TB-25.000MBD-T
TB-25.000MBD-T
නිෂ්පාදකයින්: TXC Corporation
විස්තර: OSC MEMS 25.000MHZ CMOS SMD
ගබඩාවේ ඇත: 55802 pcs
බාගත: TB-25.000MBD-T.pdf
RFQ
9B-26.000MAAJ-B
9B-26.000MAAJ-B
නිෂ්පාදකයින්: TXC Corporation
විස්තර: CRYSTAL 26.0000MHZ 18PF T/H
ගබඩාවේ ඇත: 257733 pcs
බාගත: 9B-26.000MAAJ-B.pdf
RFQ
TD-24.000MBD-T
TD-24.000MBD-T
නිෂ්පාදකයින්: TXC Corporation
විස්තර: OSC MEMS 24.000MHZ CMOS SMD
ගබඩාවේ ඇත: 66952 pcs
බාගත: TD-24.000MBD-T.pdf
RFQ
8Q-24.000MEEV-T
8Q-24.000MEEV-T
නිෂ්පාදකයින්: TXC Corporation
විස්තර: CRYSTAL 24.0000MHZ 8PF SMD
ගබඩාවේ ඇත: 66074 pcs
බාගත: 8Q-24.000MEEV-T.pdf
RFQ
TB-36.000MBD-T
TB-36.000MBD-T
නිෂ්පාදකයින්: TXC Corporation
විස්තර: OSC MEMS 36.000MHZ CMOS SMD
ගබඩාවේ ඇත: 62427 pcs
බාගත: TB-36.000MBD-T.pdf
RFQ
7C-40.000MBE-T
7C-40.000MBE-T
නිෂ්පාදකයින්: TXC Corporation
විස්තර: OSC XO 40.000MHZ CMOS SMD
ගබඩාවේ ඇත: 67874 pcs
බාගත: 7C-40.000MBE-T.pdf
RFQ
8Y-24.000MAAJ-T
8Y-24.000MAAJ-T
නිෂ්පාදකයින්: TXC Corporation
විස්තර: CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD
ගබඩාවේ ඇත: 60327 pcs
බාගත: 8Y-24.000MAAJ-T.pdf
RFQ
9B-14.7456MEEJ-B
9B-14.7456MEEJ-B
නිෂ්පාදකයින්: TXC Corporation
විස්තර: CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF T/H
ගබඩාවේ ඇත: 178490 pcs
බාගත: 9B-14.7456MEEJ-B.pdf
RFQ
7A-28.63636MBBK-T
7A-28.63636MBBK-T
නිෂ්පාදකයින්: TXC Corporation
විස්තර: CRYSTAL 28.63636MHZ 20PF SMD
ගබඩාවේ ඇත: 127518 pcs
බාගත: 7A-28.63636MBBK-T.pdf
RFQ
7W-75.000MBB-T
7W-75.000MBB-T
නිෂ්පාදකයින්: TXC Corporation
විස්තර: OSC XO 75.000MHZ CMOS SMD
ගබඩාවේ ඇත: 41041 pcs
බාගත: 7W-75.000MBB-T.pdf
RFQ
9B-22.000MBBK-B
9B-22.000MBBK-B
නිෂ්පාදකයින්: TXC Corporation
විස්තර: CRYSTAL 22.0000MHZ 20PF T/H
ගබඩාවේ ඇත: 306976 pcs
බාගත: 9B-22.000MBBK-B.pdf
RFQ
7W-14.31818MAB-T
7W-14.31818MAB-T
නිෂ්පාදකයින්: TXC Corporation
විස්තර: OSC XO 14.31818MHZ CMOS SMD
ගබඩාවේ ඇත: 60958 pcs
බාගත: 7W-14.31818MAB-T.pdf
RFQ
TA-24.576MBD-T
TA-24.576MBD-T
නිෂ්පාදකයින්: TXC Corporation
විස්තර: OSC MEMS 24.576MHZ CMOS SMD
ගබඩාවේ ඇත: 60396 pcs
බාගත: TA-24.576MBD-T.pdf
RFQ
TB-64.000MBD-T
TB-64.000MBD-T
නිෂ්පාදකයින්: TXC Corporation
විස්තර: OSC MEMS 64.000MHZ CMOS SMD
ගබඩාවේ ඇත: 56561 pcs
බාගත: TB-64.000MBD-T.pdf
RFQ
AU-12.000MBE-T
AU-12.000MBE-T
නිෂ්පාදකයින්: TXC Corporation
විස්තර: OSC XO 12.000MHZ CMOS SMD
ගබඩාවේ ඇත: 39874 pcs
බාගත: AU-12.000MBE-T.pdf
RFQ
9B-19.200MBBK-B
9B-19.200MBBK-B
නිෂ්පාදකයින්: TXC Corporation
විස්තර: CRYSTAL 19.2000MHZ 20PF T/H
ගබඩාවේ ඇත: 293461 pcs
බාගත: 9B-19.200MBBK-B.pdf
RFQ
TC-4.096MBD-T
TC-4.096MBD-T
නිෂ්පාදකයින්: TXC Corporation
විස්තර: OSC MEMS 4.096MHZ CMOS SMD
ගබඩාවේ ඇත: 60867 pcs
බාගත: TC-4.096MBD-T.pdf
RFQ
9HT7-32.768KAZF-T
9HT7-32.768KAZF-T
නිෂ්පාදකයින්: TXC Corporation
විස්තර: CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD
ගබඩාවේ ඇත: 197823 pcs
බාගත: 9HT7-32.768KAZF-T.pdf
RFQ
7W-30.000MAB-T
7W-30.000MAB-T
නිෂ්පාදකයින්: TXC Corporation
විස්තර: OSC XO 30.000MHZ CMOS SMD
ගබඩාවේ ඇත: 62174 pcs
බාගත: 7W-30.000MAB-T.pdf
RFQ
7W-12.000MBA-T
7W-12.000MBA-T
නිෂ්පාදකයින්: TXC Corporation
විස්තර: OSC XO 12.000MHZ CMOS SMD
ගබඩාවේ ඇත: 45948 pcs
බාගත: 7W-12.000MBA-T.pdf
RFQ
7W-6.000MBA-T
7W-6.000MBA-T
නිෂ්පාදකයින්: TXC Corporation
විස්තර: OSC XO 6.000MHZ CMOS SMD
ගබඩාවේ ඇත: 40099 pcs
බාගත: 7W-6.000MBA-T.pdf
RFQ
TC-32.000MBD-T
TC-32.000MBD-T
නිෂ්පාදකයින්: TXC Corporation
විස්තර: OSC MEMS 32.000MHZ CMOS SMD
ගබඩාවේ ඇත: 65555 pcs
බාගත: TC-32.000MBD-T.pdf
RFQ
7B-50.000MAAJ-T
7B-50.000MAAJ-T
නිෂ්පාදකයින්: TXC Corporation
විස්තර: CRYSTAL 50.0000MHZ 18PF SMD
ගබඩාවේ ඇත: 102099 pcs
බාගත: 7B-50.000MAAJ-T.pdf
RFQ