ඔබගේ රට හෝ කලාපය තෝරන්න.

Close
පුරන්න ලියාපදිංචි වන්න විද්යුත් තැපෑල:Info@infinity-electronic.com
0 Item(s)

Pi දිනය: සමීක්ෂණයක් හෙළි කරයි

Pi Day: Survey reveals use cases

Pi Day දිනය සමරමින් 14 දාවන විට මාර්තු, ෆර්නෙල් 14 වන දින සිට 14 දින 00:00 සිට රබ්බෙරි පී 3 බී + ස්ටාර්ටර් කට්ටලය සඳහා 10% ක වට්ටමක්ද පිරිනැමේවන විට මාර්තු 31 23:59 මාර්තු 31 දක්වාඑස්මාර්තු.

10% වට්ටමක් ලබාගැනීම සඳහා, පාරිභෝගිකයා බැහැ ෆර්නෙල් EMEA හි නිව්ක්ක් උතුරු ඇමෙරිකාවේ සහ මූලද්රව්යය 14 APAC හි භාවිතා කර PIDAY10 කේතය භාවිතා කරන්න.