ඔබගේ රට හෝ කලාපය තෝරන්න.

Close
පුරන්න ලියාපදිංචි වන්න විද්යුත් තැපෑල:Info@infinity-electronic.com
0 Item(s)

අතුරුමුහුණත් - පෙරහන් - ක්රියාකාරී

නිර්දේශිත නිෂ්පාදකයන්

Maxim Integrated
- වෙළඳපොළ සංවර්ධනය වෙමින් පවතී. නීති වෙනස් වෙනවා. ඔබේ වෙළඳාම කෙටි කිරීම සඳහා කෙටි කාලයක් පවත්වා ගැනීම සඳහා, ඔබ සිලිකන් සිට සැපයුම් දාමය දක්වා සෑම මට්ටමකම ඒකාබද්ධ කිර...විස්තර
  • MAX281ACWE+ MAX281ACWE+ Maxim Integrated විස්තර:IC FILTER 5TH-ORD BESSEL 16-SOIC
  • MAX271ENG+ MAX271ENG+ Maxim Integrated විස්තර:IC FILTER LOWPASS PROG 24-DIP
  • MAX261ACNG+ MAX261ACNG+ Maxim Integrated විස්තර:IC FILTER ACT MPU PROG 24-DIP
  • MAX280CWE+ MAX280CWE+ Maxim Integrated විස්තර:IC FILTER 5TH-ORD LOWPASS 16SOIC
ADI (Analog Devices, Inc.)
- Analog Devices Inc. (NASDAQ: ADI) සංඥා සැකසීමෙහි නවෝත්පාදනය සහ විශිෂ්ටත්වය නිර්වචනය කරයි. ADI's analogue, mixed-signal, සහ ඩිජිටල් සංඥා පරිපථ (DSP) සංයුක්ත පරිපථ (IC) විදුලි ආලෝකය වෙත ආලෝකය, ශබ්දය...විස්තර
  • LTC1069-7IS8#PBF LTC1069-7IS8#PBF ADI (Analog Devices, Inc.) විස්තර:IC FILTR 8TH ORDER LOWPASS 8SOIC
  • LTC1264CN#PBF LTC1264CN#PBF ADI (Analog Devices, Inc.) විස්තර:IC FILTR BUILDNG BLK HISPD 24DIP
  • LTC1069-1CS8#PBF LTC1069-1CS8#PBF ADI (Analog Devices, Inc.) විස්තර:IC 8TH ORDER L PASS FILTER 8SOIC
  • LTC1067CGN#PBF LTC1067CGN#PBF ADI (Analog Devices, Inc.) විස්තර:IC FILTR BLDNGBLK R-R DUAL16SSOP
N/A
විස්තර
  • TLC04ID TLC04ID N/A විස්තර:IC BUTTERWORTH FILTER 8-SOIC
767 related products
MAX281ACWE+
MAX281ACWE+
නිෂ්පාදකයින්: Maxim Integrated
විස්තර: IC FILTER 5TH-ORD BESSEL 16-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 8729 pcs
බාගත: MAX281ACWE+.pdf
RFQ
MAX271ENG+
MAX271ENG+
නිෂ්පාදකයින්: Maxim Integrated
විස්තර: IC FILTER LOWPASS PROG 24-DIP
ගබඩාවේ ඇත: 3870 pcs
බාගත: MAX271ENG+.pdf
RFQ
MAX261ACNG+
MAX261ACNG+
නිෂ්පාදකයින්: Maxim Integrated
විස්තර: IC FILTER ACT MPU PROG 24-DIP
ගබඩාවේ ඇත: 6545 pcs
බාගත: MAX261ACNG+.pdf
RFQ
MAX280CWE+
MAX280CWE+
නිෂ්පාදකයින්: Maxim Integrated
විස්තර: IC FILTER 5TH-ORD LOWPASS 16SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 14226 pcs
බාගත: MAX280CWE+.pdf
RFQ
MAX7400CSA+
MAX7400CSA+
නිෂ්පාදකයින්: Maxim Integrated
විස්තර: IC FILTER LOWPASS 8-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 23845 pcs
බාගත: MAX7400CSA+.pdf
RFQ
MAX270CWP+
MAX270CWP+
නිෂ්පාදකයින්: Maxim Integrated
විස්තර: IC FILTER LOWPASS PROG 20-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 6992 pcs
බාගත: MAX270CWP+.pdf
RFQ
MAX281BCWE+
MAX281BCWE+
නිෂ්පාදකයින්: Maxim Integrated
විස්තර: IC FILTER LOWPASS 16-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 11765 pcs
බාගත: MAX281BCWE+.pdf
RFQ
MAX294CPA+
MAX294CPA+
නිෂ්පාදකයින්: Maxim Integrated
විස්තර: IC FILTER LOWPASS 8TH 8-DIP
ගබඩාවේ ඇත: 19130 pcs
බාගත: MAX294CPA+.pdf
RFQ
MAX7404ESA+
MAX7404ESA+
නිෂ්පාදකයින්: Maxim Integrated
විස්තර: IC FILTER LOWPASS 8-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 21129 pcs
බාගත: MAX7404ESA+.pdf
RFQ
MAX275BEPP+
MAX275BEPP+
නිෂ්පාදකයින්: Maxim Integrated
විස්තර: IC FILTER ACTIVE 20-DIP
ගබඩාවේ ඇත: 11855 pcs
බාගත: MAX275BEPP+.pdf
RFQ
MAX270EPP+
MAX270EPP+
නිෂ්පාදකයින්: Maxim Integrated
විස්තර: IC FILTER LOWPASS PROG 20-DIP
ගබඩාවේ ඇත: 3909 pcs
බාගත: MAX270EPP+.pdf
RFQ
LTC1069-7IS8#PBF
LTC1069-7IS8#PBF
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC FILTR 8TH ORDER LOWPASS 8SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 9101 pcs
බාගත: LTC1069-7IS8#PBF.pdf
RFQ
MAX297CPA+
MAX297CPA+
නිෂ්පාදකයින්: Maxim Integrated
විස්තර: IC FILTER LOWPASS 8TH 8-DIP
ගබඩාවේ ඇත: 10786 pcs
බාගත: MAX297CPA+.pdf
RFQ
MAX271CNG+
MAX271CNG+
නිෂ්පාදකයින්: Maxim Integrated
විස්තර: IC FILTER LOWPASS PROG 24-DIP
ගබඩාවේ ඇත: 5350 pcs
බාගත: MAX271CNG+.pdf
RFQ
MAX280EWE+
MAX280EWE+
නිෂ්පාදකයින්: Maxim Integrated
විස්තර: IC FILTER LOWPASS 16-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 11819 pcs
බාගත: MAX280EWE+.pdf
RFQ
LTC1264CN#PBF
LTC1264CN#PBF
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC FILTR BUILDNG BLK HISPD 24DIP
ගබඩාවේ ඇත: 5959 pcs
බාගත: LTC1264CN#PBF.pdf
RFQ
MAX291EWE+
MAX291EWE+
නිෂ්පාදකයින්: Maxim Integrated
විස්තර: IC FILTER LOWPASS 16-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 13017 pcs
බාගත: MAX291EWE+.pdf
RFQ
MAX9501EEE+
MAX9501EEE+
නිෂ්පාදකයින්: Maxim Integrated
විස්තර: IC FILTER HDTV 16-QSOP
ගබඩාවේ ඇත: 21372 pcs
බාගත: MAX9501EEE+.pdf
RFQ
LTC1069-1CS8#PBF
LTC1069-1CS8#PBF
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC 8TH ORDER L PASS FILTER 8SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 11393 pcs
බාගත: LTC1069-1CS8#PBF.pdf
RFQ
MAX7480ESA+
MAX7480ESA+
නිෂ්පාදකයින්: Maxim Integrated
විස්තර: IC FILTER LOWPASS 8TH 8-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 21993 pcs
බාගත: MAX7480ESA+.pdf
RFQ
LTC1067CGN#PBF
LTC1067CGN#PBF
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC FILTR BLDNGBLK R-R DUAL16SSOP
ගබඩාවේ ඇත: 10897 pcs
බාගත: LTC1067CGN#PBF.pdf
RFQ
MAX297EPA+
MAX297EPA+
නිෂ්පාදකයින්: Maxim Integrated
විස්තර: IC FILTER LOWPASS 8TH 8-DIP
ගබඩාවේ ඇත: 8879 pcs
බාගත: MAX297EPA+.pdf
RFQ
MAX261BENG+
MAX261BENG+
නිෂ්පාදකයින්: Maxim Integrated
විස්තර: IC FILTER ACT MPU PROG 24-DIP
ගබඩාවේ ඇත: 5864 pcs
බාගත: MAX261BENG+.pdf
RFQ
MAX262BENG+
MAX262BENG+
නිෂ්පාදකයින්: Maxim Integrated
විස්තර: IC FILTER ACT MPU PROG 24-DIP
ගබඩාවේ ඇත: 5565 pcs
බාගත: MAX262BENG+.pdf
RFQ
LTC1068CN#PBF
LTC1068CN#PBF
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC FILTR BUILDNG BLK QUAD 24-DIP
ගබඩාවේ ඇත: 6624 pcs
බාගත: LTC1068CN#PBF.pdf
RFQ
MAX293CPA+
MAX293CPA+
නිෂ්පාදකයින්: Maxim Integrated
විස්තර: IC FILTER LOWPASS 8TH 8-DIP
ගබඩාවේ ඇත: 15879 pcs
බාගත: MAX293CPA+.pdf
RFQ
MAX7409EUA+
MAX7409EUA+
නිෂ්පාදකයින්: Maxim Integrated
විස්තර: IC FILTER LOWPASS 5TH 8UMAX
ගබඩාවේ ඇත: 21897 pcs
බාගත: MAX7409EUA+.pdf
RFQ
MAX274BCNG+
MAX274BCNG+
නිෂ්පාදකයින්: Maxim Integrated
විස්තර: IC FILTER ANALOG 8TH-ORDR 24-DIP
ගබඩාවේ ඇත: 5748 pcs
බාගත: MAX274BCNG+.pdf
RFQ
MAX261BEWG+
MAX261BEWG+
නිෂ්පාදකයින්: Maxim Integrated
විස්තර: IC FILTER ACT MPU PROG 24-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 6334 pcs
බාගත: MAX261BEWG+.pdf
RFQ
MAX7401CPA+
MAX7401CPA+
නිෂ්පාදකයින්: Maxim Integrated
විස්තර: IC FILTER LOWPASS 8-DIP
ගබඩාවේ ඇත: 14668 pcs
බාගත: MAX7401CPA+.pdf
RFQ
MAX294CWE+
MAX294CWE+
නිෂ්පාදකයින්: Maxim Integrated
විස්තර: IC FILTER LOWPASS 8TH 16-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 15144 pcs
බාගත: MAX294CWE+.pdf
RFQ
MAX7401CSA+
MAX7401CSA+
නිෂ්පාදකයින්: Maxim Integrated
විස්තර: IC FILTER LOWPASS 8-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 24662 pcs
බාගත: MAX7401CSA+.pdf
RFQ
LTC1068IG#PBF
LTC1068IG#PBF
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC FILTR BUILDNG BLK QUAD 28SSOP
ගබඩාවේ ඇත: 6330 pcs
බාගත: LTC1068IG#PBF.pdf
RFQ
TLC04ID
TLC04ID
නිෂ්පාදකයින්: N/A
විස්තර: IC BUTTERWORTH FILTER 8-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 22004 pcs
බාගත:
RFQ
MAX267BEWG+
MAX267BEWG+
නිෂ්පාදකයින්: Maxim Integrated
විස්තර: IC FILTER BANDPASS PROG 24-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 5714 pcs
බාගත: MAX267BEWG+.pdf
RFQ
LTC6605CDJC-7#PBF
LTC6605CDJC-7#PBF
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC FILTER 7MHZ DUAL 22-DFN
ගබඩාවේ ඇත: 6698 pcs
බාගත: LTC6605CDJC-7#PBF.pdf
RFQ
LTC1562CG-2#PBF
LTC1562CG-2#PBF
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC FILTER UNIV RC QUAD LN 20SSOP
ගබඩාවේ ඇත: 4363 pcs
බාගත: LTC1562CG-2#PBF.pdf
RFQ
MAX7490CEE+
MAX7490CEE+
නිෂ්පාදකයින්: Maxim Integrated
විස්තර: IC FILTER SW CAP DUAL 16-QSOP
ගබඩාවේ ඇත: 20806 pcs
බාගත: MAX7490CEE+.pdf
RFQ
MAX294EWE+
MAX294EWE+
නිෂ්පාදකයින්: Maxim Integrated
විස්තර: IC FILTER LOWPASS 8TH 16-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 13730 pcs
බාගත: MAX294EWE+.pdf
RFQ
LTC1562IG-2#PBF
LTC1562IG-2#PBF
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC FILTER UNIV RC QUAD LN 20SSOP
ගබඩාවේ ඇත: 4743 pcs
බාගත: LTC1562IG-2#PBF.pdf
RFQ
MAX7407ESA+
MAX7407ESA+
නිෂ්පාදකයින්: Maxim Integrated
විස්තර: IC FILTER LOWPASS 8-SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 18871 pcs
බාගත: MAX7407ESA+.pdf
RFQ
MAX270CPP+
MAX270CPP+
නිෂ්පාදකයින්: Maxim Integrated
විස්තර: IC FILTER LOWPASS PROG 20-DIP
ගබඩාවේ ඇත: 6622 pcs
බාගත: MAX270CPP+.pdf
RFQ
MAX7415EPA+
MAX7415EPA+
නිෂ්පාදකයින්: Maxim Integrated
විස්තර: IC FILTER LOWPASS 5TH 8DIP
ගබඩාවේ ඇත: 20323 pcs
බාගත: MAX7415EPA+.pdf
RFQ
MAX274AENG+
MAX274AENG+
නිෂ්පාදකයින්: Maxim Integrated
විස්තර: IC FILTER ACTIVE 24-DIP
ගබඩාවේ ඇත: 4473 pcs
බාගත: MAX274AENG+.pdf
RFQ
MAX7421CUA+
MAX7421CUA+
නිෂ්පාදකයින්: Maxim Integrated
විස්තර: IC FILTER LOWPASS 5TH 8UMAX
ගබඩාවේ ඇත: 29189 pcs
බාගත: MAX7421CUA+.pdf
RFQ
MAX274BCWI+
MAX274BCWI+
නිෂ්පාදකයින්: Maxim Integrated
විස්තර: IC FILTER ANALOG 8TH-ORDR 28SOIC
ගබඩාවේ ඇත: 9159 pcs
බාගත: MAX274BCWI+.pdf
RFQ
LTC1563-3CGN#PBF
LTC1563-3CGN#PBF
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC FILTER LP RC 4TH ORDER 16SSOP
ගබඩාවේ ඇත: 24767 pcs
බාගත: LTC1563-3CGN#PBF.pdf
RFQ
LTC1068IN#PBF
LTC1068IN#PBF
නිෂ්පාදකයින්: ADI (Analog Devices, Inc.)
විස්තර: IC FILTR BUILDNG BLK QUAD 24-DIP
ගබඩාවේ ඇත: 6874 pcs
බාගත: LTC1068IN#PBF.pdf
RFQ
767 related products