ඔබගේ රට හෝ කලාපය තෝරන්න.

Close
පුරන්න ලියාපදිංචි වන්න විද්යුත් තැපෑල:Info@infinity-electronic.com
0 Item(s)

ස්විචින්ග් පරිවර්තක, SMPS ට්රාන්ස්ෆෝමර්

නිර්දේශිත නිෂ්පාදකයන්

Midcom / Wurth Electronics
විස්තර
 • 750340681 750340681 Midcom / Wurth Electronics විස්තර:POWER TRANSFORMER
 • 750342779 750342779 Midcom / Wurth Electronics විස්තර:POWER INDUCTOR, MID-IMAXIB
 • 750871111 750871111 Midcom / Wurth Electronics විස්තර:TRANS OFF LINE POWER ST VIPER27L
 • 7508116316 7508116316 Midcom / Wurth Electronics විස්තර:OFFLINE TRANSFORMER WE-UNIT
Wurth Electronics
විස්තර
 • 749196507 749196507 Wurth Electronics විස්තර:WE-FLEX FLEXIBLE TRANSFORMER FOR
 • 760871113 760871113 Wurth Electronics විස්තර:TRANSFORMER OFFLINE 1.31MH 4000V
 • 7491181112 7491181112 Wurth Electronics විස්තර:TRANSFORMER OFF LINE 4000V
 • 749119550 749119550 Wurth Electronics විස්තර:TRANS FLYBACK POE SMD
Pulse Electronics Corporation
- Pulse Electronics යනු තාක්ෂණික විසඳුම් සැපයීම මගින් ගනුදෙනුකරුවන්ට ඊළඟ ශ්රේෂ්ඨ නිෂ්පාදිතය තැනීමට උපකාර වන ඉලෙක්ට්රොනික උපාංගයකි. චුම්බක, ඇන්ටනා සහ ස්පන්දක වල නව්යකරණය පි...විස්තර
 • PH0805CNL PH0805CNL Pulse Electronics Corporation විස්තර:XFMR DC/DC CONV SMD
 • PH0815CNL PH0815CNL Pulse Electronics Corporation විස්තර:XFMR DC/DC CONV SMD
 • PH0808CNL PH0808CNL Pulse Electronics Corporation විස්තර:XFMR DC/DC CONV SMD
 • PA3855.004NLT PA3855.004NLT Pulse Electronics Corporation විස්තර:TRANSFORMER FLYBACK 21UH SMD
742 related products
750340681
750340681
නිෂ්පාදකයින්: Midcom / Wurth Electronics
විස්තර: POWER TRANSFORMER
ගබඩාවේ ඇත: 9959 pcs
බාගත:
RFQ
750342779
750342779
නිෂ්පාදකයින්: Midcom / Wurth Electronics
විස්තර: POWER INDUCTOR, MID-IMAXIB
ගබඩාවේ ඇත: 24681 pcs
බාගත:
RFQ
750871111
750871111
නිෂ්පාදකයින්: Midcom / Wurth Electronics
විස්තර: TRANS OFF LINE POWER ST VIPER27L
ගබඩාවේ ඇත: 11401 pcs
බාගත:
RFQ
749196507
749196507
නිෂ්පාදකයින්: Wurth Electronics
විස්තර: WE-FLEX FLEXIBLE TRANSFORMER FOR
ගබඩාවේ ඇත: 8781 pcs
බාගත:
RFQ
7508116316
7508116316
නිෂ්පාදකයින්: Midcom / Wurth Electronics
විස්තර: OFFLINE TRANSFORMER WE-UNIT
ගබඩාවේ ඇත: 10511 pcs
බාගත:
RFQ
750811048
750811048
නිෂ්පාදකයින්: Midcom / Wurth Electronics
විස්තර: TRANS FLYBACK LT3748 1500UH RAD
ගබඩාවේ ඇත: 13154 pcs
බාගත:
RFQ
750311659
750311659
නිෂ්පාදකයින්: Midcom / Wurth Electronics
විස්තර: FLYBACK TRANSFORMER WE-FB LT8300
ගබඩාවේ ඇත: 22896 pcs
බාගත:
RFQ
750310849
750310849
නිෂ්පාදකයින්: Midcom / Wurth Electronics
විස්තර: TRANS OFF LINE POWER PI TNY278
ගබඩාවේ ඇත: 9914 pcs
බාගත:
RFQ
750311524
750311524
නිෂ්පාදකයින්: Midcom / Wurth Electronics
විස්තර: TRANS BUCK SSL2101 95UH RAD
ගබඩාවේ ඇත: 15179 pcs
බාගත:
RFQ
760871113
760871113
නිෂ්පාදකයින්: Wurth Electronics
විස්තර: TRANSFORMER OFFLINE 1.31MH 4000V
ගබඩාවේ ඇත: 10737 pcs
බාගත:
RFQ
7508110410
7508110410
නිෂ්පාදකයින්: Midcom / Wurth Electronics
විස්තර: OFFLINE TRANSFORMER WE-UNIT
ගබඩාවේ ඇත: 11253 pcs
බාගත:
RFQ
750314597
750314597
නිෂ්පාදකයින්: Midcom / Wurth Electronics
විස්තර: XFRMR ISOL BUCK DC/DC CONV SMD
ගබඩාවේ ඇත: 38671 pcs
බාගත:
RFQ
750315319
750315319
නිෂ්පාදකයින්: Midcom / Wurth Electronics
විස්තර: FLYBACK TRANSFORMER WE-FB
ගබඩාවේ ඇත: 14923 pcs
බාගත:
RFQ
750811016
750811016
නිෂ්පාදකයින්: Midcom / Wurth Electronics
විස්තර: OFFLINE TRANSFORMER WE-UNIT
ගබඩාවේ ඇත: 8971 pcs
බාගත:
RFQ
PH0805CNL
PH0805CNL
නිෂ්පාදකයින්: Pulse Electronics Corporation
විස්තර: XFMR DC/DC CONV SMD
ගබඩාවේ ඇත: 10699 pcs
බාගත: PH0805CNL.pdf
RFQ
PH0815CNL
PH0815CNL
නිෂ්පාදකයින්: Pulse Electronics Corporation
විස්තර: XFMR DC/DC CONV SMD
ගබඩාවේ ඇත: 9157 pcs
බාගත: PH0815CNL.pdf
RFQ
750315945
750315945
නිෂ්පාදකයින්: Midcom / Wurth Electronics
විස්තර: FORWARD TRANSFORMER WE-FW
ගබඩාවේ ඇත: 18681 pcs
බාගත:
RFQ
PH0808CNL
PH0808CNL
නිෂ්පාදකයින්: Pulse Electronics Corporation
විස්තර: XFMR DC/DC CONV SMD
ගබඩාවේ ඇත: 11434 pcs
බාගත: PH0808CNL.pdf
RFQ
PA3855.004NLT
PA3855.004NLT
නිෂ්පාදකයින්: Pulse Electronics Corporation
විස්තර: TRANSFORMER FLYBACK 21UH SMD
ගබඩාවේ ඇත: 48379 pcs
බාගත: PA3855.004NLT.pdf
RFQ
7491181112
7491181112
නිෂ්පාදකයින්: Wurth Electronics
විස්තර: TRANSFORMER OFF LINE 4000V
ගබඩාවේ ඇත: 13165 pcs
බාගත:
RFQ
750815045
750815045
නිෂ්පාදකයින්: Midcom / Wurth Electronics
විස්තර: OFFLINE XFRM WE-UNIT TI LM3448
ගබඩාවේ ඇත: 18546 pcs
බාගත:
RFQ
750315240
750315240
නිෂ්පාදකයින්: Midcom / Wurth Electronics
විස්තර: XFRMR FWD P-P DC/DC CONV SMD
ගබඩාවේ ඇත: 36365 pcs
බාගත:
RFQ
PH9363NLT
PH9363NLT
නිෂ්පාදකයින්: Pulse Electronics Corporation
විස්තර: XFRMER FLYBACK DC/DC CONV SMD
ගබඩාවේ ඇත: 20504 pcs
බාගත: PH9363NLT.pdf
RFQ
PA3856.003NLT
PA3856.003NLT
නිෂ්පාදකයින්: Pulse Electronics Corporation
විස්තර: TRANSFORMER FORWARD 100UH SMD
ගබඩාවේ ඇත: 22936 pcs
බාගත: PA3856.003NLT.pdf
RFQ
750343068
750343068
නිෂ්පාදකයින්: Midcom / Wurth Electronics
විස්තර: FLYBACK TRANSFORMER WE-FB
ගබඩාවේ ඇත: 8060 pcs
බාගත:
RFQ
749196141
749196141
නිෂ්පාදකයින්: Midcom / Wurth Electronics
විස්තර: WE-FLEX FLEXIBLE TRANSFORMER FOR
ගබඩාවේ ඇත: 30119 pcs
බාගත:
RFQ
750315835
750315835
නිෂ්පාදකයින්: Midcom / Wurth Electronics
විස්තර: XFRMR FLYBACK DC/DC CONV SMD
ගබඩාවේ ඇත: 29297 pcs
බාගත:
RFQ
750811248
750811248
නිෂ්පාදකයින්: Midcom / Wurth Electronics
විස්තර: OFFLINE XFRM WE-UNIT LT
ගබඩාවේ ඇත: 11849 pcs
බාගත:
RFQ
750311423
750311423
නිෂ්පාදකයින්: Midcom / Wurth Electronics
විස්තර: TRANS FLYBACK LT3748LT3575 50UH
ගබඩාවේ ඇත: 10607 pcs
බාගත:
RFQ
PH0810CNL
PH0810CNL
නිෂ්පාදකයින්: Pulse Electronics Corporation
විස්තර: XFMR DC/DC CONV SMD
ගබඩාවේ ඇත: 9851 pcs
බාගත: PH0810CNL.pdf
RFQ
749119550
749119550
නිෂ්පාදකයින්: Wurth Electronics
විස්තර: TRANS FLYBACK POE SMD
ගබඩාවේ ඇත: 12119 pcs
බාගත:
RFQ
749196517
749196517
නිෂ්පාදකයින්: Wurth Electronics
විස්තර: WE-FLEX FLEXIBLE TRANSFORMER FOR
ගබඩාවේ ඇත: 8003 pcs
බාගත:
RFQ
750811351
750811351
නිෂ්පාදකයින්: Midcom / Wurth Electronics
විස්තර: OFFLINE XFRM WE-UNIT LT3799
ගබඩාවේ ඇත: 6303 pcs
බාගත:
RFQ
750342879
750342879
නිෂ්පාදකයින්: Midcom / Wurth Electronics
විස්තර: PUSH-PULL TRANSFORMER WE-PP
ගබඩාවේ ඇත: 18507 pcs
බාගත:
RFQ
750813002
750813002
නිෂ්පාදකයින්: Midcom / Wurth Electronics
විස්තර: TRANSFORMER FLYBACK LT3799
ගබඩාවේ ඇත: 9062 pcs
බාගත:
RFQ
750341134
750341134
නිෂ්පාදකයින්: Midcom / Wurth Electronics
විස්තර: TRANSFORMER PLANAR 70UH SMD
ගබඩාවේ ඇත: 5293 pcs
බාගත:
RFQ
750314851
750314851
නිෂ්පාදකයින්: Midcom / Wurth Electronics
විස්තර: POWER TRANSFORMER
ගබඩාවේ ඇත: 9900 pcs
බාගත:
RFQ
750315847
750315847
නිෂ්පාදකයින්: Midcom / Wurth Electronics
විස්තර: FLYBACK TRANSFORMER WE-FB
ගබඩාවේ ඇත: 20458 pcs
බාගත:
RFQ
7508170312
7508170312
නිෂ්පාදකයින්: Midcom / Wurth Electronics
විස්තර: XFRMER FLYBACK AC/DC CONV SMD
ගබඩාවේ ඇත: 18846 pcs
බාගත:
RFQ
7491196501
7491196501
නිෂ්පාදකයින්: Wurth Electronics
විස්තර: TRANS FLYBACK POE SMD
ගබඩාවේ ඇත: 16917 pcs
බාගත:
RFQ
750311596
750311596
නිෂ්පාදකයින්: Midcom / Wurth Electronics
විස්තර: TRANS FLYBACK LT3748 12UH SMD
ගබඩාවේ ඇත: 6296 pcs
බාගත:
RFQ
750342557
750342557
නිෂ්පාදකයින්: Midcom / Wurth Electronics
විස්තර: POWER INDUCTOR, MID-IMAXIB
ගබඩාවේ ඇත: 30385 pcs
බාගත:
RFQ
PA0803NL
PA0803NL
නිෂ්පාදකයින්: Pulse Electronics Corporation
විස්තර: XFMR DC/DC CONV SMD
ගබඩාවේ ඇත: 8195 pcs
බාගත: PA0803NL.pdf
RFQ
760895451
760895451
නිෂ්පාදකයින්: Wurth Electronics
විස්තර: WE-LLCR RESONANT CONVERTER 600UH
ගබඩාවේ ඇත: 5857 pcs
බාගත:
RFQ
750313973
750313973
නිෂ්පාදකයින්: Midcom / Wurth Electronics
විස්තර: TRANS FLYBACK LT8301
ගබඩාවේ ඇත: 26990 pcs
බාගත:
RFQ
750310019
750310019
නිෂ්පාදකයින්: Midcom / Wurth Electronics
විස්තර: POWER OVER ETHERNET-UEBERTRAGER
ගබඩාවේ ඇත: 16428 pcs
බාගත:
RFQ
750341867
750341867
නිෂ්පාදකයින්: Midcom / Wurth Electronics
විස්තර: FLYBACK TRANSFORMER WE-FB
ගබඩාවේ ඇත: 8630 pcs
බාගත:
RFQ
749196208
749196208
නිෂ්පාදකයින්: Wurth Electronics
විස්තර: WE-FLEX FLEXIBLE TRANSFORMER FOR
ගබඩාවේ ඇත: 9589 pcs
බාගත:
RFQ
742 related products